Atbilžu arhīvs Atbilžu arhīvs
№ 24566, Fizika, 12 klase
Luminiscētās spuldzes darbības principi!

SKIRS
SKIRS
SKIRS
inertā gāzē tiek pievadits spriegums un taa ietekmee tad ari inertā gāze spīd!

Markoo
Markoo
Markoo
http://www.petnet.lv/dinozoo/index.php?Itemid=29&id=229&option=com_content&task=view

AndR
AndR
AndR
http://www.abc.lv/?id=elektroapgade&template=abc_raksts&article=4_spuldzju_veidi
№ 25393, Fizika, 12 klase
Radio uztvereja kontūrs noskaņots radiostacijas uztveršanai, kuras raidīto viļņu garums ir 100m. Kontūra spoles induktivitāti nevar mainīt. Kā jāmaina svārstību kontūra kondensatora kapacitāte, lai noskaņotu kondensatoru 25 m garu viļņu uztveršanai?

vespertilio
vespertilio
vespertilio
Svārstību kontūra pašfrekvencei 1/[2*pi*√(LC)] jāsakrīt ar viļņu frekvenci. c/lambda
Tātad, uztveramo viļņu garums ir 2*pi*c*√LC
Lai viļņu garumu samazinātu četras reizes, C jāsamazina 16 reizes.
№ 25401, Fizika, 12 klase
kāds varētu palīdzēt ar informāciju par kodolreakciju, der visa veida informācija , attēli utt...

bavarde
bavarde
bavarde
Kodolreakcijas - pārvērtības, kurās no viena veida atomiem rodas cita veida atomi. To, kāda ķīmiskā elementa atomi radušies kodolreakcijas rezultātā, nosaka protonu skaits atoma kodolā. To, kāds elementa izotops radies reakcijas rezultātā, nosaka neitronu skaits atoma kodolā.

Cilvēki izmanto kodolreakcijas elektroenerģijas ieguvei, tās notiek kodolreaktoros, speciāli radītos apstākļos, kas neapdraud cilvēku un vides stāvokli. Kodolreakcijas lieto arī radioaktīvo izotopu ieguvei.

bukss_a
bukss_a
bukss_a
Kodolreakcijas - pārvērtības, kurās no viena veida atomiem rodas cita veida atomi. To, kāda ķīmiskā elementa atomi radušies kodolreakcijas rezultātā, nosaka protonu skaits atoma kodolā. To, kāds elementa izotops radies reakcijas rezultātā, nosaka neitronu skaits atoma kodolā.

Cilvēki izmanto kodolreakcijas elektroenerģijas ieguvei, tās notiek kodolreaktoros, speciāli radītos apstākļos, kas neapdraud cilvēku un vides stāvokli. Kodolreakcijas lieto arī radioaktīvo izotopu ieguvei.

angel
angel
angel
skaties failu
Apskaties risinājumu
<1/15>

revolution
revolution
revolution
Kodolreakcijas - pārvērtības, kurās no viena veida atomiem rodas cita veida atomi. To, kāda ķīmiskā elementa atomi radušies kodolreakcijas rezultātā, nosaka protonu skaits atoma kodolā. To, kāds elementa izotops radies reakcijas rezultātā, nosaka neitronu skaits atoma kodolā.
Turp. sk. failaa
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 25701, Fizika, 12 klase
Konspekts!
kas ir : Supravadītspēja
Kritiskā temperatūra
Meisnera efekts
Kūpera pāris

Ja kāds grib uz zin - var uzrakstīt!
Paldies!

kašķīte
kašķīte
kašķīte

Supravadītspēja. Tā ir materiāla īpašība vadīt elektrisko strāvu bez zudumiem, tas nozīmē bez pretestības.

Kritiskā temperatūra - temperatūra, pie kuras notiek pāreja supravadošā stāvoklī

Meisnera efekts -Ja supravadošam materiālam tuvina pastāvīgo magnētu, supravadītājā inducējas
suprastrāva un strāvai atbilstošais magnētiskais lauks. Magnētiskā lauka virziens ir
pretējs pastāvīgā magnēta lauka virzienam. Ja supravadītājs ir novietots tā, ka
inducētā magnētiskais lauks ir vērsts vertikāli, tad, novietojot pastāvīgo magnētu
brīvi virs supravadītāja, magnēts nostājās zināmā attālumā virs supravdītāja, kurā
savstarpējie mijiedarbības spēki līdzsvarojas.
Apskaties risinājumu
<1/1>

vespertilio
vespertilio
vespertilio
Supravadītspēja ir tāds vielas stāvoklis, kurā vielai nav elektriskās pretestības.

Temperatūru, kādā viela pāriet supravadošā stāvoklī, sauc par supravadītspējas kritisko temperatūru (pieņemu, ka tev vajadzēja par supravadītspējas kritisko temperatūru).

Tos citus nezinu.
№ 26056, Fizika, 12 klase
Kapacitāte C=500 pF, induktivitāte L= 40qH! Aprēķināt kontūra pašsvārstību frekvenci!

catwoman
catwoman
catwoman
C=500pF
L=40qH

T=2pii√(CL)=2·3,14·√(500·10^-12·20·10^-6)=6,28√25·10^-18=6,48·5·10^-9=32,4·10^-9=32,4 ns

Drakuls
Drakuls
Drakuls
K-kaa taa...
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 26057, Fizika, 12 klase
transformatora transformācijas koeficients ir 5! ieejas spriegums 220v!kāds ir sekundārais spriegums?

catwoman
catwoman
catwoman
k=U1/U2 => U2=U1/k=220/5=44V

fagos2
fagos2
fagos2
sekundārais spriegums 220v/5=44v
№ 27627, Fizika, 12 klase
Кто дружит с физикой помогите !!!!
Uzrakstīt katra pusvadītāja fizikālās īpašības un litojumu:
1. Termistors
2. Diode
3. Fotorezistors
4. Tranzistors
5. Varistors

gochat
gochat
gochat
termistors- mainās pusvadītāja pretestība atkarībā no temperatūras
diode- Diode (no grieķu di divreiz + elektrods) - elektroniska ierīce ar diviem izvadiem, kurā strāva plūst vienā virzienā.
fotorezistor- mainās pretestība atkarībā no gaismas spilgtuma
tranzistors-(angļu: transistor, no transfer (pārnest) + resistor (rezistors)) - pusvadītāju elements, kurš tiek izmantots elektronikā signālu pastiprināšanai, modulēšanai, ģenerēšanai u. c.
varistors-(anglļu; varistor, no variable (mainīgs) + resistor (rezistors))- pretestība kura mainās atkarībā no sprieguma
№ 29757, Fizika, 12 klase
Spektrālanalīze

Edgars
Edgars
Edgars
ir vielas kvalitatīvā vai kvantitatīvā sastāva noteikšanas metode, analizējot vielas starojuma spektru.
Katram elementam līniju un joslu izvietojums un intensitāte spektrā ir noteikta, katram elementam raksturīga.

-Kvalitatīvā spektrālanalīze.
Par elementa klātieni vielā spriež pēc šim elementam raksturīgajām līnijām spektrā

-Kvantitatīvā analīze
Pēc ķīmiskā elementa spektrāllīniju intensitātes nosaka procentuālo daudzumu pētāmajā paraugā.
№ 30173, Fizika, 12 klase
Как называются лучи, входящие в невидивую часть спектра? Каковы их свойства? Как они были ибнаружены?

happydick
happydick
happydick
Невидимая часть спектра — это химически активные ультрафиолетовые лучи с длиной волн менее 380 нм и тепловые — инфракрасные с длиной волн более 780 нм
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 30175, Fizika, 12 klase
Как объяснить: a) цвет синего неба; б) цвет синего стекла; в) цвет синей бумаги? Почему мы не видим в темноте? Какие световые лучи используются в приборах ночного видения?

happydick
happydick
happydick
a)Земная атмосфера рассеивает свет, пришедший от Солнца б)В зависимости от того, какое вещество вводится в стекло, меняется цвет стекла, то есть через одни стекла проходят только синие лучи, а через другие — только зеленые в)В процессе крашения бумаге придается необходимый цвет, а при подцветке - определенный цветовой оттенок, для чего в бумажную массу перед изготовлением бумаги вводят соответствующие красители
1)Потому что,чтобы видить глаз должен улавливать какие-либо свтовые лучи,а в темноте они отсутствуют.(но я не уверен)
2)Параллельные лучи света
|< << 2/55 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV