Atbilžu arhīvs Atbilžu arhīvs
№ 26519, Kristīgā mācība, 4 klase
Mans uzdevums ir izveidot domrakstu par Jēzu Kristu ceturtās klases līmenī.
PALDIES!!

Roma4ka
Roma4ka
Roma4ka
Jēzus Kristus
Jēzus Kristus ir pati svarīgāka persona pasaulē!Cilvēki pat nesaprot par to ka Jēzus visu radz,bet viņi to nesaprot un turpina grēkot.Izliekoties ka ar viņien nekas nenotiks,bet ka viņi nomirs viņus gaida grēksūdze pi deva! un tagad vari turpināt pats

Emokid
Emokid
Emokid
Kas ir Jēzus Kristus? Atšķirībā no jautājuma ”Vai Dievs eksistē?”, diezgan maz cilvēku ir apšaubījuši Jēzus Kristus eksistenci. Tas ir vispārpieņemts fakts, ka Jēzus patiesi bija cilvēks, kas dzīvoja uz šīs zemes, Izraēlā, gandrīz 2000 gadus atpakaļ. Debates sākas, kad tiek izvirzīts jautājums par Jēzus patieso identitāti. Gandrīz visas lielākās reliģijas māca to, ka Jēzus bija pravietis vai liels skolotājs, vai vienkārši dievbijīgs cilvēks. Šeit mums rodas problēma, ja Bībele saka, ka Viņš bija daudz kas vairāk kā pravietis, skolotājs vai dievbijīgs cilvēks.

killer5135233
killer5135233
killer5135233
Kas ir Jēzus Kristus? Atšķirībā no jautājuma ”Vai Dievs eksistē?”, diezgan maz cilvēku ir apšaubījuši Jēzus Kristus eksistenci. Tas ir vispārpieņemts fakts, ka Jēzus patiesi bija cilvēks, kas dzīvoja uz šīs zemes, Izraēlā, gandrīz 2000 gadus atpakaļ. Debates sākas, kad tiek izvirzīts jautājums par Jēzus patieso identitāti. Gandrīz visas lielākās reliģijas māca to, ka Jēzus bija pravietis vai liels skolotājs, vai vienkārši dievbijīgs cilvēks. Šeit mums rodas problēma, ja Bībele saka, ka Viņš bija daudz kas vairāk kā pravietis, skolotājs vai dievbijīgs cilvēks.
K.S. Luiss savā grāmatā „Mere Christianity” raksta: „Es šeit cenšos atturēt ikvienu no patiesu muļķību runāšanas par Viņu [Jēzu Kristu], sakot: „Es esmu gatavs pieņemt, ka Jēzus bija liels ētikas un morāles skolotājs, bet es nepieņemu viņa apgalvojumu, ka Viņš ir Dievs.” Tā ir viena lieta, ko mums noteikti nevajadzētu teikt. Vienkāršs cilvēks, kurš runātu tādas lietas, kādas runāja Jēzus, nebūtu liels morāles skolotājs. Viņš būtu vai nu vājprātīgs lunātiķis – vienā līmenī ar kādu, kurš pasludinātu sevi par olu, vārītu bez čaumalas – vai arī pats velns no elles. Tev ir jāizdara izvēle. Vai nu šis vīrs bija un ir Dieva Dēls, vai arī viņš bija ārprātīgais, vai kas vēl ļaunāks. Tu vari turēt Viņu par muļķi, uzspļaut Viņam un nogalināt Viņu kā dēmonu, vai arī tu vari krist pie Viņa kājām un saukt Viņu par Kungu un Dievu. Bet neizdomāsim kaut kādas muļķības par to, ka Viņš bija liels cilvēces skolotājs. Viņš mums nemaz nav atstājis šādu iespēju, jo tas nebija Viņa plāns.”
Tātad, ko Jēzus teica par Sevi, kas Viņš ir? Ko Bībele saka par to, kas Viņš bija? Iesākumā apskatīsim Viņa vārdus Jāņa evaņģēlijā 10:30 „Es un Tēvs, mēs esam viens.” No pirmā acu uzmetiena varbūt neliekas, ka Viņš Sevi apliecina par Dievu, šo sacīdams, bet pavērojiet jūdu reakciju uz Viņa apgalvojumu: „Bet jūdi Viņam atbildēja: „Nevis laba darba dēļ mēs Tevi gribam nomētāt [ar akmeņiem], bet Dieva zaimošanas dēļ, tāpēc ka Tu, cilvēks būdams, dari Sevi par Dievu.”” (Jāņa ev. 10:33) Jūdi uztvēra Jēzus vārdus kā Viņa pretenziju uz Dieva statusu. Tālākajos pantos Viņš nebūt necenšas noliegt to, Viņš nesaka „Es jau neteicu, ka Esmu Dievs”. Tas norāda uz to, ka Jēzus tieši to arī gribēja pateikt, ka Viņš ir Dievs, sakot „Es un Tēvs, mēs esam viens” (Jāņa ev. 10:30). Jāņa ev. 8:58 ir atrodams vēl viens šāds piemērs. Jēzus paziņoja: „Patiesi, patiesi Es jums saku: pirms Ābrahāms tapa, esmu Es.” Atkal jūdu atbildes reakcija uz šādu apgalvojumu bija tas, ka viņi salasīja akmeņus un vēlējās Jēzu ar tiem nomētāt (Jāņa ev. 8:59). Jēzus, pasludinot Savu identitāti, lieto formu „Es esmu”, kas Vecajā Derībā apzīmēja Dieva vārdu (2. Mozus 3:14). Kāpēc gan jūdi būtu gribējuši nomētāt Viņu ar akmeņiem, ja ne tāpēc, ka Viņš darīja viņu izpratnē kaut ko zaimojošu, proti, pretendēja uz to, ka ir Dievs?
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lucifer`s Angel
Lucifer`s Angel
Lucifer`s Angel
jēzus kristus ir iedomātais tēls, kas visiem ļaudīm palīdz dzīvot (nu vismaz tiem kuri naw pārliecināti par sevi)
pet tie kuri ir pārliecin;ati par savām spējam vinju neluudz
jeezus kristus tevi dziedina un padara vienemr laimiigu.. karo4e pieraxti ieksha visaadu pignju

spermis
spermis
spermis


Jautājums: "Kas ir Jēzus Kristus?"Atbilde: Kas ir Jēzus Kristus? Atšķirībā no jautājuma ”Vai Dievs eksistē?”, diezgan maz cilvēku ir apšaubījuši Jēzus Kristus eksistenci. Tas ir vispārpieņemts fakts, ka Jēzus patiesi bija cilvēks, kas dzīvoja uz šīs zemes, Izraēlā, gandrīz 2000 gadus atpakaļ. Debates sākas, kad tiek izvirzīts jautājums par Jēzus patieso identitāti. Gandrīz visas lielākās reliģijas māca to, ka Jēzus bija pravietis vai liels skolotājs, vai vienkārši dievbijīgs cilvēks.
№ 42788, Kristīgā mācība, 4 klase
kāds ir Dieva 7 Bauslis???

jolis
jolis
jolis
Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savus vecākus un priekšstāvjus nenicinām, nedz apkaitinām, bet tos godājam, tiem kalpojam un paklausām, tos mīlam un cienām.

Rob4iX
Rob4iX
Rob4iX
Tev nebūs zagt. (cieņa pret īpašumu)

jurga
jurga
jurga
7. BAUSLIS: Tev nebūs zagt

Kas tas ir?

Atbilde: Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka sava tuvākā naudu vai mantu neņemam, nedz ar viltotu preci vai netaisniem darījumiem iegūstam, bet viņam mantu un iztiku palīdzam vairot un sargāt.

heart
heart
heart
tev nebūs laulību pārkāpt - 7 bauslis
№ 42792, Kristīgā mācība, 4 klase
kāds ir 6 bauslis??

jolis
jolis
jolis
6. BAUSLIS: Tev nebūs laulību pārkāpt.
Kas tas ir?

Atbilde: Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka šķīsti un tikli dzīvojam vārdos un darbos un ikviens savu laulāto draugu mīlam un cienām.

Kappy
Kappy
Kappy
Ne nogaliniet

heart
heart
heart
tev nebūs nokaut

Rob4iX
Rob4iX
Rob4iX
Tev nebūs laulību pārkāpt. (mana miesa ir svētā gara templis)

jurga
jurga
jurga
5. BAUSLIS: Tev nebūs slepkavot

Kas tas ir?

Atbilde: Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka sava tuvākā dzīvībai nekādi nekaitējam, viņam ciešanas neradām, bet tam palīdzam un kalpojam visās dzīves vajadzībās.
|< << 1/1 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV