Meklēšanas rezultāti - 'dabas aizsardzība' Meklēšanas rezultāti - 'dabas aizsardzība'
№ 21973, Ģeogrāfija, 9 klase
Lūdzu palīdziet! Uzrakstīt eseju-pārspriedumu par dabas aizsardzību

1)kāpēc nepieciešams aizsargāt dabu
2)kas visvairāk piesārņo apkārtejo vidi
3)kādi pasākumi jāveic, lai pievērstu sabiedrības uzmanību dabas aizsardzības problēmām Ļoti vajag!

bavarde
bavarde
bavarde

Mūsdienās lielo tehnoloģisko iespēju laikmetā dzīvs var palikt tikai tas, ko apzināti sargā un saudzē. Dabu nepieciešams aizsargāt, jo to iznīcinot cilvēks iznīcina pats sevi un savu nākotni. Diemžēl galvenokārt, tieši cilvēka darbības rezultātā tiek apdraudēta daudzu augu un dzīvnieku sugu eksistence, tāpēc daudzās pasaules valstīs cilvēki ir izveidojuši īpašus dabas parkus, lai saglabātu apdraudētos augus un dzīvniekus to dabiskajās dzīvesvietās un aizsargātu dabas komplektus. Arī Latvija nav izņēmums, jo šeit atrodas vairāki rezervāti – Grīņu, Teiču, Moricsalas, Krustkalna un nacionālie parki – Gaujas, Ķemeru un Slīteres, kuru uzdevums ir ne tikai aizsargāt dabu, bet arī informēt sabiedrību un pievērst tās uzmanību dabas aizsardzības problēmā, kā arī dažādi dabas liegumi un ainavu un dabas parki.
Rezervātos dabas likumiem jābūt neierobežotiem noteicējiem, lai aizsargātu vai nu Latvijas dabai raksturīgu, vai kādu īpaši retu dabas kompleksu vai tā sastāvdaļu, kam ir sevišķa zinātniska nozīme. Rezervātu galvenais uzdevums ir saglabāt dabas kompleksus kā etalonus. Tajos pilnīgi izslēgta jebkura saimnieciska darbība, kas nav saistīta ar rezervāta mērķiem un uzdevumiem. Rezervātos arī maksimāli ierobežota cilvēku klātbūtne. Patlaban Latvijas Republikā atrodas 5 teritorijas ar rezervāta statusu: Moricsalas rezervāts, Grīņu rezervāts, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts; austrumu daļā: Teiču rezervāts un Krustkalna rezervāts.
Krustkalna rezervāts (2826 ha) atrodas uz Madonas – Trepes vaļņa. Krustkalna rezervātā ir labi izveidojušies meži, vietām ar dižmeža vai gāršas iezīmēm. Šī rezervāta teritorijā ir daudz saldūdens avotu un saldūdens kaļķu nogulumi, kuru ietekmē veidojusies savdabīga flora ar daudziem reti sastopamiem augiem. Savdabīgs ir arī reljefie - 250 m augsti pauguri, daudz gravas.
Apskaties risinājumu
<1/1>

kolba
kolba
kolba
2) visvairāk apkārtējo vidi piesārņo:
a) gaisu - termo elektrocentrāles, kurās, lai ražotu elektroenerģiju, kurina akmeņogles, tās sadegot rada daudz SO2, (sēra dioksīds - skābie lieti) NOx (slāpekļa oksīdi - skābie lieti) - šie oksīdi ir bīstami cilvēku un augu, dzīvnieku veselībai. Zivju mazuļi iet bojā paaugstinātā skābumā, ko rada skābie lieti.
b) ūdeņus - to krastos esošas rūpnīcas, piem., Jelgavas cukurfabrika pērn piesārņoja Lielupi. Aktīva lauksaimniečiskā darbība (minerālmēslošana) bagātina ūdeņus ar minerālvielām, notiek to aizaugšana - eitrofikācija. Dzīvnieki nespēj dzīvot tur.

agent.
agent.
agent.
manuprat dabu ir nepiecesams saglabat lai ari nakakmas paaudzes vareja izbaudit visu to kra6njumu kuru izbaudam mes . ka ari lai vini vareja est tadus augljus un darzenus kurus edam mes .
bet musu dabu visi piesarnjo. vis vairak es domaju ka ar atkritumiem un ar ma6inas gazem, visur meza var atrast indigos dabai atkritumus :zales, plastmasu ,....
es domaju ka ir jareklome skaistu dabu un aicinat cilvekus saudzet to. ka ari sodit tos kuri piesarnjo.

www.helpriga.lv
www.helpriga.lv
www.helpriga.lv
dabair jaizsargā jo tai draud znīciiba un ne tikai tāpēc. ja daba ir piesārārņota ts arī ietekmē musu veselibas stāvokli. Kad dabas resursi sāk zust visi sāk spriedelēd par dabas aizsargāšanu lai gan par to bija jādomā daudz ātrāk.daba ir jaizsargā jo te ir muusu mājas! vidi piesārņo gan rūpnīcas, gan automašīnas gan lidmašīnas bet visvairāk rūpnīcas. ķīmiskās rūpniicas. ķiimiskas rupnicas izplata indiigas vielas kas nonāk zemes atmosfērā, gaisā, udeni. un citur.visvēlamaak buutu ja katrā valstī vienu meenesi buutu (aizargu diena) kas noziimee katra iestade sakopj dabu.

Gimme
Gimme
Gimme
1)tāpēc ka ja mēs visi to nedarīsim visa pasaule būs ļoti natīra un dzīvot te vairs nevarēs neviens.
2)tie kuri ne mīl savu pasauli un nemīl dabu,tie kuri brauc uz piknikiem un mēta daudz atkritumu,tie kuriem vis nav vajadzīgs.
3)vajag darīt dažādus konkursus lai cilvēki nedarītu tā lai pēc tam vaidzētu vākt atkritumus.vajag cilvēkiem staigāt un parkos savākt atkritumus lai būtu viss tīrak
№ 26211, Ģeogrāfija, 9 klase
Uzrakstiit eseju-paarspriedumu par dabas aizsardziibu
1)kapeec nepiecieshams aizsargaat dabu
2)kas visvairaak piesaarnjo apkaarteejo vidi(piemeeri)
3)kaadi pasaakumi jaaveic,lai pieveerstu sabiedriibas uzmaniibu dabas aizsardzibas probleemaam

agent.
agent.
agent.
mums nepiecesams aizsargat dabu jo :
tikai ta mes varam izbaudit svaigu gaisu; lai musu berni redzetu so skaistumu; lai neizmainitos klimats.
visvairak dabu piesarnjo cilveki : braucot ar masinu; izmetot bistamus atkritumus ( plastmasu, indes, kimiskos elementus)
lai saglabatu dabu vajag:
visiem cilvekiem pastastit ko mus var sagaidit netalaja nakotne ja mes nasaglabasim dabu; japaaugstina sodus par dabas piesarnojumiem un vajag izdarit piiejamu visem ekologiski tiru transporty

valelerjanka
valelerjanka
valelerjanka
Sodien apkartejas vides piesarnojuma temats ir visai aktuals ta, ka no gada gada pasaule arvien tuvs un tuvs pie pedejas robezas.

Turp. sk. failaa
Apskaties risinājumu
<1/1>

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle
Dabas aizsardzība gan Latvijā, gan pasaulē šobrīd ir ļoti aktuāla tēma un problēma, un tai tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība. Tomēr reti kurš cilvēks zina, kas patiesībā slēpjas aiz jēdziena ,,dabas aizsardzība”, jo pārsvarā tiek runāts tikai par vides aizsardzību, tāpēc vispirms vajadzētu noskaidrot šī jēdziena patieso nozīmi. Lai to izdarītu, nepieciešams neliels ieskats dabas aizsardzības vēsturē.
Pasaulē pirmos pasākumus dabas aizsardzībā veica 19. gadsimta vidū Rietumeiropā un ASV. Sākotnēji iezīmējās divi galvenie virzieni. Pirmais - unikālu, zinātniskā, estētiskā vai kultūrvēsturiskā ziņā nozīmīgu teritoriju, aizsargājamu augu un dzīvnieku izdalīšana; otrais - pārdomāta dabas resursu izmantošana un saglabāšana. 20. gadsimtā, sakarā ar intensīvu cilvēka darbību, dabu un cilvēka tuvāko apkārtni piesārņoja ar dažādām kaitīgām vielām un fizikāliem faktoriem (radioaktivitāti, elektromagnētisko starojumu, troksni u.c.). Šī cilvēka tuvākā apkārtne ieguva vides nosaukumu. Vides jēdziens laika gaitā paplašinājās, un šodien daudzi autori bieži vien jēdziena ,,daba” vietā lieto jēdzienu ,,vide”. Tomēr patiesībā vides aizsardzība ir trešais dabas aizsardzības virziens, kas nodarbojas ar tīras, nepiesārņotas vides saglabāšanu un nodrošināšanu cilvēku darbam un dzīvei. Ir pat autori, kas uzskata, ka jēdzieni ,,vides aizsardzība” un ,,dabas aizsardzība” ir pilnīgi nodalāmi viens no otra un dabas aizsardzība ir tikai īpaši aizsargājamo dabas objektu aizsardzība.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 29551, Bioloģija, 9 klase
Referats uz tēmu "Dabas aizsardzība pasaule".

Cronat
Cronat
Cronat
Luudzu

http://www.pdf.lv/?sadala=23&setc=1

Te ir viss par to un ap too =]
Vnk ieej nokope i vsjo =]

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle
"Dabas aizsardzība pasaule".


Ceru, ka derēs!

Tris varianti!
Apskaties risinājumu
<1/6>
№ 29677, Dabaszinības, 11 klase
Vajadziiga informaacija par tēmu "Dabas resursu izsīkšana". Ieteicams ja teemas apakšpunktos buutu mineets par uudens, naftas.... probleemaam.

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle
Attīstoties ekonomikai un zinātnes progresa rezultātā cilvēks ar savu neapdomīgo darbību nodara ļoti lielu kaitējumu apkārtējai videi.
Dabā valda savi likumi, kuri ir jāievēro arī mums, lai neizjauktu dabisko vidi, kas ir ļoti nepieciešama dzīvo organismu eksistencē. Šodien cilvēce satapusies ar vēl nepieredzētām problēmām. Valda plaša vienprātība, ka Zemes ekosistēmas nespēj izturēt pašreizējo saimnieciskās darbības un resursu patēriņa līmeni, kur nu vēl augstāku, taču iedzīvotāju skaits aug, patreiz tas sasniedzis pasaulē jau vairāk kā 6 miljardus, līdz ar to aug patēriņš un arī apkārtējās vides piesārņojums.
Šādu tēmu es izvēlējos tāpēc, ka šodien tā ir ļoti aktuāla un, lai labāk iepazītu ekoloģiskās problēmas Ziemeļvalstīs (t.s. arī Baltijas valstis). Savā darbā galveno akcentu es liku uz vides aizsardzības problēmu apskatu Ziemeļvalstīs sekojošajām tēmām: cilvēku darbības rezultātā tiek piesārņota apkārtējā vide, kuras rezultātā tiek apdraudētas nākošās paaudzes izdzīvošana, kā arī ozona slāņa noārdīšanās, mežu resursu izsīkšana, floras un faunas saindēšana, ar toksiski nāvējošām vielām, kā arī ūdeņu piesārņošana, straujās rūpnieciskās attīstības rezultātā notiek strauja globālā sasilšana, kas apdraud visu pasauli. Varēt pat teikt, ka cilvēks ar savu neapdomīgo darbību ”nocērt zaru uz kura pats sēž”.

Zinātne-ekoloģija.

Dabā viss ir vienots ar savstarpējas sakarības saitēm: visi tās elementi- gan dzīvie, gan nedzīvie- ir savstarpēji saistīti un veido vienu veselumu. Šo saišu nepzināšanas vai ignorēšana noved pie līdzsvara izjaukšanas, pat pie katastrofām.
Zinātnieki, kas pēta attiecības starp organismiem, kā arī starp organismiem un vidi, sauc par ekoloģiju. Grieķiski oikos-māja, dzimtene, logos- mācība. Tātad ekoloģija ir mācība par māju, mācība par dzimteni. Terminu ekoloģija zinātnieki sāka lietot pagājušā gadsimta vidū. Pirmais ekoloģiju kā zinātni nozari formulējis vācu biologs Ernsts Hekelis. XIXgs. vidū ekoloģijas pētīšanas objekts bija organismu dzīve dabiskos apstākļos, dzīvnieku un augu dzīvesveids, vietas, kur tie sastopami dabā, to barība, barības ķēdes, kā arī šo organismu izmaiņas atbilstoši vides izmaiņām.*( sh.1)
Šai Hekela definīcijai mūsdienās ir nepieciešamas korekcijas. Gandrīz pusotra gadsimta laikā ir padziļinājušies mūsu priekšstati gan par pētījamo objektu- dzīvajām būtnēm, gan arī par vides faktoru komplekso izpausmi un iedarbību.

Viss, ko cilvēki atzinuši par derīgu, ir resursi. Gandrīz viss dabā sastopamais - vējš, ūdens, ieži, augsne, meži, pat lauku ainava - uzskatāms par resursiem. Daudzi mūsu dabas resursi izmantojami par izejvielām rūpniecībā. Tomēr materiāli kļūst par resursiem tikai tad, ja cilvēki ir atraduši tiem pielietojumu. Piemēram, kaučukaugi eksistēja ilgi pirms to sulu - sauktu par lateksu - sāka izmantot riepu un lietusmēteļu ražošanai. Resursus var izmantot vienīgi tad, ja to ieguve ir lētāka nekā paši materiāli. Alvu tagad patērē daudz mazāk nekā agrāk, jo tās ieguve kļuvusi pārāk dārga un to bieži var aizstāt ar alumīniju.
Pateicoties jaunai dabas resursu ieguves un pārstrādes tehnoloģijai, ievērojami palielinājies to patēriņš mūsu dienās. Tādēļ daudzi resursi var izsīkt.
№ 33448, Latviešu valoda, 9 klase
Loti vajag sacerejums tema: Dabas aizsardziba. piemeram 120 vardi!!! ludzu sodien :(

cittrons
cittrons
cittrons
Dabas aizsardzība

Vispirms jānoskaidro ko mēs saprotam ar „dabas aizsardzību” – jēdzienu, kurš šodien reti dzirdams, jo runā gandrīz vai tikai par vides aizsardzību. Lai to izprastu nepieciešams neliels ieskats dabas aizsardzības vēsturē.

Pasaulē pirmos pasākumus dabas aizsardzībā veica 19. g.s. vidū Rietumeiropā un ASV. Sākotnēji iezīmējās divi galvenie virzieni. Pirmais – unikālu, zinātniskā, estētiskā vai kultūrvēsturiskā ziņā nozīmīgu teritoriju, aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu izdalīšana; otrais – racionāla dabas resursu izmantošana un saglabāšana.

maricina1188
maricina1188
maricina1188
Es uzskatu ka dabas aizsardzība ir nepieciešama, jo cilvēki rūpējoties par dabu, to padarīs sakoptāku un jaukāku. Mēs lielā mērā esam atbildīgi par to kādā vidē mēs dzīvojam.
Paskatoties uz apkārtējo vidi, mēs nereti nodomājam:"cik gan viss ir netīrs un nesakopts!" Mums būtu jādomā pavisam savādāk.Piemēram, mēs varētu iedomāties par to, ka neviens cits, kā tikai mēs-cilvēki spējam kautko darīt dabas labā.

Ceru ka noderēs,,:)

mirdzuminjsh
mirdzuminjsh
mirdzuminjsh
Dabas aizsardzības mērķis ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšana.

VMD uzdevumi dabas aizsardzībā ir:
1. Dabas aizsardzību regulējošo normatīvo aktu uzraudzība meža apsaimniekošanā.
2. Mikroliegumu izveidošana un aizsardzība.
3. Īpaši aizsargājamo meža iecirkņu tiesiskā statusa maiņa.
4. Meža monitoringa programmas īstenošana.
5. Dabisko meža biotopu inventarizācija.

murderer
murderer
murderer
sry ka nav datorraskta, izdzesis esmu.
ceru uz pateicibu (blush)
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 33525, Latviešu valoda, 7 klase
Palīdziet uzrakstīt īsu stāstijumu par vides aizsardzību izmantojot divdabjus!

rigenzo
rigenzo
rigenzo
Vidi un dabu ir jāizsargā. Ja māte daba netiktu aizsargāta, tad visādas kaitīgas rūpnīcas būtu visapkārt. Par laimi mums nav tik daudz kaitīgu, traucējošu rūpnīcu.
Mēs visi darīdami savus darbus bieži piesārņojam un tā mēs pataisam mūsu vidi par sliktu vidi. Ir labas lietas darāmas, piemēram šķirot atkritumus, nemest atkritumus zemē, un arī citas lietas.

Ceru, ka patika :D

maricina1188
maricina1188
maricina1188
Vides aizsardzība, būdama ļoti nopietna problēma, ir cilvēka galvenais uzdevums. Rūpējoties par dabas aizsaedzību mēs varam padarīt dzīvi labāku paši sev. Dodot labumu arī citiem, bet lielā'mērā mūsu veselībai, jo dabas piesārņojuma dēļ mūsu veselība tiek apdarudēta.
№ 36340, Latviešu valoda, 9 klase
Uzrakstīt runas mērķi un argumentus par tēmu Dabas aizsardzība. Pamato argumenta izvēli.

agent.
agent.
agent.
merkis: parliecinat visus ka dabu ir jasarga
argumenti : tira daba dzivot ir labak
tira daba dzivot var ilgat , tadel' sibirija loti daudz cilveku kuriem ir ai 80 gadiem

Es
Es
Es
manuprāt, dabu wajag wairāk kopt. Mērķis - rosināt wēlmi satīrīta apkārtni.
Arguments - mēs tač wisi redzam cil nesakpoti ir daži lv nostūri.

gars
gars
gars
Dabas aizsardzība ir viena no Eiropas Savienības vides politikas galvenajām aktualitātēm, un Baltijas Vides forums ir iesaistījies dažādu dabas aizsardzības projektu īstenošanā. Tā kā Natura 2000 teritoriju tīkla izveidošana jūrā ir pašreizējā Eiropas Savienības politikas prioritāte dabas aizsardzībā, tad tas ir arī galvenais BEF darbības virziens šajā sfērā. Vēl viena no darbības jomām ir dabas aizsardzības plānu izstrādāšana, kā arī dažādu citu projektu īstenošana, piemēram, par boreālo mežu biotopiem, bioloģiskās daudzveidības monitoringu, dabas resursu apsaimniekošanu un ilgtspējīgu izmantošanu. Arī turpmāk dabas aizsardzības tēmas ietvaros plānots īstenot dažādus projektus – gan nacionālas nozīmes, gan pārrobežu sadarbības ietvaros.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 36513, Ģeogrāfija, 11 klase
Kāda ir tūrisma ietekme uz dabas un sociālo vidi?

snaiper
snaiper
snaiper
Tūrisma ietekme uz dabu

Kā jebkura cilvēka darbība, arī tūrisms visās tā izpausmēs ietekmē procesus dabā. Kā jebkurai nūjai ir divi gali, tā arī tūrisma ietekme uz dabu var būt gan pozitīva, gan negatīva. Vispirms jau pati tūrisma attīstība zināmā mērā noritējusi paralēli dabas aizsardzībai. Tūrisms un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas mūsdienu pasaulē ir cieši saistītas lietas. Ir divi galvenie veidi, kā šī saistība izveidojas.

Dažkārt sākotnēji kāda dabas vērtība tiek ņemta aizsardzībā, izveidojot aizsargājamas dabas teritorijas vai atsevišķus aizsargājamus objektus.
№ 37351, Angļu valoda, 9 klase
Vajag stastinu par dabas aizsardzibu!! Steidzigi! Var jebkura valoda!!

kika
kika
kika
Vispirms jānoskaidro ko mēs saprotam ar „dabas aizsardzību” – jēdzienu, kurš šodien reti dzirdams, jo runā gandrīz vai tikai par vides aizsardzību. Lai to izprastu nepieciešams neliels ieskats dabas aizsardzības vēsturē.

Pasaulē pirmos pasākumus dabas aizsardzībā veica 19. g.s. vidū Rietumeiropā un ASV. Sākotnēji iezīmējās divi galvenie virzieni. Pirmais – unikālu, zinātniskā, estētiskā vai kultūrvēsturiskā ziņā nozīmīgu teritoriju, aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu izdalīšana; otrais – racionāla dabas resursu izmantošana un saglabāšana. 20. gadsimtā, sakarā ar intensīvu cilvēka saimniecisko darbību, dabu un cilvēka tuvāko apkārtni pie

uglyduckling
uglyduckling
uglyduckling
Failā - bet vajadzētu vienkāršot pašai - tas ir no Wikipedia - skolotāja neticēs :(

Although humans currently comprise only about one-half of one percent of the total living biomass on Earth,[61] the human effect on nature is disproportionately large. Because of the extent of human influence, the boundaries between what we regard as nature and "made environments" is not clear cut except at the extremes. Even at the extremes, the amount of natural environment that is free of discernible human influence is presently diminishing at an increasingly rapid pace, or, according to some, has already disappeared.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 39993, Sociālās zinības, 7 klase
ludzu pasakiet dazu teikumus ka cinities pret piesarnojumu un ka var aizsargat jelgavu no ta

huligans
huligans
huligans
Uztaisot kādu projektu.. ar dažādiem saukļiem.. izglāb koku apēd bebru.. varētu uztaisīt kko līdzīgu projektam "pēda" kur savāc tautu un brauc stādīt kokus vai tīrīt kādu noteiktu vietu.. projekta vadītāji attmaksā autobusu un ēdamo. .ēdamajā vnm ir armijas ēdamais. vnk pieaicina klāt kādu slavenību..
otrs projekts varētu būt tāds, ka piesaista cilvēkus tādā veidā,ka piedāvā apskatīt piemēram tur Jelgavu.. un tiek pateiks,ka būs jāpalīdz tur sakopt.. brauc uz Jelgavu sakopj un tad dodas ekskursijā ;)

lindukss
lindukss
lindukss
Nelietot tik daudz kurnaamo.
Nelais juurā notek ūdeņus.

Jelgavu aizsargāt- īsti pat nezinu,, kā jo tagad jau vairs nekādu rūpnīcu Jelgavā nav. Varbūt mazāk vilcienu laist, car Jelgavu, jo tie ar piesarņo, vairāk braukt kopā ar vineu mašīnu un izmantot vairāk sabiedrisko transportu.

Triobet
Triobet
Triobet
Lai nebūtu piesarņojuma, jāmīl savu dabu un apkārtejo territoriju. Nevajg metāt papirus, spļaudīties un darīt vel visādus nelabības. Vajag kopt savu territoriju, kā arī citu territoriju, viņa bus tīra, tev būs patīkami staigāt un citiem, arī būs patikāmi. Visus atkritumus, jamet miskastē, ja tu to darīsi daba pret tevīm labi atteiksies un vislaik pie tāvām mājām bus silti un spīdēs saule.

valerija92
valerija92
valerija92
Dabas aizsardzības temats pašlaik ir viens no visnozīmīgākajiem pasaulē. Par dabas aizsardzības jautājumiem raksta visas pasaules preses, ar to nodarbojas televīzija, rada jaunas filmas, kā arī apspriež daudzās starptautiskās organizācijās un forumos.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

inkions
inkions
inkions
Nevajag draugiem vai kādiem citiem cilvēkiem ļaut mest zemē visādus gružus. Un ja redzi ka kādi cilvēki met upē, ezerā, jūrā atkritumus tad tev nau jāzēž malā un jānoskatās kā tiek piemēslota Latvija bet gan jāiet klāt un jāaizrāda. Jelgavā varētu irosināt kādas talkas piem: katru pavasari kādu talku. Un veidot plakātus. Bet galvenais pašam jāpiedalās lai redzētu, ka tu to esi domājis no sirds. Un nemēslo Jelgavā . Lai arī šīs talkas paliek mazak. (Tas bij domāts tā ka viss ir aizvākts prom un vairāk nav ko tīrīt.)
|< << 1/3 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV