Meklēšanas rezultāti - 'eksistenciālisms' Meklēšanas rezultāti - 'eksistenciālisms'
№ 35721, Latviešu literatūra, 11 klase
kas ir literatūras virziens???
;)

flonija
flonija
flonija
XX GADSIMTA LITERATŪRA
XX gs. literatūra ir ļoti plaša un daudzveidīga, bagāta gan ar talantīgiem rakstniekiem, gan izciliem darbiem, gan dažādiem literatūras virzieniem. XX gs. rakstnieki tiecas izprast un arī attēlot savos darbos sarežģīto un pretrunīgo laikmetu un cilvēka nozīmi tajā. Viņi meklē dažādas radošās izteiksmes iespējas, tādēļ arī tālāk attīstās un veidojas jauni visdažādākie literatūras virzieni: reālisms, naturālisms, neoklasicisms, neoromantisms, eksistenciālisms un citi. Vecos rakstniecības paņēmienus nekad pavisam neaizmirst, bet turpina tos attīstīt tālāk, piemēram, ja romantisms tiek uzskatīts par vienu no XIX gadsimta literatūras virzieniem, tas nenozīmē, ka XX gadsimta autoru darbos nevar saskatīt vienu otru šā virziena iezīmi.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/29>

angel
angel
angel
Literatūras virziens ir klasicisms, sentimentālisms, romantisms, impresionisms, reālisms, naturālisms, modernisms, postmodernisms utt.

runcitta
runcitta
runcitta
Literatūrā virzienu veido kādas rakstnieku grupas idejiski un mākslinieciski radniecīgās iezīmes zināmā vēstures periodā. virzieni sākuši rasties apmēram 17.gs beigās - 18.gs. sākumā ;)
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 59542, Latviešu literatūra, 11 klase
CILVĒKA PERSONĪBAS IZPRATNE KLASICISMĀ UN APGAISMES LAIKĀ
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Laine
Laine
Laine
2.1 Atbilst apgaismes virzienam, jo G.Merķelis bija viens no visspilgtākajiem apgaismības ideju pārstāvjiem visā tālaika Baltijā. Viņa darbā parādās jaunu ideju rosināšana un patieso lietu atklāšana, tā kā tas arī ir. To var redzēt šajā fragmenta citātā: „Tiesa, sešdesmit gadus vecais latvietis neatmetīs degvīna dzeršanu, tāpat kā sešdesmit gadus vecs muižnieks neatmetīs daudz kaitīgāko kāršuspēli;”

2.2 Atbilst klasicisma virzienam, jo dzejolī tiek parādītas jutas un sajūtas.

2.3 Atbilst apgaismes virzienam, jo dzejolis rakstīts pēc M.Lutera rakstītās dziesmas, kas rosina paļauties.

wineta-s
wineta-s
wineta-s
2.1. Sirreālisms
2.2. Eksistenciālisms
2.3. Modernisms

xanthippe
xanthippe
xanthippe
;]
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

zakits
zakits
zakits
vari bišķu paņemt no šejienes.. Klasicismā un apgaismes laikā cilvēks mēģināja attistities, viņa darbībaizpaudās gan literatūrā, gan mākslā, gan mūzikā. šajā laikā galvenais uzsvars ir uz sabiedrības lomu un nozīmību.
Klasicismā laikā Latvijā galvenie centri bija Rīga un Jelgava.
Cilvēks vēlejas izprast cilvēka situāciju un lomu pasaulē, to radīja arī kristietība, kas arī parāda cilvēka vietu pasaulē un cilvēka attiecības ar Dievu.
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 60632, Latviešu literatūra, 12 klase
Pielikuma uzdevums.
Paldies jau iepriekš! )))))))
Apskaties uzdevumu
<1/2>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Eksistenciālisms
Izlasiet tekstu! Izpildiet uzdevumus!
Guntis Zariņš. LOGS
Pirmais, ko viņš ieraudzīja, bija logs. Neliels gabals debess un viens izplūkāts mākonis. Saule bija sastingusi loga režģos. Logs! Kad viņš pirmo reizi bija ieraudzījis logu? Vai pareizāk – kad viņš varēja atcerēties logu?
Liels ceriņu krūms. Pilns ziedu. Smaržoja. Tikko bija lijis, uz loga riņķoja liela melna muša. Sīca. Pagalmā iebrauca automašīna. Viņš bija skrējis uz mežu. Kopā ar tēvu. Cik vasaru viņam bija bijis? Trīspadsmit? Laikam. Tēvs bija palicis uz lauka. Un tad?

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 62336, Literatūra, 12 klase
ludzu, ludzu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
ceru, ka patiks :)

3.Trimdas literatūra.
Jāatsūta pārspriedums (250- 300 v.)

4.Cilvēka attieksmes maiņa prêt tradicionālajām vērtībām literatūrā.Eksistenciālisms. Absurda literatūra.
Jāizlasa viens no šiem darbiem:
A. Kamī “Mēris”, “Svešinieks”
G. Zariņš “Dienas grāmata no vilkaču valsts”
F. Kafka “Process”, “Pils”
Ieskaite skolā ( eksistenciālisma motīvu analīze)


A. Kamī “Mēris”

Kā viens no galvenajiem tēliem A. Kamī darbā “Mēris” ir Remons Rembērs. Rembērs cenšas vienmēr panākt savu ar apbrīnas vērtu neatlaidību un runā visu, ko domā, neko neslēpdams. Mēra laikā viņš pārvar visus šķēršļus.
Darbā “Mēris” visvairāk izmainās Rembēra un ārsta – Bernāra Rjē dzīve.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 63210, Literatūra, 12 klase
MODERNISMA VIRZIENI
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
man patika šis uzdevums :)

ja nav grūti, nospied paldies :)
Apskaties risinājumu
<1/1>

≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola

12. klase 2. ieskaite – LITERATŪRA Vārds Uzvārds _____________ klase
Tēma – MODERNISMA VIRZIENI
1. uzdevums. Sagrupējiet modernisma pazīmes atbilstoši modernisma virzienam! (25p.)
Dadaisms (7) Sirreālisms (8) Eksistenciālisms(6) Absurda literatūra(4)
1. 6. 9. 20. 21. 22. 23. 2. 4. 5. 10. 13. 14. 17. 18. 3. 7. 8. 11. 12. 19. 15. 16. 24. 25.
1.Pareizrakstības noliegums, 2. netradicionāla loģika, 3. atbildība, 4. neatšifrējami tēli, 5.teksta fragmentārisms, 6.nihilisms, 7. indivīds un brīvība, 8.nāve, 9. ironija un parodija

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā :)
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 63257, Latviešu literatūra, 12 klase
– MODERNISMA VIRZIENI
Apskaties uzdevumu
<1/1>

greatmind
greatmind
greatmind
Dadaisms:
1, 6, 9, 20, 21, 22, 23

Sirreālisms:
2, 4,5,10, 13, 14, 17, 18

Eksistenciālisms:
3, 7, 8, 11,12, 19

Absurda literatūra:
15, 16, 24, 25

Anonmous
Anonmous
Anonmous
Failā! Viss jābūt pareizi!
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
dalīts pēc literatūras teorijas

1.Pareizrakstības noliegums, 2. netradicionāla loģika, 3. atbildība, 4. neatšifrējami tēli, 5.teksta fragmentārisms, 6.nihilisms, 7. indivīds un brīvība, 8.nāve, 9. ironija un parodija, 10.bezapziņas izpausme sapņos, vīzijās un murgos, 11.atsvešinātība, 12.izmisums, 13.sapņu un realitātes savijums, 14.dažādu laiku un telpu sapludinājums, 15. sapņu un murgu pasaule tēlota ar banālām detaļām, 16. valoda ir antikomunikācijas līdzeklis, 17. laika un telpas tēlojums, 18. telpas


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 63258, Latviešu literatūra, 12 klase
– MODERNISMA VIRZIENI
Apskaties uzdevumu
<1/1>

greatmind
greatmind
greatmind
1. Dadaisms
neatkarīgs burtu virknējums
pareizrakstīšanas noliegums

2. Sirreālisms
Netradicionāla loģika
Neatšifŗējami tēli

3. Absurda literatūra
klaunāde, groteska

4. Eksistenciālisms
nāve, izmisums

Anonmous
Anonmous
Anonmous
Failā!
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Ir ar pazīmēm

1. Esik,velā, pilī, lujā,
Pirmā, ūra, pārā, panā,
Varbūt pēdīg, lapšu, kājā,
Nikī, laulāts, ta,ta,ta! (Skaitāmpants, pierakstīts Rencēnos)

Dadaisms – nesakarīgs burtu un vārdu virknējums, pareizrakstības noliegums, teksta radīšana – spēle, tradīciju noliegums


2. Neatvadīsimies!
rūgts ir ne tikai analgīns
bet arī dzīve ziniet
nevajag zaķi nesteigsimies
neatvadīsimies


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 65771, Literatūra, 12 klase
:{
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Tēma – MODERNISMA VIRZIENI
1. uzdevums. Sagrupējiet modernisma pazīmes atbilstoši modernisma virzienam! (25p.)
Dadaisms (7) Sirreālisms (8) Eksistenciālisms(6) Absurda literatūra(4)
1. 6. 9. 20. 21. 22. 23. 2. 4. 5. 10. 13. 14. 17. 18. 3. 7. 8. 11. 12. 19. 15. 16. 24. 25.
1.Pareizrakstības noliegums, 2. netradicionāla loģika, 3. atbildība, 4. neatšifrējami tēli, 5.teksta fragmentārisms, 6.nihilisms, 7. indivīds un brīvība, 8.nāve, 9. ironija un parodija, 10.bezapziņas izpausme sapņos, vīzijās un murgos, 11.atsvešinātība, 12.izmisums, 13.sapņu un realitātes savijums, 14.dažādu laiku un telpu sapludinājums, 15. sapņu un murgu pasaule tēlota ar banālām detaļām, 16. valoda ir antikomunikācijas līdzeklis, 17. laika un telpas tēlojums, 18. telpas tēlojuma misticisms, 19. vainas izjūta, 20. kolāža, 21. teksta radīšana - spēle, 22. tradīciju noliegums, 23. nesakarīgs burtu, vārdu virknējums, 24. tēma – vientulība un ciešanas, 25. klaunāde un groteska.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 67796, Latviešu literatūra, 12 klase
Lūdzu palīdziet! Literatūra.
MODERNISMA VIRZIENI
1. uzdevums. Sagrupējiet modernisma pazīmes atbilstoši modernisma virzienam!
Turpinājums failā...
Apskaties uzdevumu
<1/1>

kaamich
kaamich
kaamich
1.uzd.
Dadaisms- 1;6;9;20;21;22;23.
Sireālisms- 2;4;5;10;13;14;17;18.
Eksistenciālisms- 3;7;8;11;12;19.
Absurda literatūra- 15;16;24;25.

2. uzd.
1) Dadaisms. Nesakarīgs burtu, vārdu, teikumu virknējums. Teksta radīšana ir kā spēle.
2)Eksistenciālisms. Tēmas ir nāve, izmisums, vientulība. Tiek parādīta indivīda brīvība.
3)Absurda literatūra. Valoda ir antikomunikācijas līdzeklis.
4)Sireālisms. Tiek sajaukti laiki, telpas, nav iespējams atšķirt sapņus no realitātes.

3.uzd.
par viedokli sorry, vng simbolu pietrūkst, bet iesaku rakstīt par 1. tas ir pa dadaismu, vng uzraksti ka ir nesaprotams.

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

Pepija Garzeķe
Pepija Garzeķe
Pepija Garzeķe
Modernisma virzieni
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
12. klase 2. ieskaite – LITERATŪRA Vārds Uzvārds _____________ klase
Tēma – MODERNISMA VIRZIENI
1. uzdevums. Sagrupējiet modernisma pazīmes atbilstoši modernisma virzienam! (25p.)
Dadaisms (7)
Sirreālisms (8)
Eksistenciālisms(6)
Absurda literatūra(4)
1. 6. 9. 20. 21. 22. 23.
2. 4. 5. 10. 13. 14. 17. 18.
3. 7. 8. 11. 12. 19.
15. 16. 24. 25.
1.Pareizrakstības noliegums, 2. netradicionāla loģika, 3. atbildība, 4. neatšifrējami tēli, 5.teksta fragmentārisms, 6.nihilisms, 7. indivīds un brīvība, 8.nāve, 9. ironija un parodija, 10.bezapziņas izpausme sapņos, vīzijās un murgos, 11.atsvešinātība, 12.izmisums, 13.sapņu un realitātes savijums, 14.dažādu laiku un telpu sapludinājums, 15. sapņu un murgu pasaule tēlota ar banālām detaļām, 16. valoda ir antikomunikācijas līdzeklis, 17. laika un telpas tēlojums, 18. telpas tēlojuma misticisms, 19. vainas izjūta, 20. kolāža, 21. teksta radīšana - spēle, 22. tradīciju noliegums, 23. nesakarīgs burtu, vārdu virknējums, 24. tēma – vientulība un ciešanas, 25. klaunāde un groteska.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 74489, Latviešu literatūra, 12 klase
Прошу помощи :)
Uzraksti pārdomu darbu ,, Aktuālākās problēmas ārzemju autoru darbos.”Atbildē/savā stāstījumā izmantojiet faktus/argumentus.Ievērojiet pareizrakstību.Ieteicamais vārdu skaits - 150/200

M.K
M.K
M.K
Galvenās izvirzītās problēmas ārzemju autoru darbos ir cilvēka eksistences pasaule, pārdomas par dzīvi, piemērām, A.Kamī romānā ‘’Svešinieks’’, kurā galvenais varonis Merso raugās uz sevi no malas, zaudējis sevī jebkādas jūtas pret apkārt notiekošo. Tāpat tiek pausta arī kara tēma, piemērām, Ē.M Remarka darbā ‘’Triumfa arka’’, kurā tiek parādītas cilvēka sajūtas otrajā pasaules kara laikā. Runājot par šo tēmu prātā nāk arī Dž.Orvela darbs ‘’Dzīvnieku ferma’’, kurš arī balstās uz karu, bet vairāk uz apspiešanas režīmu- totalitārismu un komunismu. Dzīvnieks mācās no cilvēka, pārņem viņa paradumus –Cūkas dzīvo saimnieka mājā, velk drēbes un sāk staigāt uz pakaļkājām. Tā ir tāda kā paralēlā pasaule, kas izveidojusies starp cilvēku un dzīvnieku , kas parādīta ārzemju autora darbā ar sirreālistisku noskaņu. Kopumā, galvenās aktuālās problēmas ārzemju autoru darbos ir eksistences, kara un apspiešanas tēma, kas arī bija raksturīga tā laika uztverei kurā darbi tika uzrakstīti. Galvenie vērojamie virzieni ārzemju autoru darbos ir eksistenciālisms un sirreālisms.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/2 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV