Meklēšanas rezultāti - 'epitets' Meklēšanas rezultāti - 'epitets'
№ 23811, Latviešu valoda, 8 klase
Kas ir aforisms un epitets ? (katram 3 piemeeri :)

Lucifer`s Angel
Lucifer`s Angel
Lucifer`s Angel
Epitets - spilgts, tēlains priekšmeta vai parādības apzimējums.
piem. Skumīgs eņģelis no appušķotas svētbildes skatās viņā.

elinchiks
elinchiks
elinchiks
Epitets ir māksliniecisks apzīmētājs, kas apzīmēto reāliju paskaidro, izceļ un padara labāk uztveramu. Aforismi- gudras ar dzilu domu izteiktas frazes!
epitets - zalja zaale, aatra mashiina, zila juura...
aforisms- gudrība nav nekas cits, kā zinātne par laimi .nācijas ģēnijs, prāts un gars atklājas tās sakāmvārdos. Spēja saskatīt neparasto ikdienišķajā - nemaldīga gudrības
pazīme.

killer5135233
killer5135233
killer5135233
Aforismi
*Nav nekā tāda, ko cilvēka sirds nespētu saprast, ir tikai lietas, ko cilvēka prāts atsakās pieņemt. (B.Strafovs)
*Pār visiem laikiem stāv viens: neatlaidīga cenšanās pēc lielāka dvēseles cēluma, pēc augstākām atziņām, pēc mīlestības. (J.V.Gēte)
*Vienmēr piedod saviem ienaidniekiem - nekas viņus nespēs saniknot vairāk. (O.Vailds)
Epiteti
Par e p i t e t u sauc māksliniecisku apzīmējumu, kas tēlaini raksturo kādu priekšmetu vai parādību. Epitets tuvāk raksturo apzīmējamo vārdu, sniedz par to tēlainu priekšstatu.
darba rokas
darba vagoni
cilvēki skudras
Apskaties risinājumu
<1/1>

janios
janios
janios
aforisms


Ēnas ir mani draugi.
Tajās es paslēpjos un klausos
tālīnās atbalsīs.
Kaut kur starp īstenību
un nomoda sapņiem
es savu plaukstu tev sniedzu.
Nāc.
Apskaties risinājumu
<1/1>

-soulmate
-soulmate
-soulmate
Aforisms -> Īsā formā izteikts vispārināts atzinums kādā filozofiskā, ētiskā vai sociālā jautājumā.
1) Īsta mīlestība ir līdzīga parādībai: visi par to runā, taču tikai retais to ir redzējis.
2)Nav viegli iegūt draugu, bet vēl grūtāk ir pazaudēt ienaidnieku.
3)Nepadodies savām bailēm! Ja tu tām ļausies, nespēsi sarunāties ar savu sirdi.
Epitets->Māksliniecisks apzīmētājs, ar ko autors apzīmē kādu parādības, priekšmeta īpašību.
1)Ar zaļo zāli priecīgs avots runā, Krīt viņam mutē zeltains ziedu čemurs.
2)Daugaviņa, melnacīte, Melna tek vakarā.
3)Dziedādama vien staigāju.
ceru, ka der.:)
№ 27985, Latviešu literatūra, 5 klase
10 jautajumus par literaturu

Arnijs
Arnijs
Arnijs
1)Kā sauc šo stundu? Literatura
2)ka sauc musu skolotaju?
3)Vai literatura lasa gramatas??
4)Vai literatura raksta?
5)Vai man patik literatura??
6) Vai pasakam ir autori??
7)Pasakas ir isas vai garas??
8)Literatura ir normala stunda?
9)ka sauc pedejo pasaku ko lasijam??
10)ka sauc gramatu no kuars macamies?? :)
Ludzu velu veiksmi!!

patik sports
patik sports
patik sports
1.Cik gadus jau literatura top...
2.kas izdomaja literaturu....
3.vai literatura ir viss populraka no macibu stundam..
4.vai literatura ir viens labakais prieksmets ko berni viss atrak apgust...
5.vai literatura ir gudra valoda..
6.vai berni no literaturas gust vien vairak intreses pie citam macibam...
7.kad literaturas vel nebija kas bija literaturas vieta..
8.kurs cilveks izgudroja so literaturu..
9.kura valsti bija izgudrota loiteratura...
vai autors kurs izgudroja literaturu bija populars...

Rin4a
Rin4a
Rin4a
1) Kādus pantmērus tu zini? (Daktils, trohajs)
2) Kurš rakstnieks uzrakstīja eposu Lāčplēsis? (A. Pumpurs)
3) Nosaukt 1 mīta iezīmi!
(Izskaidro pasauli un padara to cilvēkam saprotamu)
4) Kā pasaule radās pēc Senebreju uzskatiem?
(Bija 1 Dievs, kas radīja visu)
5) Nosaukt visus 3 folkloras iedalījumus!
(Vēstītāja, dziesmu, brahiloģismi)
6) Ar kādām zīmēm agrāk apzīmēja sauli?
(Ar apli)
7) Kurš vai kas ir Dieva dēls?
(Mēness)
8) Kas ir Ūsiņš?
(zirgu dievs)
9) Kas ir eposs?
(Vēstījums)
10) Kur un kad radās pirmie eposi?
(Eiropā, 8gs. pirms m;usu ēras)
viss :)

snow
snow
snow
1. Ka sauc pirmo latviesu romanu ? (mernieku laiki)
2. Kas uzrakstija eposu "Lacplesis" (A. Pumpurs)
3. Kads ir Raina istais vards (Janis Plieksans)
4. Nosauc literaturas zanrus! (liriki, epika, drama, liroepika)
5. Kas ir dzejola "talavas tauretajs" autors (R. Blaumanis)
6. Kads ir vestitaja folkloras otrs nosaukums? (Brahilogisms)
7. Kas ir telains apzimejums (Epitets)
8. Kads maksl. izt. lidz. ir Skolas acis(logi)
9. Kas ir strofa? (Dzejas pants)
10 Kas ir daktils? (Dzejola ritms |VV)

_zemene_
_zemene_
_zemene_
1) Kas ir literatūra?
2) Kādi ir literatūras žanri?
3)kas ir stāsts?
4)kas ir sarakstījis grāmatu "Baltā grāmata"?
5)Kādi ir tēlaini izteiksmes līdzekļi?
6)kas ir novele?
7)nosauciet kādu noveles darbu?
8)kā vēl mēdz dēvēt tautasdziesmas?
9)kas ir dainu tēvs?
10)kas ir sarakstījis "krāsainās pasakas"?

cerams ka šādi jautājumi tev der. =)
№ 29504, Literatūra, 11 klase
Grāmata: Literatūra 11.kl. (Auzāne D. u.c.)
Uzdevuma numurs: 256lpp

Palidziet!
Dzejolim janosaka pantmeru, secinat lirisko"Es",analizet skanas un
atrast telainas izteiksmes lidzeklus.


Apskaties uzdevumu
<1/1>

Sarmite
Sarmite
Sarmite
pantmērs ir jambs
liriskais "es" meklē laimi, pesimistiska noskaņa, jo liriskais es konstatē, ka lieme mīt sērās un ilgās, izmisums nav svešs liriskajam tēlam, jo tas ir tik lielā neziņā, ka prasa kur ir laime pirmam pretimgājējam
atskaņas ir daļējās, vienkāršās (vienā vārdā), visbiežāk trīszilbju
mākslienieciskie izt. līdzekļi:
zilā mētelī - simbolisms
sapņu mētelis - metafora
zvaigzne skaistākā, gaišākā epitets
mazu skuķe- epitets

№ 33102, Literatūra, 8 klase
Ko nozīmē? :
salīdzinājums:
epitets:
metafora
metonīmija
personifikācija
paralēlisms
alegorija
hiperbola
humors
ironija
paralēlisms
pretstatījumns

edgars2007
edgars2007
edgars2007
izlasi pielikumu
Apskaties risinājumu
<1/1>

jancs
jancs
jancs
salidzinajums-salidzina kaut ko ar kaut ko
epitetsmaksliniecisks apzimetajs
metafora ir vards vai vardu savienojums ko lieto parnesta nozime
Metonīmija ir kāda priekšmeta vai parādības apzīmējums
Personifikācija ir cilvēka īpašību pārnesums uz dzīvniekiem
Alegorija ir kādas noteiktas parādības attēlojums pārnestā nozīmē
humors ir izteikts joks
ironija ikdienas izpratnē ir runas situācija, kurā izteikuma jēga ir pretēja tā burtiskajai nozīmei

parejos gan nezinu

eldarite
eldarite
eldarite
Labi, ka ir Tildes birojs un vel vardnica neta.:)
Apskaties risinājumu
<1/1>

Zzemeniite
Zzemeniite
Zzemeniite
salīdzinājums:salīdzinātas lietas savā starpā
epitets:tēlains apzīmētājs,tiešaie un pārnestie epiteti.krāsu epit.,
metafora:tēlaina glezna,kas veidojas uz nozīmes pārnesuma pamata
metonīmija:uz sakaru starp parādībām balstīts nozīmes pārnesums
personifikācija:nedzīvai būtnei piedēvē dzīvas būtnes īpašības
paralēlisms:nostādīta paral.daba un dzīve
alegorija:tēlo vienu,saprot ko citu
hiperbola:pārspīlējums
humors:smieklīgs,kas ir labsirdīgs
ironijaapslēpts izsmiekls
paralēlisms:bija jau :)
pretstatījumnstiek pretstatītas divas lietas,parādības.
mums ar šitAS SKOLĀ BIJA Šogad :))
№ 33930, Latviešu valoda, 10 klase
Remarka
Epitets
Monologs
Dialogs
Zemteksts
Personifikācija

Katram jāatrod divi piemēri no grāmatas

byakuya
byakuya
byakuya
)
Apskaties risinājumu
<1/1>

sentinelaa
sentinelaa
sentinelaa
Epitets - balts sniegs
Personifikācija - saulīte smaidīja
№ 35500, Latviešu valoda, 7 klase
tēlainās izteiksmes līdzekļi

cittrons
cittrons
cittrons
telaini izteiksmes lidzekli faila
Apskaties risinājumu
<1/2>

lieniite18
lieniite18
lieniite18
Tēlainās izteiksmes līdzekļi var būt- personifikācija

-soulmate
-soulmate
-soulmate
tēlainas izteiksmes līdzekļi ir:
1.) epitets:
piemēram, - melns, miris ūdens. vai verdošs asfalts.
2.) metaforas:
piemēram, - akmeņu smaidus. vai savu dziesmu pret viesuli.
3.) salīdzinājumi:
piemēram, platā mugura kā galds. vai lūpas kā akacī.
4.) personifikācijas:
piemēram, acis mēmi kliedz. vai un miglā asaro logs.

ceru, ka palīdzēju. :)
№ 36044, Latviešu literatūra, 11 klase
Срочно нужен анализ J.Poruka dzejoles "Tevijai"
Tēvijai

Es ciezdams tevi mīlēt mācījos,
Nu tev pie aukstām krūtīm noliecos:
Dod manim kapa vietu.


Man sirds priekš tevis sadega
Par upuri uz altāra;
Kurp lai bez sirds es ietu?


Kas savu sirdi atdevis,
Tas vientulis ir palicis,
Tam nav neviena drauga.


Es arī draugu nevēlos, –
Pie tavām krūtīm noliecos;
Dod manim kapa vietu.


Raivik
Raivik
Raivik
Tēma: par nāvi un kapu
Noskaņa - drūma, negatīva
epitets - sirds priekš tevis sadega;
metafora - sirdi atdevis; bez sirds es ietu
personifikācija - Tas vientulis ir palicis; Tam(vientulim) nav neviena drauga
-os, -os - asonanse
№ 38127, Latviešu literatūra, 7 klase
Rit rakstam Kontiku, nezinu ko sie noziime =)
Kas ir:
romans, stast, miniatura, literara, pasaka.(Vai kas katram ir raksturiigs, lai tos vareetu atskirt)
Epitets, salidzinajums, metafora, personifikacija?

crazy_bee
crazy_bee
crazy_bee
Romāns- vairāki galvenie tēli, diezgan garš laika posms, daudzi notikumi.
Stāsts- viens galvenais tēls, īss laika posms, viens vai vairāki notikumi.
Miniatūra- īss stāsts.
Literara pasaka- viens galvenais tēls, viens notikums, rakstūrīgas laimīgas beigas.

Epitets- spilgts tēls.
Salīdzinājums- salīdzinājums, doh.
Metafora- tēls ar pārnestu nozīmi.
Personifikācija- nedzīvam priekšmetam dotas dzīvas būtnes rakstura, izskata un citas īpašības.

ben4ix
ben4ix
ben4ix
epitets - spilgts apziimeejums ko nelieto ikdienaa...
saliidzinaajums- 2 vai vairaaku lietu saliiidzinaashana ar vaarda "KĀ" paliiidziiibu
metafora- saliiiidzinaaajums tikai bez varda "KĀ"
personifikaacija- priekshmetiem un dabas paraadiibaaam pieshkjirtas cilveeeciskas speejas..... vairaak nezinu ;)

anitaaa123
anitaaa123
anitaaa123
Romāns ir plašākais (parasti — prozas) žanrs, kas cilveku likteņus attēlo plašā laika posmā, bieži vien attēlojot cilvēku dzīvi no pašas bērnības līdz kapam.\
Miniatūra ir īsa apjoma prozas darbs ( stāstiņš, ludziņa, apraksts).
Epitets- spilgts izteiksmes līdzeklis.
Salīdzinājums attēloto priekšmetu padara uzskatāmāku, tēlaināku un labāk saprotamu.
Metafora ir vārds vai vārdu savienojums, ko lieto pārnestā nozīmē kāda cita priekšmeta vai parādības apzīmēšanai uz līdzības pamata.
Personifikācija ir cilvēka īpašību pārnesums uz dzīvniekiem, dabas parādībām.
Lai veicas ;)

valerija92
valerija92
valerija92
Epitets-spilgts apzimetajs
Metafora-telains izteiciens parnestaa noziimee
Salidzinajums-tiek salidzinatas 2 lietas uz lidzibas pamata,izmantojot saikle kaa
Personifikacija-nedziviem prieksmetiem piedeevee dziivo butnu ipasibas (koks runaa)

Arnis15
Arnis15
Arnis15
Metafora-mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis, pārnestā nozīmē lietots vārds vai iztteiciens. Piemēram: Gaiša sirds.
Romāns ir literatūras žanrs, kas pieder pie prozas, jeb epikas. Romāns ir vissplašākais prozas darbs, kurā atēnoti varoņa dzīves fakti ilgākaā laika posmā.
Romāni tiek iedalīti:
-Atmiņu romāni
-Detektīvromāni
-socioloģiskie romāni.
Personifikācija- kad dzīvieks runā izturās un uzvedās kā cilvēks.
Epitets-spilgts apzīmējums. Lietvārds+iipasiibas vaards.. Piemēram zaļa zāle.
salīdzinājums- kad kaut kas tiek saliidzinaats.
Paareejo nezinu.. bet var pats piedomaat. :D
№ 38717, Literatūra, 9 klase
Steidzami vajag Dzejas teksta analīzi! Jāanalizē šis dzejolis!
Mātei.
Cik skaisti mākoņi pār jūru.
Es ilgi skatos. Man ir kauns.
Jo mate šajā brīdī,
Uz kūti ejot, kājas aun.

Cik skaisti mākoņi pār jūru.
Es smagu sirdi noskatos.
Kam man tie mākoņi pār jūru.
Ja mana māte neredz tos.

Bet zinu - savu dzīvi māte
Nemūžam nenosauks par sūru
Tik tādēļ, ka skatos es,
Cik skaiti mākoņi pār jūru.

violaass
violaass
violaass
Cilvēks redz skaistu skatu un vēlas lai maate arii to redzeetu. nejau visi cilveeki tiek apskatiit plaso pasauli, jo ir smagi jaastrada. skaisti makoni - epitets, smagu sirdi - metafora.

xudoj 4el
xudoj 4el
xudoj 4el
Makoni par juru tas ir kautkas laps pozitivs skaists varbut ari autora sasniegums, mate loti gruti strada un cen6as lai ''svadit konci s koncami'' un vinam ir zel (autoram) ka mammai 6aja dzives posma ir loti samgi bet vina labi! es ta domaju

tudiš pīp
tudiš pīp
tudiš pīp
Teema.- filozofska dzeja
motiivs.- sabiedriski politiskaa dzeja iesleepta filozofijaa, dzejaa teikts par to kaa vecaaki censhas prieksh beerniem.
Galvenie teeli - liriskais "Es" un maate
epizodiskie teeli- dziive, maakonji, juura, sirds.


ceru ka paliidzeeju :]]]
№ 40136, Latviešu valoda, 9 klase
ребят,пожалуйста напишите мне на латышском языке 5 эпитетов,5 salidzinajums,5 personifikacija.
спасибо огромное =*

twix6
twix6
twix6
salidzinājums:
zilas debesis kā jūra
viltīgs kā lapsa


personifikācija
vējšs pastāstīja man.

Triobet
Triobet
Triobet
Epiteti:
Ar zaļo zāli priecīgs avots runā,

Krīt viņam mutē zeltains ziedu čemurs.

Redzes epiteti. S i d r a b i ņ a pakaviņi,

Dzirdes epitets. S v i l p o j o š s vējš,

Vienkāršie epiteti. Vienu s a u l e s citronšķēlīti,

Saliktie epiteti. Tās g a r i e l s t ā s, s ē r i j a u t r ā s skaņas,

SALĪDZINĀJUMS

Es meitiņa kā rozite.

Es esmu liels kā zilonis.

Es esmu jautrs kā skolotājs.

PERSONIFIKĀCIJA

Noiet saule vakarā

Sijādama, vētīdama:

Tīru zeltu sijādama,

Sudrabiņu vētīdama.

Visvairāk personificēta ir daba..

Наташа
Наташа
Наташа
Personifikācijas bieži sastopam jau folklorā. Tautas dziesmās bieži personificēta saule:
Noiet saule vakarā
Sijādama, vētīdama:
Tīru zeltu sijādama,
Sudrabiņu vētīdama.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>

valerija92
valerija92
valerija92
Salīdzin;ājums
1.Dzeltens kā saule
2.Skaists kā daba
3.Balts kā sniegs
4.Melns kā nakts
5.Smaidīgs kā saulīe
|< << 1/3 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV