Meklēšanas rezultāti - '2022' Meklēšanas rezultāti - '2022'
№ 62792, Angļu valoda, 11 klase
Pārbaudes darbs
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Anonmous
Anonmous
Anonmous
Failā!
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Form 11
Test (Unit 8)
Grammar
1 Complete the sentences with the correct active or passive form of the verbs in brackets.
1 Officials are warning passengers to expect delays as the new metro line to test (test) all this week.
2 Terrence Malick was directed (direct) only five films since he started working in the film business forty years ago.
3 The world’s first motorways built (build) in Germany in the 1930s.
4 By the time we got to the party, all the pizza has been eaten (eat).
5 The 2022 Football World Cup will be held (hold) in Qatar.
6 Fifteen countries have taken part (take part) in the International Space Station project so far.
7 Smoking isn't allowing (not allow) in cafés and restaurants in the UK.
8 The supermarket is opened (open) at midday on Sundays.
9 Don’t turn round! I think we are being followed (follow) !
10 Six million tourists have visited (visit) the Eiffel Tower in 2006.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 74743, Latviešu valoda, 10 klase
Lūdzu izpalīdziet
. Intervija.
Uzdevums.
Izmantojot Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolotāju A. Vanagas un A. Zariņa izveidoto prezentāciju par interviju, veikt šādus uzdevums:
1. Iepazīties ar teorētisko materiālu par interviju, tās veidošanas nosacījumiem.
2. Izpildīt prezentācijas 8. uzdevumu – izveidot un uzrakstīt interviju ar savu vienaudzi, draugu, vecākiem vai kādu paša izvēlētu personu par jauniešu valodu.
Nosacījumi:
• intervijas apjoms 1 A4 formāta lappuse;
• jautājumi ne mazāk kā 5, arī pierakstītās atbildes atbildes ne mazāk kā 5;
• ievērot intervijas noformēšanas nosacījumus

M.K
M.K
M.K
Jauniešu valoda mūsdienās.
Intervijas nolūks-Izprast galvenās nianses jauniešu lietojuma valodā uz mūsdienu fona.
Intervējamais-Anita Balode.
Intervētājs-
Vieta-Rīga
Laiks-2022.05.24 11:14-11:30

Intervijas jautājumi


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 75029, Informātika, 10 klase
Iesildisanas_uzdevums_1
Apskaties uzdevumu
<1/1>

≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
LATVIJAS 36. INFORMĀTIKAS OLIMPIĀDE IESILDĪŠANĀS SACENSĪBAS – 2022. GADA DECEMBRIS 1(2)

Klucīšu piramīdas

Pielikuma DOC fails ar Python kodu.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 75030, Informātika, 10 klase
Iesildisanas_uzdevums_2
Apskaties uzdevumu
<1/1>

≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
LATVIJAS 36. INFORMĀTIKAS OLIMPIĀDE IESILDĪŠANĀS SACENSĪBAS – 2022. GADA DECEMBRIS 1(2)

Magnētiņi

Pielikumā DOC ar Python kodu.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 75031, Informātika, 10 klase
Iesildisanas_uzdevums_3
Apskaties uzdevumu
<1/1>

≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
LATVIJAS 36. INFORMĀTIKAS OLIMPIĀDE IESILDĪŠANĀS SACENSĪBAS – 2022. GADA DECEMBRIS 1(1)

Žogu krāsošana

Pielikumā DOC fails ar Python kodu.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 75032, Informātika, 10 klase
Iesildisanas_uzdevums_4
Apskaties uzdevumu
<1/1>

≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
LATVIJAS 36. INFORMĀTIKAS OLIMPIĀDE IESILDĪŠANĀS SACENSĪBAS – 2022. GADA DECEMBRIS 1(2)

Tenisa turnīrs

Pielikumā DOC ar Python kodu.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 75033, Informātika, 10 klase
Iesildisanas_uzdevums_5
Apskaties uzdevumu
<1/1>

≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
LATVIJAS 36. INFORMĀTIKAS OLIMPIĀDE IESILDĪŠANĀS SACENSĪBAS – 2022. GADA DECEMBRIS 1(2)

Maksimums

Pielikumā DOC fails ar Python kodu.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 75038, Informātika, 10 klase
Iesildisanas_uzdevums_6
Apskaties uzdevumu
<1/1>

≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
LATVIJAS 36. INFORMĀTIKAS OLIMPIĀDE IESILDĪŠANĀS SACENSĪBAS – 2022. GADA DECEMBRIS 1(2)

Transporta izdevumi

Pielikumā Python kods DOC failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/1 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV