Meklēšanas rezultāti - 'ekonomika' Meklēšanas rezultāti - 'ekonomika'
№ 72551, Biznesa ekonomiskie pamati, 12 klase
Valsts loma ekonomikā
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
VALSTS LOMA EKONOMIKĀ

1. Apvelciet pareizās atbildes burtu (katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde). (4 punkti)
1. Pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā valsts
kopbudžeta galvenais ieņēmuma avots ir:
a) nodokļu ieņēmumi;
b) samaksa par valsts iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem;
c) saņemtie līdzekļi no Eiropas Savienības
strukturālajiem fondiem;
d) iekasētās valsts un pašvaldību nodevu summas.
2. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Latvijā ir:

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 72576, Sociālās zinības, 11 klase
Ekonomika
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Kontroldarbs ekonomikā 10.kl.
Pieprasījums un piedāvājums
1.uzdevums (10.punkti)
Tests
1. Pieprasījuma likums paredz:
a)kad preces cena samazinās, plānoto pirkumu daudzums pieaug,
b)pieprasījuma līkne strauji nobīdās pa labi,
c)ja cilvēku ienākumi aug, viņi iegādājas vairāk preču,
d)piedāvājuma lielie apjomi izraisa cenu krišanos.
2. Ja divas preces ir savstarpēji aizvietojamas, tad pirmās preces cenas pieaugums izraisīs:

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

ritusja55
ritusja55
ritusja55
trukst ti k 4 uzd
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72652, Biznesa ekonomiskie pamati, 12 klase
Ekonomikas stabilitāte un izaugsme.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Ekonomikas stabilitāte un izaugsme I variants
Vārds: Uzvārds: Klase:
1. Atzīmējiet pareizās atbildes (katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde).
(4 punkti)
1. Ekonomiskās aktivitātes augšupejas fāzē:
palielinās bezdarbs;
samazinās izdevumi ilgi lietojamām precēm;
samazinās reālais iekšzemes produkts;
pieaug darba samaksa.
2. Aprēķinot iekšzemes kopproduktu, tajā ietver:

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72661, Biznesa ekonomiskie pamati, 10 klase
Lūdzu ļoti vajāg)))
Apskaties uzdevumu
<1/1>

pele
pele
pele
1.PĀRBAUDES DARBS EKONOMIKĀ 10. KLASEI “EKONOMIKAS BŪTĪBA. EKONOMISKĀS SISTĒMAS.”
1. VARIANTS.
1. Tests.
1.Ražošanas faktori ir:
A) dabas resursi, darbs, kapitāls, nauda. B) dabas resursi, darbs, kapitāls, uzņēmējspējas. C) zeme, derīgie izrakteņi, darbs, nauda, D) zeme, darbs, kapitāls, iekārtas.
2.Ekonomikas pamatproblēmas ir:
A) trūkst naudas. B) nepietiekamība un izvēle. C) cilvēki neprot ekonomēt. D) ekoloģija un un ekonomika.
3.Ekonomikas pamatproblēmas skar:
A) visas pasaules valstis. B) trešās pasaules valstis. C) bagātās valstis. D) Latviju.
4. Ko no minētā uzskata ekonomisti?

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 73105, Politika un tiesības, 11 klase
LUDZU PALIDIET! LOTI VAJAG!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
Ekonomiskās sistēmas.I variants Vārds, uzvārds, klase
I Tests. Apvelc pareizās atbildes! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde. (6 punkti)
1. Ko ekonomikā saprot ar jēdzienu “tirgus”?
a) Kaulēšanos par cenu.
b) Vietu, kur notiek darījumi.
c) Dažādus tirdzniecības uzņēmumus.
d) Mehānismu, kas saved konkrētas preces pircēju un pārdevēju.
2. Ko tirgus ekonomikā nodrošina tirgus?
a) Patērētājus ar visām nepieciešamajām precēm un pakalpojumiem.
b) Visus iedzīvotājus ar nepieciešamajiem ienākumiem.
c) Visiem ražotājiem - peļņu.
d) Ierobežoto resursu sadali.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 73652, Latviešu valoda, 12 klase
Palīdziet uzrakstīt 5 tēzes.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
1.TĒZE: modernās zinātnes pamatuzdevumi ir: a) veicināt zināšanu sabiedrības un b) zināšanu virzītas (uz zināšanām balstītas) ekonomikas izveidi.
2.TĒZE: katrai civilizētai valstij ir jāuztur kaut neliela, bet sava zinātne.
3.TĒZE: atsevišķās zinātņu jomās Latvija ir guvusi būtiskus sasniegumus, piemēram, medicīnā, farmācijā un materiālu zinātnē.

4. TĒZE: Latvijas zinātnei, lai aizietu no atsevišķu zinātnisko sasniegumu piemēru uzskaites uz modernu inovatīvu tautsaimniecībā nozīmīgu nozari trūkst: „galvas” regulēta zināšanu pārneses sistēma („nervi”) uz gala patērētāju – „orgānu”
№ 74211, Ķīmija, 11 klase
Uzraksti argumentētu eseju “Vai Latvijā nepieciešams samazināt naftas produktu patēriņu?”
Lūdzu, palīdziet.

edza
edza
edza
Neliels uzmetums ar idejām no interneta
Labākk gan uzrakti šo saviem vārdiem, lai nesanāk plaģiāts
bet ceams idejai derēs.

Vai Latvijā būtu nepieciešams samazināt naftas produktu patēriņuĪis jautājums pēdējā laikā ir nodarbinājis daudzus ptātus, jo tomēr nafta ir svarīgs energoresurss, kurš tiek plaši izmantots, kā arī ir ļoti nozīmīga ekonomikas satāvdaļa.
Naftu plaši izmanto daudzās tautsaimniecības nozarēs, bet galvenokārt par kurināmo iekšdedzes dzinējiem (gan tieši, gan sadalot frakcijās pēc viršanas temperatūras) un par izejvielu ķīmiskajā rūpniecībā daudzu dažādu ķīmisku produktu ražošanai. Nafta ir viena no galvenajām enerģijas izejvielām. Tā ir pirmajā vietā pasaules energobilancē.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 74426, Latviešu valoda, 12 klase
PĀRBAUDES DARBS 12.KLASEI- TEKSTA IZPRATNE
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
PĀRBAUDES DARBS 12.KLASEI- TEKSTA IZPRATNE
1.uzdevums. Izlasi diskusiju un veic uzdevumu! (21 punkti)
Māris Olte, pētnieks: Praktiski padomājot varu pateikt tikai dažas sajūtas, kuras tiešām varu attiecināt uz Latviju kā ES valsti. Man patīk, ka varam braukāt pa Eiropu bez vīzu formalitātēm, ka mūsu birokrātijas elite var sēdēt Briselē un ne Rīgā, ka prezidente pilntiesīgi konkurē ar citu kontinentu līderiem uz Apvienoto Nāciju Organizācijas līdera amatu, ka spējam sevi labāk pozicionēt attiecības ar Krieviju, ka cilvēki no Latvijas var brīvi pelnīt naudu ārzemēs. Savukārt man nepatīk, ka tik ļoti uzpūstas īpašumu cenas, ka zemnieki, zvejnieki un lielrūpnieki izkastrēti konkurences cīņai, ka pateicoties svešai naudai tik ļoti uzkarsusi ekonomika, ka mediji kropļo lietu patieso vērtību izpratni. Patiesībā neesmu politiķis un nemāku sniegt maigi patīkamu situācijas analīzi. Mans princips ir pieņemt esošo bez liekām emocijām un dzīvot tālāk vadoties no savas pārliecības.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 74714, Biznesa ekonomiskie pamati, 10 klase
Jāraksta pārspriedumu (min. 150 vārdu) par tēmu "Patērētāju loma ekonomikā. Darba tirgus". Īss tēmas apraksts + savs pārspriedums par jebkuru ar šo tēmu saistītu aktuālo jautājumu, piemēram, iesaistīšanās darba tirgū, vai patērētāju tiesību aizsardzība, vai darba piedāvājumi, vai atalgojums Latvijā un pasaulē, vai kāda cita tema. Aprakstā labi iesaistīt piemērus.

M.K
M.K
M.K
Patērētājs ir tas, kurš maksā par saražoto preču un pakalpojumu patēriņu. Tādējādi patērētājiem ir būtiska loma nācijas ekonomiskajā sistēmā. Ja nebūtu efektīva pieprasījuma, ražotājiem trūktu galvenās motivācijas ražot, proti, pārdot patērētājiem. Patērētāju tēriņu pieaugums savukārt palīdz ekonomikai noturēt tās paplašināšanos

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 27/27 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV