Atbilžu arhīvs Atbilžu arhīvs
№ 22265, Filosofija, 12 klase
Vajag referatu par (Vai kultūras attīstība nodrošina laimi?)

bavarde
bavarde
bavarde
http://www.atlants.lv/?menu=50&virstema=4&subtema=15&w_id=370175

agent.
agent.
agent.
Lai atbildētu uz šo jautājumu vispirms ir nepieciešams noskaidrot vārdu “kultūra”, “attīstība” un “laime” jēdzienus. Lai gan skaidrojumi ir ļoti daudz (vārdam ”kultūra” ap 300), es izvēlējos tos, kas, manuprāt, vistiešāk un precīzāk raksturo šos jēdzienus.
Kultūra (lat. Cultūra, apstrādāšana, kopšana) - ir vēsturiski un sociāli nosacīta, dažādos cilvēka darbības veidos iemiesota cilvēka attieksme pret dabu, sabiedrību un pašam pret sevi, attieksme, kas rosina cilvēku darboties, reglamentē un regulē cilvēka darbību visās viņa darbības un eksistences jomās un nodrošina sabiedrībai adaptācijas iespējas un spējas mainīgajā pasaulē.1
Attīstība – viena no fundamentālajām filosofiskajām kategorijām, kas raksturo neatgriezenisku un likumsakarīgu materiālo un ideālo objektu maiņu, kā kvalitatīvo tā arī kvantitatīvo. Ļ. Vigotskis par “attīstību” uzskata :
1)pāreju no naturāliem (dabiskiem) uz augstākiem (kulturāliem) psihiskiem procesiem,
2)vielas (dabiskas parādības) pārvarēšanu un formu (aktīvs pamats), pakļaujoties sociālam noteikumam.
Laime – objektīvā nozīmē - likteņa labvēlība, subjektīvā – šīs labvēlības izjušana, tīksmes, pacilātības, apmierinātības un prieka stāvoklis. Laime saistīta ar visu īstu vērtību sasniegumiem un tieksme pēc tās var segtie ar tieksmi pēc dziļākām vērtībām.

Turp. failaa
Apskaties risinājumu
<1/1>

Sk1N
Sk1N
Sk1N
Vai kultūras attīstība nodrošina laimi?
Ja uz šo jautājumu vajadzētu atbildēt apstiprinoši vai noliedzoši es atbildētu “jā”. Bet šajā jautājumā ir ietverta tāda doma ka, lai atbildētu nepieciešams izvērtēt kas ir “kultūra” un “laime”.
Vārds kultūra nācis no latīņu valodas, kur cultura vispirms nozīmēja augsnes apstrādi. Vēlāk šo vārdu šo vārdu sāka attiecināt uz intelektu un garīgo kopumu. Pateikt universālu kultūras definīciju ir grūti. Viena no precīzākajām ir sekojoša:
1.dala beigas
№ 24295, Filosofija, 12 klase
Напишите рассуждение на тему "Смысл бытия" (500-600 слов)

Sandra
Sandra
Sandra
http://www.school-city.by/index.php?Itemid=72&id=7923&option=com_content&task=view
№ 47869, Filosofija, 12 klase
Grāmata: Filosofija (Kūle M., Kūlis R.)
Uzdevuma numurs: 1

Lūdzu palīdziet man ar filosofijas eksāmena atbildēm, jautājumi pievienotajā failā! priecāšos kaut vai par atbildi uz vienu jautājumu un par terminu skaidrojumiem. paldies jau iepriekš :)
Lūdzu palīdziet :):):):):):):)
Apskaties uzdevumu
<1/2>

cittrons
cittrons
cittrons
Budisms ir reliģija un filozofija, kas izveidojās V gadsimtā p.m.ē. Indijā un ir balstīta uz Sidhārtas Gautamas (Budas) mācību.

Feminisms ir pārliecība, ka sievietēm pienākas tādas pašas politiskās, sociālās, seksuālās, intelektuālās un ekonomiskās tiesības kā vīriešiem.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 73905, Filosofija, 12 klase
Palīdziet lūdzu ar filozofiju.
Vajag izpildīt visus uzdevumus vai pēc iespējas vairāk.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
:)
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 74197, Filosofija, 12 klase
Sveiki! Ceru uz Jūsu palīdzību. Jāuzraksta argumentētā eseja, tēma Kā es varu iegūt zināšanas. Ko rakstīt doma jau ir - trīs veidi kā iegūt zināšanas: mācoties, no pieredzes un ceļojot, bet nesanāk plašak uzrakstīt iztirzājumu šiem argumentiem. Paldies!

M.K
M.K
M.K
Kā es varu iegūt zināšanas.
Mēs nemitīgi papildam sevi ar jaunām zināšanām. Zināšanas var iegūt dažādos veidos-mācoties, no dzīves pieredzes un ceļojot, apgūstot citas kultūras. Pats galvenais ir – vēlme tās apgūt, jo lai iegūtu zināšanas ir vajadzīgs arī liels gribasspēks un motivācija.
Pirmkārt, zināšanas es iegūstu mācoties. Mācāmies dažādos veidos-skolās, pašmācības ceļā, darbā, savā profesijā, studējot. Zināšanas man noder nākotnē, jo tā ir kā sava veida garantija uz labāku dzīvi.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 74506, Filosofija, 12 klase
Lūdzu palīdziet ar filozofijas uzdevumiem. Paldies
1.uzd
Kādas problēmas filozofi saskata valodas veidošanās un valodas uztveres procesā?
2.uzd
Uzraksti pamatojumu - cilvēks savas laimes kalējs - cilvēks nespēj mainīt to, kas viņš ir patiesībā.
Un vēl vienu uzdevumu pievienoju.

M.K
M.K
M.K
1.valodas filozofi uzskata, ka vārdiem nav nozīmes pašiem par sevi, bet tikai valodas lietojumā — kas ir iemesls tradicionālās filozofijas problēmām noteikt kāda abstrakti paņemta vārda nozīmi.
2.Cilvēks ir tas, ko viņš pats veido, piemērām, ja viņš veido laimi, tad tā arī būs viņam apkārt. Sevi mainīt var tikai tad, ja ir ļoti liels gribasspēks mainīties, lai gan lielākoties cilvēks patiesībā dziļi sevī pietur daļiņu no savas patiesās būtības.
№ 74507, Filosofija, 12 klase
Lūdzu palīdziet ar filozofijas uzdevumiem. Paldies
1.uzd
Kādas problēmas filozofi saskata valodas veidošanās un valodas uztveres procesā?
2.uzd
Uzraksti pamatojumu - cilvēks savas laimes kalējs - cilvēks nespēj mainīt to, kas viņš ir patiesībā.
Un vēl vienu uzdevumu pievienoju.

M.K
M.K
M.K
1.valodas filozofi uzskata, ka vārdiem nav nozīmes pašiem par sevi, bet tikai valodas lietojumā — kas ir iemesls tradicionālās filozofijas problēmām noteikt kāda abstrakti paņemta vārda nozīmi.
2.Cilvēks ir tas, ko viņš pats veido, piemērām, ja viņš veido laimi, tad tā arī būs viņam apkārt. Sevi mainīt var tikai tad, ja ir ļoti liels gribasspēks mainīties, lai gan lielākoties cilvēks patiesībā dziļi sevī pietur daļiņu no savas patiesās būtības
№ 74508, Filosofija, 12 klase
Palīdziet ar filozofijas uzdevumiem. Paldies
1. Kāpēc valoda un apziņa ir saistītas?
2. Kas un kā raksturo spriedzi cilvēkā?
3. Izvērtē dotos apgalvojumus:
Apziņa un valoda patiesībā ir viens un tas pats
Vārdu jēga ir mainīga un nosacīta
Pagātne ir valodas spēle
Cilvēku sarunas vienmēr ir sapratnes kļūdu pilnas

56151md
56151md
56151md
Palīdziet ar filozofijas uzdevumiem. Paldies
1. Kāpēc valoda un apziņa ir saistītas?
Apziņa un valoda ir īpaša vienotība, kurā apziņa ir tās noteicošā puse. Būdama apkārtējās realitātes atspoguļošanas process, tieši apziņa veido cilvēka runas eksistences formas un likumus. Situācijā, kad nav valodas, nav arī apkārtējās pasaules atspoguļojuma.

2. Kas un kā raksturo spriedzi cilvēkā?


..
Apskaties risinājumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
:)
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 74509, Filosofija, 12 klase
Apziņas darbības + nozīme

56151md
56151md
56151md
Apziņas darbības
Apskaties risinājumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
Apziņa kā psiholoģiskas darbības forma neaprobežojas ar domāšanu, jo ietver ne vien īstenības izziņu, zināšanas par pasauli un sevi, bet arī cilvēciski aktīvu attieksmi pret izzinātām lietām un parādībām, cilvēcisku ieinteresētību un šo lietu un parādību vērtējumu. Apziņas darbībai ir liela nozīme, jo ar apziņu mēs apzināmies ko varam un ko nevaram darīt tādā veidā pasargājot sevi un citus no riska.
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 74619, Filosofija, 12 klase
palīdziet, lūdzu, uzrakstīt eseju par tematu:
Ko es paņemšu no tevis dzīvesskola.
PALDIES!!!

56151md
56151md
56151md
pielikumā
Apskaties risinājumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
Ko es paņemšu no tevis dzīvesskola.
Dzīvesskola ir tā, kurā mēs visvairāk mācamies, gūstam savu dzīves pieredzi,uzskatus un mācāmies kā ikdienas, tā profesionālajā dzīvē. No dzīvesskolas es varu paņemt pieredzi, pilnveidot savu personību un veidot savu izaugsmi, pārvarot visus šķēršļus, kurus kā pārbaudījumu dod dzīvesskola,lai stiprinātu manu vēlmi tiekties uz mērķi.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/2 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV