Atbilžu arhīvs Atbilžu arhīvs
№ 44395, Bioloģija, 8 klase
Man vajadzētu, lai kāds uzraksta man tekstu par tēmu ''Pareiz uzturs''. Tekstam jābūt rakstītam,nedrīkst būt kopēts.
Iepriekš jau saku - Paldies!

warned
warned
warned
Pareizs un veselīgs uzturs mūsdienās ir ļoti nenoteikti jēdzieni. Pirmkārt, tāpēc, ka ir ļoti daudz dažādi uztura principu virzieni, kas katrs diktē savus noteikumus un sabalansēta uztura piramīdas. Otrkārt, tādēļ, ka, lai cik ļoti tu vēlētos ēst un dzīvot veselīgi, tas vairāk vai mazāk ir atkarīgs no pārtikas ražotājiem un tirgotājiem.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Ichimaru
Ichimaru
Ichimaru
Pareizs un veselīgs uzturs mūsdienās ir ļoti nenoteikti jēdzieni. Pirmkārt, tāpēc, ka ir ļoti daudz dažādi uztura principu virzieni, kas katrs diktē savus noteikumus un sabalansēta uztura piramīdas.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 44409, Bioloģija, 7 klase
помогите пожалуйста сделать биоценоз болота, буду очень благодарна))))

kaktyc
kaktyc
kaktyc
Особенность болотных биоценозов — изобилие влаги и резкий недостаток кислорода в почве, господство влаголюбивых растений и болотный тип почвообразования (оглеение грунта и накопление торфа).

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>

Ichimaru
Ichimaru
Ichimaru
В биоценозе болота отмирающая растительность попадает в стоячую воду с крайне низким содержанием растворенного кислорода и накапливается там, практически не разлагаясь (частичное анаэробное разложение с образованием метана не меняет общей картины). Накапливающиеся в болотах частично разложившиеся остатки растительности образуют торфяные пласты, из которых впоследствии образуются месторождения бурого и каменного угля.

warned
warned
warned
Различают верховые, низинные и переходные болота. По преобладающей растительности различают лесные, кустарничковые, травяные, моховые болота; по микрорельефу различают бугристые, плоские и выпуклые болота.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 44472, Bioloģija, 7 klase
прошу найти какиета открытие в биологии! умаляю, пожалусто!

kaktyc
kaktyc
kaktyc
http://www.olegsenkov.com/downloads/Senkov_paper_Eureka-7.pdf

http://science.ng.ru/biology/1999-12-15/4_discovery.html

Смотри там

income
income
income
ВАЖНЕЙШИЕ ОТКРЫТИЯ В БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ В ХХ ВЕКЕ

1901- Ландштейнер открыл группы крови, начало переливания крови

1906 - первая пересадка трупной роговицы

1910 - Томас Морган открыл хромосомы - органеллы наследственности

1926 - Меллер открыл мутагенные эффекты радиации и химических веществ

1912- Бантинг и Бест открыли инсулин и причину диабета

1936 - первые ферменты получены в кристаллическом состоянии

1944 - Осваль Эвери и Маклин МакКарти доказали, что изолированная ДНК встраивается в геном бактерий, изменяя их фенотип

1904 - Нобелевская премия в области физиологии и медицины присуждена Ивану Петровичу Павлову

Mao
Mao
Mao
http://olegsenkov.com/downloads/Senkov_paper_Eureka-7.pdf
http://science.ng.ru/biology/1999-12-15/4_discovery.html
http://www.atv.ru/news/world/2004/04/13/biology/

Ichimaru
Ichimaru
Ichimaru
1974 - Стенли Коэн и Герберт Бойер пересадили ген лягушки в бактериальную клетку. Начало генной инженерии 1976 - создана первая биотехнологическая компания Genentech; начались пересадки генов человека в клетки микроорганизмов для промышленной наработки инсулина, интерферона и других полезных белков 1980 - Мартин Кляйн создал первую трансгенную мышь путем пересадки гена человека в оплодотворенную яйцеклетку мыши 1982 - генно-инженерный инсулин, наработанный бактериями, разрешен для использования в медицине 1983 - открыта полимеразная цепная реакция (техника многократного клонирования коротких цепей ДНК) - стало возможным синхронно изучать работу многих генов

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 44503, Bioloģija, 8 klase
Man vajadzētu, lai kāds uzraksta man tekstu par tēmu ''Smaržas man apkārt''. Tekstam jābūt rakstītam,nedrīkst būt kopēts.
Iepriekš jau saku - Paldies!

linux
linux
linux
man apkārt ir visdažādākas smaržas, paraugies apkārt un jau degunā kaut kas oz. Piem. puķes skaisti smaržo, gaiss smaržo svaigs un tīrs, ir arī nepatīkāmās smakas piem. kad kurina ugunskuru, riepas, smirdīgas nezāles, tualete, cūku fermas, kūtis utml. Bet ar to visu var samierināties, bet tomēr labāk patīk skaistās puķu smaržas ar kurām var atslābināties ☻

sincha10
sincha10
sincha10
Smaržas bez vārdiem spēj raksturot cilvēku, zibenīgi atmiņā atsaukt jau sen aizmirstus notikumus un faktus un sajūtas padarīt daudz spēcīgākas. Kā smaržo agrs vasaras rīts? Kādas smaržas atgādina par dzīves skaistākajiem notikumiem? Ar kādu aromātu asociējas tuvi un mīļi cilvēki? Katram cilvēkam šīs asociācijas ir citādas. Šoreiz uz sarunu aicinājām trīs sievietes, kuras stāsta par dažādu aromātu un smaržu nozīmi viņu dzīvē.

Nu cerams kad noderes!
№ 44512, Bioloģija, 7 klase
Ekosistēma-
Biocenoze-
Škirne-
Selekcija-
Kultūr augi-
Sauvaļas augi-
Augs elpo ar atvārsnītēm? kas izdala lieko ūdeni?? (Nevaru saprast savu rokrakstu)

Vienmāju lapas-
Divmāju lapas-
Viendzimum augs-
Divdzimum augs-

Dižkoks-
augu sugas, kurām ir izveidoti liegumi
Latvijas nacionālie parki-
Sēnes nozīme-

Ķīmisko preparātu sekas uz apkārtējo vidi-
Bakteriālo preparātu sekas uz apkārtējo vid-

Bugi
Bugi
Bugi
Ekosistēma-organismi kopa ar abiotisko vidi,kura tie mit:tai raksturiga energijas plusma un neorganisko vielu rinjkojums.
Biocenoze-noteikta teritorija mitosu organismu kopums.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lamuks
Lamuks
Lamuks
Selekcija ir zinatne un maksla par jaunu љkirnu radiљanu un jau esoљo uzlaboљanu. Љkirne ir maksligi radita, tas izejas forma ir suga. Љkirne eksiste ar cilveka lidzdalibu.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 44589, Bioloģija, 8 klase
So4inenie na temu Ekologija o4enj nuzno plz

KoCTuK
KoCTuK
KoCTuK
В наши дни очень серьезно стоит вопрос о защите окружающей среды. Бездумная деятельность человека на протяжении веков разрушила среду обитания, но двадцатый век явился временем экологических катастроф. И писатели не могут остаться в стороне от решения этой насущной проблемы. Мне хочется остановиться на двух ярких именах: Валентине Распутине и Чингизе Айтматове.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Ichimaru
Ichimaru
Ichimaru
Тысячи лет, изо дня в день люди добывают и готовят себе пищу, создают орудия труда, поддерживают тепло в жилищах. Человек вырубает леса, осушает естественные водоёмы, истребляет животных, строит заводы, города, фабрики, добывает полезные ископаемые, возделывает землю. Люди делают всё для того, чтобы быть сытыми, в тепле, чтобы было меньше работы и можно было бы беззаботно отдыхать и делать только то, что нравится. Но ни один человек не задумывается о том, каково существам, живущим вокруг, в каком состоянии находится планета.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Наташа
Наташа
Наташа
В наши дни очень серьезно стоит вопрос о защите окружающей среды. Бездумная деятельность человека на протяжении веков разрушила среду обитания, но двадцатый век явился временем экологических катастроф. И писатели не могут остаться в стороне от решения этой насущной проблемы. Мне хочется остановиться на двух ярких именах: Валентине Распутине и Чингизе Айтматове.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

AnDeN
AnDeN
AnDeN
Особенно сильное впечатление производит роман “Плаха”. На примере волчьей семьи автор показал гибель дикой природы от хозяйственной деятельности человека. И как страшно становится, когда видишь, что при сравнении с человеком хищники выглядят более гуманными и “человечными”, чем “венец творения”. Так ради какого блага в будущем человек приносит на плаху своих детей?

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 44726, Bioloģija, 6 klase
Uzraksti 10 fizikālās un 10 ķīmiskāš pārvērtības. :S

MCR rock
MCR rock
MCR rock
Fizikālās - sagriešana, salocīšana, sasalšana, izkušana, iztvaikošana, izkausēšana, sacietēšana, saplēšana, uzzīmēšana virsū, sasmalcināšana!
Ķīmiskās - sadedzināšana, pārklāšanās ar rūsu, vielu sajaukšana, izkausēšana. Vairāk nezinu. ;)
№ 44798, Bioloģija, 9 klase
dārza zemenes un meža zīlītes sistemātiskais iedalījums

lindindins
lindindins
lindindins
Dārza zemene-Augu valsts
Sēklaugu nodalījums
Segsēkļu apakšnodalījums
Divdīglapju klase
Rožu dzimta
Zemeņu ģimts
Suga- Dārza zemene

Meža zīlīte
Dzīvnieku valsts
Hordaiņu tips
Mugurkaulnieku apakštips
Žokleņu nodalījums
Putnu klase
Zvirbuļveidīgo kārta
Zīlīšu dzimta
Meža zīlīte

agent.
agent.
agent.
Царство: Растения
Отдел: Покрытосеменные
Класс: Двудольные
Порядок: Розоцветные
Семейство: Розовые
Род: Земляника
Вид: Земляника мускусная

Царство: Животные
Тип: Хордовые
Подтип: Позвоночные
Класс: Птицы
Отряд: Воробьинообразные
Семейство: Синицевые
Род: Синицы
Вид: Большая синица

snow
snow
snow
Dārza zemene = augu valsts,segsēkļu tips, divdīgļlapju klase, rožu dzimta, zemeņu ģints, dārza zemeņu suga

Meža zīlīte = dzīvnieku valsts, hordaiņu tips, putnu klase, zvirbuļveidīgo kārta, dziedātājputnu apakškārta, zīlīšu ģints, meža zīlīsu suga
№ 44925, Bioloģija, 10 klase
luuzdu palidziet sataisit biologijas eksperimentu , un aprakstiit to :)

agent.
agent.
agent.
raugu uzvediba .
1 eksperiments.
salda, silta udeni iebersim raugus un aizversim trauku, pec 3 stundam atveram vaku un aizdedzinatu serkocinu ievietojam taja, serkocin'sh nodzesis- tatad tur nav skabekla iznak ka raugi ir aktivi vairojushies un dzivojushi ( parbaudam gipotezi izmantojot mikroskopu)
2. eksperiments- daram to pashu bet nemam parasto aukstu udeni bez cukura, pec parbaudes serkocin'sh deg- tas nozime ka raugi nebija tik aktivi
secinajums: raugi labak jutsa siltaja un saldaja udeni.
№ 44955, Bioloģija, 7 klase
Grāmata: Bioloģija 7.kl. (Nagle E., Gribuste R.)
Uzdevuma numurs: 1

Labdien! Varat lūdzu uzrakstīt 10 teikumus par bioloģiju un kas saistas ar to! Bet parsvara kas notiek rudenī! Jo tēma ir Rudens daba! ja izspildat pareizu busu loti pateicigs! paldies

agent.
agent.
agent.
rudeni visa daba mainas. Notiek kimiskie un fiziskie processi jeb biologiskais cikls, Mainas ne tikai augu valsts bet ari dzivnieki taja skaita ari mes- cilveki.
Katrs no mums var noverot shos procesus. Koki un krumi nomet lapas kuri jau ir nomainijushi krasu. Daudz dzivnieku maina savu kazhoku uz siltaku. Cilveks gatavojas ziemai, kraj vitaminus.

lindindins
lindindins
lindindins
Rudenī kokiem birst lapas, jo vasarā zaļais pigments, jeb krāsa, kura rotā koku lapas pamazām izzūd un nomainās lapu pigmentācija. Tās kļūst dzeltenas, brūnas, taču pēc bargām salnām-kļūst sarkanas. Un priecē cilvēkus ar visdažādākajām krāsu gammām. Vēl rudenī tiek novērots, ka putni lido projām, jo viņi ar savām maņām jūt, ka tuvojas ziema un ir laiks doties uz siltākām zemēm. Lieli putnu kāši bariem lido prom. Vāveres, lāči, eži dodas ziemas guļā. Tās laikā viņi pamostās vien dažas reizes, lai iestiprinātos, savukārt lācis guļ visu ziemu, jo pa vasaru sakrājis taukus un pamostastikaipavasarī
|< << 53/143 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV