Meklēšanas rezultāti - 'vektori' Meklēšanas rezultāti - 'vektori'
№ 22244, Ģeometrija, 10 klase
Apreikinat lenki starp vektoriem a(-2;2) un b(4;4)

Женька
Женька
Женька
aljfa1=tg (2/2)=1 aljfa1=45gradusov
aljfa2=tg(4/4)=1 aljfa2=45gradusov
aljfa=aljfa1+aljfa2=45+45=90gradusov

labaakaa
labaakaa
labaakaa
lenkis starp vektoriem ir 90 gradi
:)
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 24583, Fizika, 8 klase
ko sauc par spēka plecu?

Kā izmērīt spēka plecu?

hhlady
hhlady
hhlady
Spēka plecs l – īsākais attālums no rotācijas ass līdz spēka F darbības taisnei.
Kkā tā. :)

agija
agija
agija
Īsāko attālumu no rotācijas ass līdz spēka pielikšanas punktam sauc par spēka plecu
M=r*F(visi burti ir vektori)

kapis
kapis
kapis
Attālumu no ķermeņa rotācijas ass līdz spēka darbības līnijai sauc par spēka plecu.

Ķermenis, kuram nav rotācijas kustības, atrodas līdzsvarā, ja tam pielikto spēku rezultējošais spēks ir vienāds ar nulli.

F = F1 + F2 + ... = 0

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle


Mehānikas nodaļu, kura pēta ķermeņa līdzsvara nosacījumus, sauc par statiku.
No Ņūtona likumiem izriet, ka ķermenis atrodas relatīvā miera stāvoklī vai kustas vienmērīgi taisnā virzienā, ja visu tam pielikto spēku rezultējošais spēks ir vienāds ar nulli. Šādā situācijā parasti saka, ka ķermenim pieliktie spēki kompensējas. Lai aprēķinātu visu pielikto spēku rezultējošo, visus spēkus nepieciešams pielikt masas centram.


Turp. skat. failaa
Apskaties risinājumu
<1/4>
№ 35123, Matemātika, 10 klase
Uz doto ķermeni iedarbojas divi spēki, katra spēka lielums ir 6N, turklāt šie spēki pielikti 135 graadu lielā leņķī. Aprēķināt rezultējošā spēka lielumu, kas darbojas uz doto ķermeni!

snow
snow
snow
Tie ir vektori.

Vektors a un vektors b
Mums jaaprekina vektor c
v(c) = v(a) + v(b)
c = √(a²+b²-2ab*cosa)
c = 6²+6²-2*6*6*(-√2/2) = 36+36+(132√2)/2 = 72 + 66√2N
№ 35264, Fizika, 10 klase
Varat lūdzu palīdzēt..!!
Man ļoti vajag materiālus par ātrumu patstāvīgajam darbam ! :)

  Леса
  Леса
Леса
vektoriāls lielums, kas raksturotājs pārvietojuma ātrumu un materiāla punkta kustības virzienu izplatījumā
otnositel'no izvēlas atskaites sistēmas. Tas pats vārds var dēvēties skalārs lielums, precīzāk radiusvektora
atvasinājuma modulis.

Zinātnē viscaur tiek izmantots tāpat ātrums plašā jēgā, tas ir kā jelkāda lieluma izmaiņu ātrums (ne obligāti
radiusvektora). Tā, piemēram, runā par leņķisku ātrumu, temperatūras augšanas ātrumu, ķīmiskas reakcijas
ātrumi un tā tālāk Matemātikas atrodas ar atvasinājuma palīdzību no dotā lieluma (parasti pa laiku, vai no cita
argumenta).
Kad runā par vidēju ātrumu, lai izšķirtu, ātrumu saskaņā ar augstāk pieminētu definēšanu sauc par
acumirklīgu ātrumu. Tā, kaut arī skrējēja acumirklīgs ātrums, kas riņķo pa stadionu, katrā laika momentā
teicama no nulles, viņa vidējais ātrums (pārvietojumi) no starta līdz finišam izrādās vienāds nullei, ja starta
un finiša punkti sakrīt. Ievērosim, ka pie tam, vidējs putevaja ātrums paliek teicams no nulles.
Runā, ka ķermeni veic mgnovenno-postupatel'noe kustība, ja šajā momentā viņa punktu visu komponenšu
ātruma laikam vienādi. Tā, piemēram, ir vienādi aplūkošanas riteņa kabīnes visu punktu ātrumi (ja, protams,
noniecināt ar kabīnes svārstības).

snow
snow
snow
Paātrinājums
Vikipēdijas raksts
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Paātrinājums ir ķermeņa ātruma maiņas temps. Paātrinājumu fizikā apzīmē ar burtu a. Tas var būt, gan negatīvs, gan pozitīvs. Pāātrinājums, tāpat kā spēks, ir vektoriāls lielums. Ja paātrinājuma vektora virziens sakrīt ar ātruma vektora virzienu, tad pieņem, ka paātrinājums ir pozitīvs. Ja paātrinājuma vektors ir vērsts pretēji, kā ātruma vektros, tad pieņem, ka paātrinājums ir negatīvs. Paātrinājuma vektors vienmēr sakrīt ar spēka vektoru, jo paātrinājumu izraisa spēks. SI paātrinājuma mērvienība ir m/s2. Pāātrinājumu var uzskatīt arī par ātruma atvasinājumu pēc laika, vai ceļa otro atvasinājumu pēc laika.
Izšķir arī konstanta lieluma paātrinājumus. Piemēram, brīvās krišanas paātrinājums, kas ir apmēram 9,8 m/s2. Uz vielu, kas atrodas noteiktā centrifūgas punktā arī iedarbojas konstants paātrinājums, kas ir atkarīgs no centrifūgas griešanās ātruma un attāluma no ass. Spēks, kas iedarbojas uz ķermeni, kas atrodas konstanta paātrinājuma laukā ir atkarīgs no paātrinājuma un ķermeņa masas. Spēku, kas iedarbojas uz ķermeņiem, kas atrodas zemes pievilkšanas spēka laukā, sauc par svaru.
Ātrums
Vikipēdijas raksts
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Ātrums ir pārvietojums laika vienībā. SI sistēmā ātrumu mēra metros sekundē.
Ātrums ir vektoriāls lielums, kas raksturo materiāla punkta pārvietojumu pret noteiktu atskaites sistēmu. Formulās ātrumu apzīmē ar . Par ātrumu sauc arī skalāru lielumu - rādiusvektora atvasinājuma moduli.
Zinātnē un sadzīvē terminu "ātrums" lieto arī plašākā nozīmē - lai apzīmētu jebkura procesa izmaiņas ātrumu (piemēram, temperatūras augšanas ātrumu vai ķīmiskas reakcijas ātrumu). Matemātiski lieluma izmaiņas ātrumu atrod, atvasinot šo lielumu.

gudrais
gudrais
gudrais
Ātrums ir pārvietojums laika vienībā. SI sistēmā ātrumu mēra metros sekundē.Ātrums ir vektoriāls lielums, kas raksturo materiāla punkta pārvietojumu pret noteiktu atskaites sistēmu. Formulās ātrumu apzīmē ar v(virs v ->). Par ātrumu sauc arī skalāru lielumu - rādiusvektora atvasinājuma moduli. Zinātnē un sadzīvē terminu "ātrums" lieto arī plašākā nozīmē - lai apzīmētu jebkura procesa izmaiņas ātrumu (piemēram, temperatūras augšanas ātrumu vai ķīmiskas reakcijas ātrumu). Matemātiski lieluma izmaiņas ātrumu atrod, atvasinot šo lielumu. Aprēķina s=v*t (s-atrums, v-celš m, t-laiks)
№ 35468, Fizika, 10 klase
Luudzu...Neliels viegls uzdevums...Bet ti un ta es vinju nevaru izpildit....mulke esmu! =в

snow
snow
snow
1. 0;-100
2. X ass virzienā
3. 100 m/s
4. 100m
5. vektoriālajiem
6. km
7. Jā
8. kustību
№ 35469, Fizika, 10 klase
Luudzu...Neliels viegls uzdevums...Bet ti un ta es vinju nevaru izpildit....mulke esmu! =в
Apskaties uzdevumu
<1/1>

snow
snow
snow
1. 0;-100
2. X ass virzienā
3. 100 m/s
4. 100m
5. vektoriālajiem
6. km
7. Jā
8. kustību
№ 35986, Matemātika, 10 klase
1. ABCD - paralelograms. Punkts K ir malas BC viduspunkts,bet E - CD vidus punkts. Izteikt ar vektoriem AB un AD vektorus a)AK b)BE c)EA d)KE

2. ABCD - taisnsturis, BD=a un AC=b Izmantojot vektorus a un b isteikt sadus vektorus a)BC b)BA c)AD+CD d)DC+BC

Если можно с решением, как решили!!!!!Зарание спасибо!

Es
Es
Es
1. uzd
a)AB+½AD
b)AD-1½AB
c)AD-½AB
d)½AD-1½AB
2.uzd.
a)½BD+½AC
b)½BD-½AC
c un d nemāku.
neesmu 100% pārliecināta par pareizību, jo pati tagad mācos par vektoriem :D
№ 37798, Algebra, 10 klase
Pasakiet lūdzu ko māca 10. klasē algebrā?! Tur ir kkas par funkcijām un to grafikiem utt?

valerija92
valerija92
valerija92
10 klasee -
*)lineara funkcija (analize)
*)kvadratfunkcija (analize)
visi funkcijas veidi grafiki,analize,argumenta pieaugums,funkcijas pieaugums

lindukss
lindukss
lindukss
ir ir funkcijas un to grafiki..
tieši šinī laikā to māca.

meitene*
meitene*
meitene*
vektori, funkcijas un to grafiki. neatceros pārējos.
№ 38490, Fizika, 9 klase
referats par kustibu un spiedienu

  Леса
  Леса
Леса
spiedums (biezi apzimejams, no angl. velocity vai fr. vitesse) —
vektorials lielums, kas raksturotajs parvietojuma atrumu un
materiala punkta kustibas virzienu izplatijuma otnositel'no
izvelas atskaites sistemas. Tas pats vards var deveties skalars
lielums, precizak radiusvektora atvasinajuma modulis.
Zinatne viscaur tiek izmantots tapat atrums plasa jega, tas
ir ka jelkada lieluma izmainu atrums (ne obligati radiusvektora).
Ta, piemeram, runa par lenkisku atrumu, temperaturas augsanas
atrumu, kimiskas reakcijas atrumi un ta talak Matematikas
atrodas ar atvasinajuma palidzibu no dota lieluma (parasti
pa laiku, vai no cita argumenta).

Turpinājums failā ->
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 38860, Matemātika, 10 klase
Vajag pierakstu kadu tu to dabun plika atbilde neder !!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

snow
snow
snow
va * vb = a*b*cosf
a*b*cosf=0
Tā kā a ≠0, b≠0, tad atliek tikai, ka cosf=0, bet cos 0 ir tikai 90° ,tātad vektoriem jābut perpendikulāriem.
|< << 1/5 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV