Meklēšanas rezultāti - 'ogļūdenraži' Meklēšanas rezultāti - 'ogļūdenraži'
№ 26001, Ķīmija, 11 klase
1. Kāds ir akmeņogļu ķīmiskais sastāvs? Kādas ir būtiskas atšķirības ir kūdras, brūnogļu un antracīta sasāvā un vēsturiskajā izveides procesā?
2. Kādas priekšrocības un kādi trūkumi lietojot akmeņogles kā kurināmo?
3. raksturojiet nafta izmantošanu salīdzinājumā ar dabasgāzes un akmeņogļu izmantošanu.
4. Kads ir naftas ķīmiskais sastāvs?
5. Kas ir nnaftas krekings? Ko iegūst krekinga procesā?

ja atbildes atrodat interneta, lūdzu pievienojiet linku

kolba
kolba
kolba

1. Kāds ir akmeņogļu ķīmiskais sastāvs? Kādas ir būtiskas atšķirības ir kūdras, brūnogļu un antracīta sasāvā un vēsturiskajā izveides procesā?
2. Kādas priekšrocības un kādi trūkumi lietojot akmeņogles kā kurināmo?
3. raksturojiet nafta izmantošanu salīdzinājumā ar dabasgāzes un akmeņogļu izmantošanu.
4. Kads ir naftas ķīmiskais sastāvs?
5. Kas ir nnaftas krekings? Ko iegūst krekinga procesā?

1. Akmeņogles sastāv no 89% oglekļa, 5% ūdeņraža, 5 – 15% skābekļa. Kūdra – 50% oglekļa, brūnogles – 69% oglekļa, antracīts – 95% oglekļa. Kūdra un ogles veidojušās, augu atliekām pārveidojoties augstas temperatūras un spiediena iedarbībā bezskābekļa vidē.
2. Akmeņoglēm ir pašreiz visaugstākā zināmā sadegšanas enerģija, tādēļ tas ir lielisks kurināmais gan apkurei, gan termoelektrocentrāļu darbināšanai.
Akmeņogles satur sēru un slāpekli, tādēļ sadegot rada šo elementu oksīdus (skābie lieti, gaisa piesārņojums). Cilvēce izlieto ogles 50 000 reižu ātrāk, nekā tās rodas, tādējādi likvidējot lieliskas energo rezerves.
3. Naftas produktus, kā piemēram benzīnu, ir daudz ērtāk lietot nekā dabasgāzi vai akmeņogles. Naftu var sašķelt daudzos citos savienojumos, piemēram, tai pašā dabasgāzē.
No naftas iespējams iegūt vairāk ogļūdeņražu kā no oglēm. Dabasgāzē ir tikai daži alkāni.
4. Naftas sastāvā galvenokārt ir alkāni, nedaudz cikloalkānu, alkēnu un alkīnu, piemaisījumā sēra, slāpekļa un skābekļa savienojumi.
5. N. krekings ir naftas sašķelšana paaugstinātā temperatūrā un katalizatoru klātbūtnē. Šādi no ogļūdeņražiem ar 10 – 48 C atomu skaitu molekulā var iegūt ogļūdeņražus ar 6 – 9 C atomiem molekulā. Tātad – šāda sastāva ogļūdeņražu maisījums ir arī benzīns.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 28027, Ķīmija, 9 klase
Vajag uzrakstit 10 piemerus dabaa sastopamaam organiskaam vielaam, un 10 piemeerus maaksliigi ieguutaam organiskaam vielaam. ;)

snow
snow
snow
Daba : Holesterīns, Skudrskābe, Benzoskābe, Salicilskābe, citronskabe, Bifenils, Amonjaks, Glicerīns, Fenols, Ftalskābe

Maksligi : Akrilskābe, acetons, trinitrotoluols, Etilēns, Propēns, izobutēns, Ksilols, Stirols, Benzoskābe, naftalīns, Benzpirēns

SupRiseD :p
SupRiseD :p
SupRiseD :p
Zina dabā sastopamās organiskās vielas (ogļūdeņraži, karbonskābes, tauki, ciete, saharoze, glikoze, olbaltumvielas.

http://isec.gov.lv/pedagogiem/program/pamskol/prog.shtml?kimija8_9#9klase

te tu vari palasit viss kas tevi nterese viss ir apraxtits.. :)

Diekrupps
Diekrupps
Diekrupps
Daba:
H2O; CO2; CH4; NH3 ; HCl
Maksligas C2H5OH ;[Zn(NH3)4)]Cl2; (H2C-CH2)6 ; H2SO4; H2SiO3

ewija
ewija
ewija
dabā sastop.-ogļūdeņraži, karbonskābes, tauki, ciete,saharoze, glikoze, olbaltumvielas,ogleklis
palidzēju ko zinaju,to makslīgas nevienas nezinu :)
№ 30147, Ķīmija, 12 klase
Dehidrēšanas reakcijā no organiskās vielas molekulas tiek atšķelti...
Kas ir cikloalkāni?
Uzrakstiet struktūrformulas sekojošiem savienojumiem: a) ciklopropāns b) ciklobūtans c) cikloheksāns d) dimetilciklobutāns

astraja
astraja
astraja
tiek atšķelts ūdens
cikloalkāni ir cikliskas uzbūves ogļūdeņraži.(visbiežāk C6H12)
Diezgan grūti uzrakstīt (nav pieejams foto) Ciklopropāns sastāv no 3 oglekļiem un 6 ūdeņražiem oglekļi izvietoti trīsstūrī.
ciklobutānā ir 4 C un 8 H izvietoti četrstūrī. cikloheksāns satāv no 6 C un 12H izvietots seršstūrī. dimetilcikloheksāns - 6 C , 12 H izvietoti sešstūrī pie diviem oglekļiem ir klāt pa vienai CH3 grupai
№ 35752, Bioloģija, 12 klase
palīdziet lūdzu uzrakstīt pārspriedumu: "MANAS DZĪVES JĒGAS TEORIJA"

  Леса
  Леса
Леса
Dzīves jēgas manējā teorija..
es dzīvoju, es esmu dzīva būtne, es esmu cilvēks. Es sastāvu no atomiem
, kuri sastāv no elementārdaļiņām, kuras savukārt pārstāv enerģiju. Enerģija
tā ir matērija. Kad es nomiršu, manējais ķermenis modina sairt, ar
vienkāršām ķīmiskām reakcijām, manējie raspadut'sja ogļūdeņraži, uz
metānu, etāns - uz prostejshii organiski soedinieja, viss tas nonāks augsnē,
uz kuras aug ziedi un zāle.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 40117, Ķīmija, 9 klase
lūdzu palīdzat uzrakstīt 9 degšanas reakcijas!!!

ievuns
ievuns
ievuns
http://www.sngaze.lv/offer-2-L.htm

Наташа
Наташа
Наташа
kau cik, nem par labu Degšanas reakcijas
Alkāni CH4 + 2O2 → CO2 +2H2O + 890 kJ
Nepilnīgā degšanā veidojas arī CO.
Gāzveida ogļūdeņraži veido sprādzienbīstamus maisījumus ar gaisu.
Alkēni C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O + 1560 kJ
Alkīni 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O + 2598 kJ
Arēni 2C6H6 + 15O2 → 12CO2 + 6H2O + 6534 kJ
Nepilnīgā degšanā veidojas arī ogleklis (kvēpi).

huligans
huligans
huligans
Alkāni CH4 + 2O2 → CO2 +2H2O + 890 kJ
Nepilnīgā degšanā veidojas arī CO.
Gāzveida ogļūdeņraži veido sprādzienbīstamus maisījumus ar gaisu.
Alkēni C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O + 1560 kJ
Alkīni 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O + 2598 kJ
Arēni 2C6H6 + 15O2 → 12CO2 + 6H2O + 6534 kJ
Nepilnīgā degšanā veidojas arī ogleklis (kvēpi).
Propāns C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O + siltums 46,3 MDž/kg (12,8 kVtst/kg)
Butāns 2C4H10 + 13O2 = 8CO2 + 10H2O + siltums 45,7 MDž/kg (12,6 kVtst/kg)

Triobet
Triobet
Triobet
1. H²O-> H²O+O² стрелочка вверх.
2. С²H5+OH+H²SO4
3.3CH2 = CH2 + 2КМnО4 + 4H2О 3НОCH2 - CH2ОН + МnО2↓+ 2 КОН
4.NO 2 + NO2 = N2O4.
5. Ag²O+H²O
6. Ca(OH)²+SO²-> CaSO³+H²O
7.2Ag2O - 4Ag + O2
8. HCl + KNO2 = KCl + HNO2;
9.CaCO3 + SiO2 = CaSiO3 + CO2
№ 44889, Ķīmija, 9 klase
Dotas šādas ķīmisko savienojumu formulas : K2S, Ca3P2, HCl, H2S, PH3, CH4. Uzrakstiet šo ķīmisko savienojumu nosaukumus.

LLIypuK
LLIypuK
LLIypuK
1. гидролиз.
2.Фосфид кальция
3.Хлорная кислота
4.-
5. метан

Axis
Axis
Axis
K2S = kālija sulfīds
Ca3P2 = kalcija hidroksīds
HCl = sālsskābe
H2S = sērūdeņradis jeb ūdeņraža sulfīds
PH3 = fosfīns
CH4 = metāns (tas ir vienkāršākais no ogļūdeņražiem)
Ceru, ka pareizi un noderēs ;)

Lilija118
Lilija118
Lilija118
K2S-Kālija sūlfāds
Ca3P2-
HCl-Hlorūdeņradis
H2S-Sērūdeņradis
PH3-
Ch4-Metāns

Odeta
Odeta
Odeta
K2S - kālija sulfīds,
Ca3P2 - Kalcija fosfāts
HCl - sālsskābe
H2S - sērūdeņražskābe
PH3 - fosfīns
CH4 - metāns
№ 48956, Ķīmija, 11 klase
1.Izveidot oglekļa savienojumu aprites shēmu ->
ogļskābā gāze, fosilais kurināmais, benzīns, augu valsts ogļhidrāti.
Jānosauc process, kurā rodas skābeklis!

2.Jāpabeidz ķīmisko reakciju vienādojumi, izvietojot koeficientus un kura no tām ir kalogenēšanas, hidrogenēšanas un hlorūdeņraža reakcija :
a) H2C=CH2+HCl->(katalizators)
b) C4H10+2Cl->(hv)
c) HC=_ C-CH3+H2->(katalizators)

driller
driller
driller
1. Ogļskābā gāze(CO2) rodas pūšanas, rūgšanas, degšanas un elpošanas procesos.
Fosilais kurināmais ir nafta un dabasgāze, kuri ir iegūti no zemes dzīlēm un kuru sastāvā galvenokārt ir oglekļa vienkāršākie savienojumi - ogļūdeņraži.
Benzīns tiek iegūts pārtvaicējot naftu dažādos temperatūras intervālos, tādejādi iegūstot nepieciešamo ogļūdeņražu frakciju. Benzīna sastāvā ir molekulas ar 5-9 oglekļa atomiem.
Svarīgākie ogļhidrāti ir glikoze, saharoze, ciete un celuloze. Šie ir izplatītākie oglekļa un ūdens savienojumi, bez kuriem nav iespējami liela daļa bioloģisko procesu.

Skābeklis dabā...
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 49456, Ķīmija, 12 klase
Kā sauc amīnu grupu? Kādai svarīgai vielu klasei tā ir raksturīga?

driller
driller
driller
Kā sauc amīnu grupu?
Ogļūdeņražu slāpekļa atvasinājumi.

Kādai svarīgai vielu klasei tā ir raksturīga?
Amīni IR vielu klase, kurai līdzīgi ir amonjaki.

♪Djia♪
♪Djia♪
♪Djia♪
Aminogrupa, Ogļūdeņraži
№ 50517, Fizika, 8 klase
uzraksti 5 vielas,kas istabas temp. 20 grādi ir:cietā stāvoklī,šķidrā stāvokli,gāzveida
stāvoklī
BūšU ļOTI PATEICīGA!!!!!!

Es
Es
Es
1.dzelzs
2.udens
3.gaiss skabeklis
4.ogljskaba gaze ogleklis
5.hlors

dawenjkaaa
dawenjkaaa
dawenjkaaa
cieta- cukurs, sāls, zelts, sudrabs, dzelz
šķidra- ūdens, ledus, dzīvsudrabs,
gazveida- skābeklis, ogļskābā gāze, ūdeņraza, slapeklis

Geimeris
Geimeris
Geimeris
Cietas vielas
1 stikls
2 koks
3 dzelzs
4 plastmasa
5 papīrs

Šķidras vielas
1 ūdens
2 etiķa esence
3 piens
4 smaržas
5 spirts

Gāzveida vielas
1 skābeklis
2 gāze
3 ogļskābā gāze
4 slāpeklis
5 ūdens

Geimeris

♪Djia♪
♪Djia♪
♪Djia♪
Cietā - dzelzs, koks, plastmasa, stikls, sudrabs
Šķidrā - ūdens, eļla, šampūns, spirts, petroleja
Gāzveida - Gaiss, skābeklis, slāpeklis, oglekļa dioksīds vai ogleklis, argons

cittrons
cittrons
cittrons
Te būs:
cietas vielas: stikls, sveķi, koks svins, dzelzs, plastmasas
šķidras vielas:ūdens, eļļa, etanols, oglekļa dioksīds, nafta
gāzveida vielas: tvaiks, gāze, gaiss oglekļa oksīds, ogļūdeņraži
№ 57855, Ķīmija, 11 klase
Palīdziet lūdzu)));)
Apskaties uzdevumu
<1/1>

žirka
žirka
žirka
ogļūdeņraži
uzspied paldies lūdzu.
Apskaties risinājumu
<1/3>
|< << 1/4 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV