Atbilžu arhīvs Atbilžu arhīvs
№ 60748, Algebra, 10 klase
Lūdzu palīdzat izrēķināt šādus logaritmus sastādot vērtību tabulu :
y=log 1/3 (x+1)
y=log 1/3 (x-1)
y=log 1/3 (x+2)

Steidami vajadzīgs

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā. :)
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 62659, Algebra, 10 klase
№ 62615, Algebra, 10 klase
Dots taisnstūris ABCD, E ir BC viduspunkts, AE=a; AD=b
Izsaki vektorus AC un DB ar vektoriem a un b (pie faila)
2.uzd
Uz ķermeni darbojas trīs spēki, kuru skaistliskās vērtības ir F1=12N, F2=24, un F3=5, konstruē šo spēku kopspēka vektoru F=F1+F2+F3. Aprēķini spēka F skaitlisko vērtību
3.uzd
doti vektori KL(x;y) hn KM(-2;-2y)
raksturo vektoru savstarpejo novietojumu un skicē zimejumu kas ilustre to
b. Raksturompunktu K.L.M savstarpejo novietojumu
c)formule ksm jaizpildas lai 3 punkti atrastos uz vienas taisnes izmantojot vektorus
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Siren
Siren
Siren
1.uzd (par vektoriem, virs lieliem burtiem visur jābūt vektora zīmei)
1) EC=1/2*AD=0.5b
AC=AE+EC=a+0.5b
2) BE=1/2*AD=0.5b
AB=AE-BE=a - 0.5b
AD+DB=AB
DB=AB-AD=a-0.5b - b=a -1.5b
2.uzd
Lai atrisinātu šo uzdevumu, ir jāzina kurā virzienā darbojas katrs no spēkiem. Vienkārši pārnes otra vektora sākumu pie pirmā vektora beigām, bet treša vektora sākumu uz otra vektora beigām un savieno ar līniju pirma vektora sākumu ar trešā vektora beigām. Tas arī ir kopējais spēks. Ja vektori ir paralēli un vērsti vienā virzienā tos summē, ja tie ir vērsti prētējos virzienos - atņem.
№ 62660, Algebra, 10 klase
Koordināta plaknē doti vektori p un q
a)atliec vektoru p no punkta M (2;3)
b) Uzzīmē vektoru a=-0,5p
c) Izvelies pareizo jēdzienu:
Vektori a un p ir
a) vienādi
b) pretēji
c) vienādi vērsti
d) pretēji vērsti
2.Uzzīmē vektora q ģeometriekās projekcijas uz koordinātu asīm
3.Nosaki vektora q projekcijas uz asīm
4.Nosaki vektora q koordinātas
5.Aprēķini vektora q modeli
6.Uzzīmē vektoru s=q+p
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Siren
Siren
Siren
1. 1) vienkārši uzzīmē so vektoru p tā, lai vektora sākums( tur kur nav bultiņas) būtu punktā M (2 pa horizontali un 3 pa vertikali)
2) vektors a būs prētēji vērsts un divreiz īsāks par p
3) prētēji vērsts
2. Projekcijas uz koordinātu asīm ir failā
3. Ir jāsaskaita cik ir katras projekcijas garums. No attēla nav pārāk labi redzams, bet it kā ir 2 pa vertikāli un 3 pa horizontāli
6. Uzzīmē vektora p sākumu pie q beigām (bultiņas) un savieno q sākumu ar p beigām. sanāks vektors s, kura bultiņa būs vērsta no q sākuma un p beigām.
№ 63010, Algebra, 10 klase
Aprēķini un atbildi uzraksti kā skaitli normālformā.
a)30+3*10²
b) 2,8*10²+6,3*10²
d) 5*10 -1(pirmaja) +5*10 -2otrajā (domats mīnus pirmaja un mīnuss otraja
e) 2,4*10 -4turtaja +3,5*10 -2otraja
g) (5,1*10 ^6 sestajā))²
h) (6,3*10²):(0,7*10 ^-3shaja)
i) 1,7*1,5*10 ^-6 : (3*1- ^-4turtajā)

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Ja nav grūti, nospied paldies :)
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Aprēķini un atbildi uzraksti kā skaitli normālformā.
a)30+3*10² = 3*101+3*10² =3,3*102
b) 2,8*10²+6,3*10² = =2,8+6,3*102=9,1*102
d) 5*10 -1 +5*10 -2 = 0,5+0,05=0,55=5,5*10-1
e) 2,4*10 -4 +3,5*10 -2 = 3,5*10-2
g) (5,1*106)² = 5,1*1012
h) (6,3*10²):(0,7*10-3) = 9*104
i) (1,7*1,5*10 -6) : (3*1-4) = (3,4*10-6): (10-5)=3,4*10-1


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 64034, Algebra, 10 klase
Uzzīmēt grafiku funkcijai y=-x²+6x-5

Lachuks
Lachuks
Lachuks
y=-x2+6x-5
virsotnes aprēķināšana


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 64101, Algebra, 10 klase
Jānosaka funkcijas grafikam prasītās īpašības.

aniņa
aniņa
aniņa
Piemērs:
A(1;6)
1- x
6- y
№ 64835, Algebra, 10 klase
ALGEBRA, 10.klase. VIERKNES! LŪDZU PALĪDZIET!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
VIRKNES
2.variants.

1.uzdevums.
a) a9=2*9 + 3=18+3=21
b) 165= 2n+3
165-3=2n
2n=162
n=81
Jā, dotais skaitlis pieder virknei!


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 64845, Algebra, 10 klase
Palīdziet lūdzu.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Pārbaudes darbs par tēmu „Algebriskas izteiksmes un vienādojumi”

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 65082, Algebra, 10 klase
Ar kādām parametra a vērtībām vienādojumam (a-4)x²+(18-3a)x+6=0 ir tikai viena sakne? Tikai secīgi visu. Ļoti vajag! Lūdzu..

Angelly
Angelly
Angelly
(a-4)x²+(18-3a)x+6=0
Viena sakne vienādojumam ir tad, ja diskriminants D = 0, tāpēc:


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 65093, Algebra, 10 klase
Algebriskas izteiksmes un vienādojumi!
Lūdzu, lūdzu palīdziet! Steidzami jānodod!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 43/44 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV