Meklēšanas rezultāti - 'neorganisko vielu daudzveidība' Meklēšanas rezultāti - 'neorganisko vielu daudzveidība'
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 60456, Ķīmija, 11 klase
Palīdzet, работу по химии Neogranisko vielu daudzveidība un pārvērtības dabā
Apskaties uzdevumu
<1/3>

lietotajs
lietotajs
lietotajs
4.uzdevumi.)
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Lūdzu :)
izpildīti visi uzdevumi
Apskaties risinājumu
<1/3>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Neorganisko vielu daudzveidība un pārvērtības dabā
Apskaties risinājumu
<1/1>

Laine
Laine
Laine
Lai veicās:)
Apskaties risinājumu
<1/3>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Lūdzu :)

NEORGANISKO VIELU DAUDZVEIDĪBA UN PĀRVĒRTĪBAS DABĀ
1. variants

1. uzdevums (3 punkti)
Dotas vielu formulas: MgCl2, Fe(OH)3, Ba(NO3)2, NaOH, H3PO4, CO, Ca(HSO4)2, Cr2O3, Li2O, Mg(OH)Cl, SO2, HBr.Aizpildi tabulu, katrā ailē no dotajām vielu formulām ierakstot vienu atbilstošo ķīmisko formulu!

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 61021, Ķīmija, 11 klase
Neorganisko vielu daudzveidiba
Apskaties uzdevumu
<1/2>

maza duda 2013
maza duda 2013
maza duda 2013
faila
Apskaties risinājumu
<1/3>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
NEORGANISKO VIELU DAUDZVEIDĪBA UN PĀRVĒRTĪBAS DABĀ
1. variants

1. uzdevums (3 punkti)
Dotas vielu formulas: MgCl2, Fe(OH)3, Ba(NO3)2, NaOH, H3PO4, CO, Ca(HSO4)2, Cr2O3, Li2O, Mg(OH)Cl, SO2, HBr.Aizpildi tabulu, katrā ailē no dotajām vielu formulām ierakstot vienu atbilstošo ķīmisko formulu!
Vielas klase Ķīmiskā formula
Amfotērs oksīds Cr2O3
Nešķīstoša bāze Fe(OH)3
Skābais sāls MgCl2Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 61434, Ķīmija, 11 klase
kimija
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
NEORGANISKO VIELU DAUDZVEIDĪBA UN PĀRVĒRTĪBAS DABĀ
1. variants

1. uzdevums (3 punkti)
Dotas vielu formulas: MgCl2, Fe(OH)3, Ba(NO3)2, NaOH, H3PO4, CO, Ca(HSO4)2, Cr2O3, Li2O, Mg(OH)Cl, SO2, HBr. Aizpildi tabulu, katrā ailē no dotajām vielu formulām ierakstot vienu atbilstošo ķīmisko formulu!
Vielas klase Ķīmiskā formula
Amfotērs oksīds Cr2O3
Nešķīstoša bāze Fe(OH)3
Skābais sāls MgCl2

2. uzdevums (5 punkti)
Tabulā doti dažādu ūdens paraugu analīžu rezultāti.
Ūdens paraugs Avota ūdens Jūras ūdens Ezera ūdens
Kopējā Ca2+ un Mg2+ jonu koncentrācija, mmol/l 9,2 90,3 2,3

Kuram ūdens paraugam ir vislielākā ūdens cietība? Atbildi pamato!
Jūras ūdenim, jo kopējā Ca+2 un Mg+2 jonu koncentrācija ir vislielākā.
Pēc avota ūdens parauga vārīšanas, ūdens cietība samazinājās no 9,2 mmol/l līdz 3,5 mmol/l.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 61565, Ķīmija, 11 klase
Labdien!
Palīdziet lūdzu ar ķīmiju - neorganisko vielu pārvērtības dabā!
Es nesaprotu, tāpēc kāda gudrā galva - palīdziet lūdzu izpildīt!
Jau iepriekš liels paldies!! :)
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
NEORGANISKO VIELU DAUDZVEIDĪBA UN PĀRVĒRTĪBAS DABĀ
1. variants

1. uzdevums (3 punkti)
Dotas vielu formulas: MgCl2, Fe(OH)3, Ba(NO3)2, NaOH, H3PO4, CO, Ca(HSO4)2, Cr2O3, Li2O, Mg(OH)Cl, SO2, HBr. Aizpildi tabulu, katrā ailē no dotajām vielu formulām ierakstot vienu atbilstošo ķīmisko formulu!
Vielas klase Ķīmiskā formula
Amfotērs oksīds Cr2O3
Nešķīstoša bāze Fe(OH)3
Skābais sāls MgCl2

2. uzdevums (5 punkti)
Tabulā doti dažādu ūdens paraugu analīžu rezultāti.
Ūdens paraugs Avota ūdens Jūras ūdens Ezera ūdens
Kopējā Ca2+ un Mg2+ jonu koncentrācija, mmol/l 9,2 90,3 2,3

Kuram ūdens paraugam ir vislielākā ūdens cietība? Atbildi pamato!
Jūras ūdenim, jo kopējā Ca+2 un Mg+2 jonu koncentrācija ir vislielākā.
Pēc avota ūdens parauga vārīšanas, ūdens cietība samazinājās no 9,2 mmol/l līdz 3,5 mmol/l. Kurš ūdens cietības veids tika novērsts vārīšanas procesā?
Karbonētu cietība jeb pārejošā ūdens cietība.Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 62925, Ķīmija, 11 klase
Neorganisko vielu daudzveidība un pārvērtības dabā
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Anonmous
Anonmous
Anonmous
NEORGANISKO VIELU DAUDZVEIDĪBA UN PĀRVĒRTĪBAS DABĀ
1. variants

1.uzdevums (3 punkti)
Dotas vielu formulas: MgCl2, Fe(OH)3, Ba(NO3)2, NaOH, H3PO4, CO, Ca(HSO4)2, Cr2O3, Li2O, Mg(OH)Cl, SO2, HBr.
Aizpildi tabulu, katrā ailē no dotajām vielu formulām ierakstot vienu atbilstošo ķīmisko formulu!
Vielas klase Ķīmiskā formula
Amfotērs oksīds Cr2O3
Nešķīstoša bāze Fe(OH)3
Skābais sāls Ca(HSO4)2

2. uzdevums (5 punkti)
Tabulā doti veiktie ūdens paraugu pētījuma rezultāti. Paskaidro, par ko liecina veiktie pētījumu rezultāti!
Ūdens paraugs Avota ūdens Jūras ūdens Ezera ūdens
Kopējā Ca2+ un Mg2+ jonu koncentrācija, mmol/l
9,2
90,3
2,3
a) Kuram ūdens paraugam ir vislielākā cietība? Atbildi pamato!


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

tomats21
tomats21
tomats21
Šī ir otrā daļa pie nemetāliem, ievietoju te, jo tur nevar divus failus pievienot!
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 63755, Ķīmija, 11 klase
NEORGANISKO VIELU DAUDZVEIDĪBA UN PĀRVĒRTĪBAS DABĀ
Apskaties uzdevumu
<1/1>

≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
NEORGANISKO VIELU DAUDZVEIDĪBA UN PĀRVĒRTĪBAS DABĀ
1. variants

1.uzdevums (3 punkti)
Dotas vielu formulas: MgCl2, Fe(OH)3, Ba(NO3)2, NaOH, H3PO4, CO, Ca(HSO4)2, Cr2O3, Li2O, Mg(OH)Cl, SO2, HBr.
Aizpildi tabulu, katrā ailē no dotajām vielu formulām ierakstot vienu atbilstošo ķīmisko formulu!
Vielas klase Ķīmiskā formula
Amfotērs oksīds Cr2O3
Nešķīstoša bāze Fe(OH)3
Skābais sāls Ca(HSO4)2


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 64775, Ķīmija, 11 klase
Neorganisko vielu daudzveidība un pārvērtības dabā. Ogļūdeņraži
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

Sonya
Sonya
Sonya
nosutu daļēju atrisinājumu.. Aprekinus nevaru veikt jo nav man tabula un pieraksti lidzi..

Neorganisko vielu daudzveidība un pārvērtības dabā. Ogļūdeņraži.

1. Jau ļoti sen, pētot dabas parādības, cilvēki novēroja, ka pēc pērkona lietus augu augšana pastiprinās.
Izskaidro šo novērojumu un uzraksti atbilstošos ķīmisko reakciju vienādojumus!(Pārvērtības ar slāpeklia)9 punkti

2. Izvēlies un pasvītro ķīmiskā savienojuma sadzīves vai tehnisko nosaukumu!4 punkti
A. Nātrija hlorīdu ikdienā sauc par vārāmo sāli/salpetri.
B. Medicīnā lieto amonjaka šķīdumu ūdenī, ko sauc par ožamo spirtu/ hlorūdeni.
C. Slāpekļskābes sāļus, kurus lieto lauksaimniecībā par slāpekļa minerālmēslojumu sauc par hlorkaļķiem/salpetriem.
D. Cietu ogļskābo gāzi sauc par “smieklu gāzi”/ “sauso” ledu.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 66564, Ķīmija, 11 klase
1.uzdevums un 2.uzdevums paldies par palidzibu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
NEORGANISKO VIELU DAUDZVEIDĪBA UN PĀRVĒRTĪBAS DABĀ
1. variants
1.uzdevums (6 punkti)
Dotas vielu formulas: MgCl2, Fe(OH)3, Ba(NO3)2, NaOH, H3PO4, CO, Ca(HSO4)2, Cr2O3, Li2O, Mg(OH)Cl, SO2, HBr.
Aizpildi tabulu, katrā ailē no dotajām vielu formulām ierakstot vienu atbilstošo ķīmisko formulu! Nosauc vielas!

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 66999, Ķīmija, 11 klase
1.uzdevums un 2.uzdevums un 3.uzdevums paldies par palidzibu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M@L
M@L
M@L
.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
NEORGANISKO VIELU DAUDZVEIDĪBA UN PĀRVĒRTĪBAS DABĀ
1. variants

1. uzdevums (3 punkti)
Dotas vielu formulas: MgCl2, Fe(OH)3, Ba(NO3)2, NaOH, H3PO4, CO, Ca(HSO4)2, Cr2O3, Li2O, Mg(OH)Cl, SO2, HBr. Aizpildi tabulu, katrā ailē no dotajām vielu formulām ierakstot vienu atbilstošo ķīmisko formulu!

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 68957, Ķīmija, 11 klase
Vajag izpildit uz 5 ballem, ja bus vairak tad labi))))
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
NEORGANISKO VIELU DAUDZVEIDĪBA UN PĀRVĒRTĪBAS DABĀ
1. variants

1. uzdevums (3 punkti)
Dotas vielu formulas: MgCl2, Fe(OH)3, Ba(NO3)2, NaOH, H3PO4, CO, Ca(HSO4)2, Cr2O3, Li2O, Mg(OH)Cl, SO2, HBr. Aizpildi tabulu, katrā ailē no dotajām vielu formulām ierakstot vienu atbilstošo ķīmisko formulu!
Vielas klase
Ķīmiskā formula
Amfotērs oksīds
Cr2O3
Nešķīstoša bāze
Fe(OH)3
Skābais sāls
Ca(HSO4)2


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
Failā :)
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Lai veicas :)
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/1 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV