Meklēšanas rezultāti - 'taisnleņķa trijstūrī' Meklēšanas rezultāti - 'taisnleņķa trijstūrī'
№ 23683, Ģeometrija, 12 klase
Taisnleņķa trijstūra katetes ir 6 cm un 8 cm. Aprēķināt garumu mediānai,kas novilkta pret hipotenūzu.

Markoo
Markoo
Markoo
D: taisnleņķa trīsstūris ABC, AB=6cm, AC=8cm, nvilkta mediana AD
J: AD
A: PPT, leņķis BAC=90gradi
BC²=AB²+AC²
BC²=6²+
BC²=36+64
BC²= 100
BC=10 (cm)
sadala malu BC uz pusēm DC=BC÷2=10÷2=5cm
trīsstūris ADC, lenķi ADC 90 gradi
PPT, AC²=AD²+DC²
64=AD²+ 25
AD²= 39
AD=√39 (cm)
ATB: AD= √39 cm

catwoman
catwoman
catwoman
1) hipotenuza=√(36+64)=√100=10 cm
2) tākā mediāna dala hipotenūzu uz pusēm, ūn puse hipotenūzas ir apvilktās r.l. centrs, tātad mediāna ir vienāda ar pusi no hipotenūzas
10÷2=5 cm

Sergey
Sergey
Sergey
hipotenūza=10
1/2 no hip=10/2=5
mediāna=1/2hip=5cm

tu_zini
tu_zini
tu_zini
1)hipotenūza=6²+8²=√36+√64=√100=10cm
2)mediāna=½hipotenūzas=5cm ,jo taisnleņķa trijstūrim apvilktās riņķa līnijas centrs ir hipotenūzas viduspunkts. mediāna ir vienāda ar rādiusu

appendigz
appendigz
appendigz
AB=6cm
CA=8cm

Bc=√6²+8² = 10cm
BD=½Bc=5cm
AD(med)=√6²+5²=√61=7√12

P,s Varbut tur ir kljuda, bet man liekas ka vajag taa :]
№ 23967, Ģeometrija, 7 klase
Kas ir hipotenūzas un katetes??? pld kur$ man atbildees :)

agent.
agent.
agent.
hipotinuze-trijstura sans kur6 iet preti 90 gradu lielam lenjkim
katetes-parejas divas malas

laumele
laumele
laumele
Katetes un hipotenūza ir tikai taisnleņķa trijstūriem...;) 2-vas katetes un 1-na hipotenūza... Katetes atrodas blakus taisnleņķim, bet hipotenūza ir tā garākā....;) Ok, cerams noderēja....:)

*LiNdiŅa..;D~
*LiNdiŅa..;D~
*LiNdiŅa..;D~
hipotenūza ir tā garākā trīstūra mala (parasti atrodas pretī taisnajam 90* leņķim :D ā un tās abas kas ir pie taisnā leņķa paliņas saucās katetes ;)
Dagāja?? xDD

piekatetes arī paskaidrot ;)

bukss_a
bukss_a
bukss_a
tas ir taisnlenka trijsturis

Skat. failaa
Apskaties risinājumu
<1/1>

killer5135233
killer5135233
killer5135233
Hipotenūza ir taisnleņķa trijstūra mala, kas atrodas pretī taisnajam leņķim (skat. attēlu). ... Hipotenūza vienmēr ir garākā taisnleņķa trijstūra mala.
Katetes ir tainsleņķa trīsstūra malas, kas savā starpā veido taisnu leņķi.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Pipardilliite
Pipardilliite
Pipardilliite
Hipotenūzas = Hipotenūza vienmēr ir garākā taisnleņķa trijstūra mala.

2. Hipotenūza nekad nevar būt vienāda ar katetēm.

[izmainīt šo sadaļu] Aprēķini, kas saistīti ar hipotenūzas jēdzienu

1. Ja ir zināmi abu katešu garumi, tad hipotenūzu var aprēķināt pēc Pitagora teorēmas: c = \sqrt{a^2 + b^2}, kur:

a - 1. katete,

b - 2. katete;

c - hipotenūza.

2. Ja ir zināms ap trīsstūri apvilktās riņķa līnijas rādiuss, tad hipotenūzu var aprēķināt pēc formulas: c = 2R

katete:
Katetes ir tainsleņķa trīsstūra malas, kas savā starpā veido taisnu leņķi. Taisnajam leņķim pretim atrodošos trīsstūra malu sauc par hipotenūzu.

Jebkura
№ 24953, Ģeometrija, 8 klase
Vienādsānu trapeces pamati ir 6 cm un 10 cm, bet platais leņķis ir 135°. Aprēķini trapeces augstumu!

snow
snow
snow
Ja platais lenkis ir 135gr. tad saurais i 45gr (180 - 135 = 45)
Ja no augseja pamata novelk taisnu liniju, sanak taisnlenka trijsturis, pie tam apakseja mala ir 2 ((10 - 6)/2).
Sin 45gr = √2/2 Tatad augstumsir √2

MATEMATIK
MATEMATIK
MATEMATIK
tg45=h/2
1=h/2
h=2·1
h=2

.:___:.
.:___:.
.:___:.
Viss ir uzzimets, sk. failaa
Apskaties risinājumu
<1/1>

vespertilio
vespertilio
vespertilio
Apzīmē stūrus ar burtiem ABCD.
Novelk augstumu BH. Tagad leņķis CBA=135. Leņķis CBH ir taisns, tātad HBA=135-90=45
Tā kā trapece ir vienādsānu, AH=(BC-AD)/2=2cm
Taisnleņķa trijstūris AHB r vienādsānu, tātad augstuns ir 2cm

malinka678
malinka678
malinka678
10-6=4:2=2cm bc=ca
ab²=2bc²
ab²=8
ab= 2sakne 2
p=6+10+4sakne 4

№ 25098, Matemātika, 9 klase
Jūs saprotat kaut ko no ap trijstūri apvilktas/ievilktas riņķa līnijas?Varbūt ir kādas formulas?

KEX
KEX
KEX
ievilkta r. l.
r=S/p
taisnleņķa trijstūrī: r=(a+b-c)/2
apvilkta r. l.
2R=a/sin(alfa)
R=abc/4S

trombocits
trombocits
trombocits
3stūrī ievilktas r.l centrs atrodas bisektrišu krustpunktā
3stūrim apvilktas r.l centrs atrodas atrodas 3stūra malu vidusperpendikulu kjrustpunktā
taisnlenķa 3stūrī apviktas r.l centrs atrodas hipeetunūzu viduspunktā
platlenķa 3stūrī r.l centrs atrodas ārpus 3stūra
šaurlenķa trīstūrī apvilktas r.l centrs atrodas 3stūra iekšienē

reg. 3stūrim (vienādmalu)
a=R√3 vai a=2r√3

R-r.l ir apvilkta 3stūrim
r-r.l ir ievilkta 3stūrī

zhilliite
zhilliite
zhilliite
FOCHEETS
Apskaties risinājumu
<1/1>

kašķīte
kašķīte
kašķīte
apvilktas riņķa līnijas rādiuss R aprēķina: R=(abc)/4S. [S ir laukums trijstūrim]

ievilktas riņķa līnijas rādisuss r ir: r=S/p. [S trijstūra laukums, p perimetrs]


l varbūt noder šādas formulas R=(a√3)/3 vai arī r (a√3)/6. [R apvilktam, r ievilktam un a ir trijstūra malas garums]

kristucs*/
kristucs*/
kristucs*/
vari pastastīt sikak par to rink liniju un to kas tev jadara varbūt verēsū tev palīdzēt
№ 25842, Ģeometrija, 8 klase
Rinka linijas hordas garums ir 8cm, un ta veido 45graduss lenki ar radiusu, kas vilkts caur hordas galapunktu. Aprekini rinka radiusa garumu un attalumu no centra lidz hordai. ( ПожалУста, помоГитЕ...)

Nauris
Nauris
Nauris
Tas ir taisnleņķa trijstūris, kura viens lenķis ir 45 grādi, līdz ar to otrs lenķis arī ir 45°, jo trijstūru lenķu summa ir 180°. Ris: 180°-(90°+45°)=45°
Tālāk pēc pitagora teorēmas: r- rādiuss/katete h- horda
h²=r²+r²
8²=2r²
64=2r²
32=r²
r=√32
r=√2·16
r=4√2cm
Līdz ar to attālums no centra līdz hordai ir puse no hipotenūzas, jeb 8:2=4cm
Ceru, ka palīdzēju ;)

vespertilio
vespertilio
vespertilio
Skat. failu.
Apskaties risinājumu
<1/1>

edgaritos
edgaritos
edgaritos
1) diametrs: cos45=8/x x=8·2/√2 x=8√2(cm) peec pitagora teoreemas
2) raadiuss: r=8√2/2=4√2(cm), jo raadiuss ir puse no diametra
3)attaalums no hordas liidz centram: ja horda ir 8 cm tad attaalums no centra liidz hordai ir puse no hordas, jo taa ar raadiusu veido 45 graadu lenki

ceru ka derees....
№ 25999, Ģeometrija, 8 klase
Taisnlenka trijsturi bisektrise,kas novilkta no 60 gradiem lenka virsotnes,ir 6 cm gara. Cik cm gara hipotenuza?

Lacis
Lacis
Lacis
Rekina pec trigonometriskajam ipasibam.
Seit it cosinuss.
½=6/bc=2*6÷1=12cm
tatad hipotenuzair 12cm.

catwoman
catwoman
catwoman
failaa
Apskaties risinājumu
<1/1>

vespertilio
vespertilio
vespertilio
Skat. failu.
Apskaties risinājumu
<1/1>

nerevar
nerevar
nerevar
Risinājums failā ;)
Apskaties risinājumu
<1/1>

snow
snow
snow
Rodas taisnlenka velviens trijsturis, ar lenki 60 / 2 = 30 gradi
cos 30 gr = √3/2 = katete/6 Katete = 3√3cm
Cos 60gr = 1/2 = 3√3/hipatanuza Hipatanuza = 6√3cm
№ 26662, Ģeometrija, 8 klase
Lūdzu uzrakstiet man taisnleņķa trījstūra vienādības pazīmes.

hhlady
hhlady
hhlady
ir taisns leņķis-90gr''adi.
malas var aprēķināt ar tg,cos,sin

angel
angel
angel
Divi taisnleņķa trijstūri ir līdzīgi, ja viena trijstūra hipotenūza un katete ir proprcionālas otra trijstūra hiporenūzai un katetei.

Tas ir speciāli taisnleņķa trijstūrim, pārējās pazīmes kā jebkuram trijstūrim.

bumbuliiC
bumbuliiC
bumbuliiC
viens lenkis ir 90 gradi, ja viens lenkis ir 45 ad otrs arii

JuLiJa
JuLiJa
JuLiJa
ja es prasito sapratu pareizi tad,
1)tasnlenka trijsturis ir 90( gradu)(es nevaru te prerakstit gradu pats pierakstisi ak vajag)
2)ja taisnlenka trijsturim novilkt bisekrisi tad katra taisnlenka mala sadalisies vel uz divam vienadam pusem un sanaks 45(gradu)katra mala

snow
snow
snow
Pitagors
katete²+katete² = hipatanuza²
talak ir vesela pentere ar sin, cos, tng
sin = pretkatete/hipatanuzu
cos = piekatete/hipatanuzu
tng = tretktete/ piekatete
Mediana, kas novilkta pret hipatanuzu, sadala, to 2 vienadas dalas, pie tam viena no tam ir medianas(ari augstuma)garums
№ 26726, Ģeometrija, 10 klase
varbuut kādam ir formulas kas saistiitas vis par un ap riņki un riņķa līniju

Gruncis
Gruncis
Gruncis
Failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

hhlady
hhlady
hhlady
ievilkta r. l.
r=S/p
taisnleņķa trijstūrī: r=(a+b-c)/2
apvilkta riņķa līnija- 2R=a/sin(alfa)
R=abc/4S


spooky
spooky
spooky
http://www.home.lv/intelekts/geometr/aplis.htm

:)

Zance18
Zance18
Zance18
C(rinka kinijas garums)=2piR
l(loka garums)=(pi*R*alfa lenkis)/180
rinka lonija ievilkts cetrsturis S=√(p-a)*(p-b)*(p*c)*(p-e)=(d1*d2*sin alfa)/2
a,b,c,e-cetrstura malas, bet d1 un d2 diagonales.. ceru ka noderes.. :)
№ 27209, Ģeometrija, 8 klase
Trapeces DKLM sānu mala DK=5 cm, un leņķisD=30 grādi, leņķisM=50 grādi. Aprēķināt malu LM!

vespertilio
vespertilio
vespertilio
No punkta K pret pamatu DM novelk augstumu KE, ko apzīmē ar h. Trijstūris KED ir taisnleņķa, sinD=h/5 =>h=10
No punkta L pret pamatu DM novelk augstumu LP, ko apzīmē ar h. Trijstūris LPM ir taisnleņķa, sinM=h/LM => LM=10/sin50

snow
snow
snow
Sin 30gr = Augst/5 = 1/2 augst = 5/2 = 2,5cm
Sin 50dr = 2,5/LM = 0,77/1 LM = 2,5/0,77=3,25cm
№ 27255, Ģeometrija, 10 klase
Trapeces augstums ir4cm, bet pamatu garumi ir 8cm un 12cm. Aprēķināt attālumu no garākā trapeces pamata līdz sānu malu pagarinājuma krustpunktam.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
taisnleņķa trijstūra viens no šaurajiem leņķiem ir 45[grādi] liels, bet hipotenūza ir 10cm gara. aprēķināt trijstūra laukumu, perimetru un augstumu, kurš novilkts pret hipotenūzu.

Jau ieprieksh paldies

vespertilio
vespertilio
vespertilio
1.
Trapeci apzīmē ar ABCD, AD - garākais pamats. Sānu malu krustpunkts K.
Trijstūri KAD un KBC ir līdzīgi (leņķis K - kopīgs, AD||BC), tātad arī to augstumi ir līdzīgi.
8/12=(x-4)/x
x/3=x-4
4=2x/3
x=6

2.
Taisnleņķa trijstūris ir vienādsānu.
a-katetes garums
2a²=100
a²=50
a=5√2
S=a²/2=25
P=10√2+10
h*10=4²
h=a²/10=5

Blizko
Blizko
Blizko
1 uzdevumu nav iespeejams atrisinaat, jo mums nav visu nepieciessamo datu, viss ir atkariigs no lenka starp pamatu un saanu malu.

2) a²+a²=c² (peec Pitagora teoreemas, un jo muusu katetes ir vienaadas)
2a²=100
a=5√2
S=½a²=25cm²
P=5√2+5√2+10=10+10√2
h=2S/a=50/10=5 cm

Veelu veiksmi ;)
|< << 1/13 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV