Meklēšanas rezultāti - 'raudupiete' Meklēšanas rezultāti - 'raudupiete'
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 68020, Latviešu literatūra, 11 klase
Vai káds lúdzu var palídzét? NEPIECIESAMS ŠODIEN ..

Ieskaites darbs latviešu literatūrā 11. klasei . R. Blaumaņa daiļrade ( proza, dramaturģija)?

1.uzd Atbildes uz jautajumiem. 1-9


2. uzdevums.(25p.)
Izvēlieties vienu no pārsprieduma tematiem un uzrakstiet to! (apjoms 200 – 250 vārdi)
1. Man interesantākais R. Blaumaņa daiļradē.
2. Cīņa par laimi R. Blaumaņa novelēs “Purva bridējs” un „Raudupiete”.
3. Lienes raksturojums R. Blaumaņa novelē “Salna pavasarī.”
4. Paaudžu attiecības R. Blaumaņa drāmā „Indrāni”.


Apskaties uzdevumu
<1/1>

ShamanCat
ShamanCat
ShamanCat
Novele vēsta par cilvēka jūtu pasaules īpatnībām – par to, ka mīlestību nav iespējams nopirkt un ka tā viegli spēj pārtapt naidā un apmātībā. Bagātība ir pieradinājusi noveles galveno tēlu, bagāto atraitni Raudupieti, pie domas, ka viņai ir vara pār sev apkārt esošajiem cilvēkiem, ka ar savas mantas un naudas palīdzību viņa spēj piespiest Kārli – mirušā Raudupu saimnieka krustdēlu – kļūt par viņas vīru. Taču Raudupietes jūtas pret Kārli ir bez atbildes, kas pārvērš viņas mīlestību naidā un mudina viņu uz neapdomātām un nežēlīgām rīcībām.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 69946, Latviešu literatūra, 11 klase
Manas pārdomas par R.Blaumana noveli "Raudupiete"(250 v.)(bez interneta) (Ar saviem vārdiem)!!!

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
pārdomas par Raudupieti

Raudupiete, savus jaunības gadus atdeva vīrietim, kurš bija vecs, jo viņa vēlējās iegūt vecā vīrieša mantu (naudu). Viņa visu laiku mocījās, jo nemīlēja veco vīru. Pims nāves ilgu laiku vecais vīrs arī slimoja. Nāves dienā neizskatījās, ka viņa sērotu, drīzāk priecājās, ka slimā, vecā vīra vairs nav. Kad vīru apglabāja, viņai pat nebija asaru un viņa no visiem to slēpa baltā lakatiņā, ar to aizsegdama savu vaigu, lai neviens to neredzētu.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 70656, Latviešu literatūra, 11 klase
Rūdolfa Blaumaņa noveles "Salna pavasarī" "Raudupiete" "Purva bridējs".
Ļoti nepieciešams domraksts ar tēmu Prāta un jūtu pretrunas R.Blaumaņa novelēs.
300-350 vārdi

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Prāta un jūtu pretunas R. Blaumaņa novelēs

R. Blaumanis visās savās literārājās novelēs, it īpaši „Salna pavasarī”, „Raudupiete” un „Purva bridējs” ir attainojis prāta un jūtu pretrunas.
Visās iepriekšminētajās novelēs galvenā varone cīnās starp divām iespējām – klausīt savai sirdij vai arī savam prātam. Darbos tiek izvēlēts klausīt prātam, līdz ar to sirds (mīlestība) tiek pamesta novārtā un ir vērojama sieviešu mantkārība un vēlme pēc labas, pārtikušas un bezrūpju pilnas dzīves.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 70680, Latviešu literatūra, 10 klase
"Raudupiete"
Lūdzu palīdziet!
Man ir jāatbild uz jautājumiem, lai būtu pietiekami daudz piemēru.
1)Kāpēc Raudupiete ir nežēlīga?
2)Attieksme pret bērnu?

megija122
megija122
megija122
Raudupiete bija nežēlīga pret savu bērnu, jo pēc viņas uzksatiem viņas bērns bija izpotsijas iņas un viņas simpātijas attiecības
Raudupietes attieksme pret matīsiņu palika ļoti nevīžīga, jo viņai šķita, ka matīsiņa dēļ viņai nekas nesanāca ar kārli. ps. varu paskaidrot siikaak ja vajag

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 70680, Latviešu literatūra, 10 klase
1. Raudupiete ir nežēlīga, jo:
a. Iekāro jaunāku puisi;
b. Bija precējusies ar vecāku vīrieti naudas dēļ;
c. Akla mīlestība, uz kuu nesaņem pretjūtas, un tāpēc kļūst nežēlīga;
d. Rodas grūtības vadīt lielo saimiecību;
e. Kārlis atsaka Raudupietes bildinājumam;
f. Aprēķinātāja, jo gaidīja, ka nomirs vīrs;
g. Juta kaisli pret Kārli;
h. Paliek nežēlīga. Citāts no darba: „Pārpratuma pēc atraidītā un nomāktā Raudupu saimniece uzskata, ka par šķērsli viņas laimei ir neviens cits kā pašas dēls. Tādēļ arī jūtu bezizejas un aptumsuma gadījumā nonāk pie šausminošām domām...”;
i. Uzskata, ka Kārlis nevēlas būt ar viņu, jo viņas dēls ir kropls.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 4/4 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV