Meklēšanas rezultāti - 'ģeometrija' Meklēšanas rezultāti - 'ģeometrija'
№ 23047, Latviešu valoda, 6 klase
Напешите мне пожалуйста реферат на латышском я зыке про страну Египет.Зарание спасибо

irina
irina
irina
http://www.atlants.lv/?menu=50&virstema=1&subtema=7&w_id=340823
http://www.atlants.lv/?menu=50&virstema=1&subtema=7&w_id=879411
http://www.atlants.lv/menu=50&virstema=1&subtema=7&w_id=212913
vai nu pielikuma:

Senas Egiptes kulturaEgiptes kulturai raksturiga stabilitate, kas balstijas uz drosam ceribam par nakotni. Egiptiesi interesejas par parlaicigam vertibam, ticeja dazadam nemainigam patiesibam, cilveka ciesai saistibai ar valsti, valdnieku. Vini bija parliecinati, ka cilveks dzivos ari pec naves, un cereja uz laimigu dzivi aizkapa valstiba.

Egipte lidzas Divupei parasti tiek mineta ka viena no senakajam civilizacijam Tuvajos Austrumos, kuras sasniegumi laiku laikos butiski ietekmejusi kulturprocesus pasaules vesture. Aplukojot senas Egiptes sasniegumus, varam minet racionalas apudenosanas ierices, papirusa izgatavosanu, kugu buvi, zinasanas astronomija, kalendaru, saules un udens pulkstenu izveide, zinasanas aritmetika, geometrija, algebra, anatomija, medicina, miruso balzamesana, hieroglifiskas rakstibas sistemas izveidosana, monumentalu un unikalu arhitekturas formu radisana. Egiptes kulturas izpete sakas 19.gs 1.puse. Tas rezultata radas zinatne, ko sauc par egiptologiju. Par tas aizsakumiem uzskata laiku, kad francu zinatnieks Zans Fransua Sampolions, izmantojot Rozetas akmeni, uz kura tris valodas bija iegravets valdnieka Ptolemaja V kronesanas dekrets, atrada atslegu egiptiesu senas rakstibas atsifresanai.

Tapat ka visu seno kulturu prieksstatos ari egiptiesu uztvere cilveku un dievu pasauli tukstosiem dazadu ietekmju, nosacijumu un atkaribas saisu saista viena liela veseluma. Mitologija, klustot par religisko uzskatu avotu, ietekmejusi visas egiptiesu dzives sferas. Senaja Egipte nepastav cits pasaules uzskats ka vien religiskais, preteji musdienu sabiedribai, kur lidztekus pastav gan religiskais, gan laicigais pasaules uzskats. Senas Egiptes vesture mums ir atstajusi bagatigu rakstu piemineklu klastu, pec kuriem sodien varam spriest par vinu religiskajiem prieksstatiem.
Turp. failaa.

Apskaties risinājumu
<1/17>

ORANGE
ORANGE
ORANGE

Ēģipte

Par Ēģipti:
Valsts valoda-Arābu valoda.
Galvaspilsēta-Kaira.
Lielākas pilsētas-Kaira,Aleksandrija,Portsaīda.
Prezidents-Hosni Mubaraks.
Prezidents-Ahmeds Nazifs.
Platība-1 001450km2

Продолжение в файле.
Apskaties risinājumu
<1/2>

bavarde
bavarde
bavarde
http://www.liis.lv/kultvest/egipte.htm
Надеюсь, что поможет :)

Sergey
Sergey
Sergey
Ēģipte visos laikos ir bijusi kontrastu zeme: smilšainie Āfrikas tuksneši, putekļainie un nabadzīgie līdzenumi pret raženo Nīlas ieleju, trūcīgie beduīnu ciematiņi pret grandiozajām faraonu svētnīcām. Kā uzskata Ēģiptē strādājošie „Novatours” pārstāvji, šī zeme ārstē mūsu tūristus – no pesimistiem viņi kļūst par optimistiem.

Прод. в файле.
Apskaties risinājumu
<1/4>

Anjutik
Anjutik
Anjutik

IEVADS.
Vēstures tēvs Herodots dēvē Ēģipti par “Nīlas dāvanu”, un līdz ar to ir tik labi un tik lakoniski raksturojis šo zemi, ka viņa vārdi vēl tagad tāpat spēkā, kā priekš gadu tūkstošiem. Nīla ar viņas gadskārtējiem plūdiem un viņas ūdens nesto dūņu nastu ir Ēģiptes maizes māte, kuras varā atrodas šīs zemes liktens.

Продолжение в файле.
Apskaties risinājumu
<1/7>
№ 23864, Ģeometrija, 8 klase
Visas romba un paralelograma īpašības.Diemžēl nav mācību grāmata.

  Леса
  Леса
Леса
Paralelograms ir četrstūris, kam malas ir pa pāriem paralēlas.

Paralelogramu īpašie gadījumi:
Rombs - paralelograms, kam visas malas ir vienāda garuma;
Taisnstūris - paralelograms, kam visi leņķi ir vienādi;
Kvadrāts - četrstūris, kas reizē ir gan rombs, gan taisnstūris (tā visi leņķi ir vienādi un tāpat arī visas malas).


Rombs


Rombs ir vienādmalu četrstūris, paralelograma paveids, kura visas malas ir vienādi garas. Rombam piemīt visas paralelograma īpašības. Romba diagonāles krustojoties veido taisnu leņķi. Rombs, kuram visi leņķi ir taisni, ir kvadrāts

identy
identy
identy
Rombs-paralelograms,kura malas ir vienadas.
Paralelograms-cetrsturis,kura pretejas malas ir pa pariem paralelas.

angel
angel
angel
skaties failu
Apskaties risinājumu
<1/2>

PinkShadow
PinkShadow
PinkShadow
paralelograma- 1. diognale sadala paralelogramu divos vienados trijsturos.
2. pretejie lenki ir vienadi
3.katras malas pielenkis ir 180gradi
4.diognales to krutpunkta dalas uz pusem 5.pretejas malas ir vienadas
Rombs
1. pretejas malas ir vienadas
2.pretejie lenki ir vienadi
3.vienas malas pielenku summa ir 180 gradi
4.diognale sadala rombu divos vienados trijsturos
5.diognales krustpunkta dalas uz pusem
6.diognales ir romba lenku bisektrises
7. diognales ir savstarpeji perpendikularas

Dark Phoenix
Dark Phoenix
Dark Phoenix
Rombs: http://www.liis.lv/matpam/geometrija/4cetrsturis/4_4rombs/g4_4teorija.htm

Paralelograms: http://www.liis.lv/matpam/geometrija/4cetrsturis/4_3paralelograms/g4_3teorija.htm
№ 23878, Tehniskā grafika, 8 klase
NARISOVATJ ROMB

Markoo
Markoo
Markoo
http://www.liis.lv/matpam/geometrija/4cetrsturis/4_4rombs/g4_4teorija.htm
Apskaties risinājumu
<1/1>

zakjijs
zakjijs
zakjijs
risinaajums ir failaa!
Apskaties risinājumu
<1/1>

spooky
spooky
spooky
Fail !
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 25237, Vēsture, 10 klase
Labdien!!!! Palīdziet!!! Vai kādam ir referāts par "Seno Ēģipti" Lūdzu man ļoti ir nepieciešams! Ļoti lūdzu!!! Paldies jau iepriekš!!!

4iepiic
4iepiic
4iepiic
Ar jēdzienu Senā Ēģipte apzīmē civilizāciju, kas pastāvēja ziemeļaustrumu Āfrikā laikaposmā no aptuveni 3150.g. p.m.ē. līdz 31.g. p.m.ē., kad Ēģipte kļuva par Romas impērijas provinci.

Turp. sk. failaa
Apskaties risinājumu
<1/6>

2LoudMusic
2LoudMusic
2LoudMusic
Vēsture
Mūsdienu tipa cilvēki Nīlas upes ieleju sākuši apdzīvot pirms apmēram 100 tūkstošiem gadu, nonākot līdz pat upes deltai pa pašu upi, vai šķērsojot Sahāru. Nīlas upes nepastāvība tās ielejas iedzīvotājiem, kas uzsāka nodarboties ar lauksaimniecību, prasīja ļoti lielu uzmanību lauku ierīkošanā. Tādēļ līdzīgi kā Divupe Mezopotāmijā, arī Nīla Ēģiptē ar tās aluviālo gultnes sastāvu nodrošināja bagātas ražas pie nosacījuma, ka tiek izveidota un rūpīgi uzturēta irigācijas sistēma.


Turp. sk. failaa
Apskaties risinājumu
<1/5>

angel
angel
angel


Senā Ēģipte

Ar jēdzienu Senā Ēģipte apzīmē civilizāciju, kas pastāvēja ziemeļaustrumu Āfrikā laikaposmā no aptuveni 3150.g. p.m.ē. līdz 31.g. p.m.ē., kad Ēģipte kļuva par Romas impērijas provinci.
Vēsture

Turp. sk. failaa
Apskaties risinājumu
<1/6>

eke
eke
eke
Ar jēdzienu Senā Ēģipte apzīmē civilizāciju, kas pastāvēja ziemeļaustrumu Āfrikā laikaposmā no aptuveni 3150.g. p.m.ē. līdz 31.g. p.m.ē., kad Ēģipte kļuva par Romas impērijas provinci.

Turp. sk. failaa
Apskaties risinājumu
<1/5>

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle

ĒĢiptes kultūrai raksturīga stabilitāte, kas balstījās uz drošām cerībām par nākotni.
Ēģiptieši interesējās par pārlaicīgām vērtībām, ticēja dažādām nemainīgām patiesībām, cilvēka ciešai saistībai ar valsti, valdnieku. Viņi bija pārliecināti, ka cilvēks dzīvos arī pēc nāves, un cerēja uz laimīgu dzīvi aizkapa valstībā.
Ēģipte līdzās Divupei parasti tiek minēta kā viena no senākajām civilizācijām Tuvajos Austrumos, kuras sasniegumi laiku laikos būtiski ietekmējuši kultūrprocesus pasaules vēsturē. Aplūkojot senās Ēģiptes sasniegumus, varam minēt racionālās apūdeņošanas ierīces, papirusa izgatavošanu, kuģu būvi, zināšanas astronomijā, kalendāru, saules un ūdens pulksteņu izveidē, zināšanas aritmētikā, ģeometrijā, algebrā, anatomijā, medicīnā, mirušo balzamēšana, hieroglifiskās rakstības sistēmas izveidošanā, monumentālu un unikālu arhitektūras formu radīšanā. Ēģiptes kultūras izpēte sākās 19. gs. 1.pusē. tās rezultātā radās zinātne, ko sauc par ēgiptoloģiju. Par tās aizsākumiem uzskata laiku, kad franču zinātnieks Žans Fransuā Šampolions, izmantojot Rozetas akmeni, uz kuras trīs valodās bija iegravēts valdnieka Ptolemaja V kronēšanas dekrēts, atrada atslēgu ēģiptiešu senās rakstības atšifrēšanai.

Turp. sk. failaa
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 30077, Ģeometrija, 8 klase
man vajg atrast 10 prieksmetus...
2- paralēlā pārnese
2-centrālā simetrijā
2-aksiālā simetrijā
2-pagrienienā
2-homotētijā
vai pat varat peteikt saitu kue var atrat vinju...paldies :):****...

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle
Pieņemsim, ka plaknē fiksēts divu punktu pāris P un P1 . Līdz ar to ir noteikts viens noteikts attālums (nogriežņa PP1 garums) un viens noteikts virziens (starta PP1 virziens).

Lai atrastu kādam dotajam punktam Z atbilstošo punktu, konstruējam stara PP1 virzienā staru ZA un atliekam uz tā punktu Z1 tā, lai būtu spēkā vienādība ZZ1 = PP1.

Punktu Z1 sauc par punkta Z pārveidojumu paralēlpārnesē, ko nosaka punktu pāris P un P1. Mēdz teikt arī, ka punkts Z šajā paralēlplaknē ir pārnests punktā

Turpinājums ->
http://www.liis.lv/matpam/geometrija/7parvietojumi/7_3paralelaparnese/g7_3teorija.htm
http://www.liis.lv/matpam/geometrija/7parvietojumi/7_1centralasim/g7_1teorija.htm
http://www.liis.lv/matpam/geometrija/7parvietojumi/7_2aksialasim/g7_2kop.htm
http://rex.izm.gov.lv/liis/prog/macmat.nsf/10d216d8b8f0cb4dc22565820056266e/f8e68c4a0420b4b7c2256b0b00616fa7?OpenDocument
http://rex.izm.gov.lv/liis/prog/macmat.nsf/43c88605d5ceb909c225658c0033239d/e252cd7150e2743ec22566d6004731fd?OpenDocument
№ 30659, Ģeometrija, 8 klase
Vairāk kā jautājums nevis uzdevums.
Varētu lūdzu paskaidrot īpašibas:
mlm;lml;mmm (mala, lenķis, mala;lenķis, mala, lenķis;
mala, mala, mala.)

hhlady
hhlady
hhlady
mlm-abas malas ir vienaadas
mmm-visas malas vienaadas
lml-abi lenķi viennadi

snow
snow
snow
Pec tam var noteikt vai trijsturi ir vienadi
Ja trijstura atbilstosie:
a) mlm (mala, lenkis, mala)
b) lml( lenkis, mala, lenkis)
c) mmm(mala, mala, mala)
ir vienadi, tad abi trijsturi ari ir pilnigi vienadi

jutux13
jutux13
jutux13
tas is vienkaarshi... ]

mlm - ja viena trisstuura divas malas un lenķis starp taam ir vienaads ar 2.trissturra 2 malaam un lenķi starp taam, tad shie trisstuuri ir vienaadi.

lml - ja viena trisstuura mala un taas pielenķi ir vienaadi ar otra triisstuura malu un abiem tass pielenķiem tad trisstuuri ir vienaadi..

mmm - ja visas viena triistuura malas ir vienaadas ar otra triisstuura malaam, tad shie triisstuuri ir vienaadi...

cerams ka paliidzees... :)) ;)

aart
aart
aart
Tas ir pazīmes divu trījstūru vienādībai.

uglyduckling
uglyduckling
uglyduckling
Tās ir trijstūru vienādības pazīmes, ko izmanto, lairisinātu dažādus uzdevumus ģeometrijā. Tur bieži jāpierāda, ka tr-ri ir vienādi, tātad tiem ir vienāda garuma malas un vienādi leņķi. mlm- tas nozīmē. ka vienādas ir divas malas un leņķis starp tām. Pamēģini uzzīmēt divas vienāda garuma malas ar vienādu leņķi starp tām un redzēsi, ka trešo malu vai leņķi vairs nevari izvēlēties patvaļīgi, bet tikai savienojot to 2 malu galapunktus. LML IR TĀPAT, NOVELC 1 MALU UN NO TĀS GALIEM 2 LEŅĶUS - KUR MALAS KRUSTOSIES - TR-IS GATAVS. Ja dotas mmm - 3 malas - tr-ri vari uzkonstruēt ar cirkuli - tikai 1
№ 32216, Ģeometrija, 9 klase
Kas ir AKSIĀLŠĶĒLUMS ? (butu labi ja kaads parāditu linku ar bildi) google nekas nebija...

disko_diva
disko_diva
disko_diva
Stereometrijas pamatjēdzieni

Plakne
Plaknes jēdziens ir pamatjēdziens, tāpēc plakni nedefinē. Ar tās palīdzību varam veidot jaunas figūras - dažādus ģeometriskus ķermeņus un virsmas.

Uzdevumos parasti apskata tikai plaknes daļu un to attēlo kā paralelogramu, ar ko domāts no plaknes izgriezta taisnstūra attēls, vai arī kā nenoteiktas formas figūru

Tieši par AKSIĀLŠĶĒLUMu pēc linka, gandrīz paša lejā -> http://www.liis.lv/matpam/geometrija/stereometrija/11teorija.htm

lielaa
lielaa
lielaa
tas ir kadas figuras izversums piemeram cilindram tas bus kvadrats vai taisnsturis un 2 rinki

Sintux
Sintux
Sintux
šajā adresītē sameklē virsrakstu cilindrs, tur būs parādīts aksiālšķēlums -->
http://www.liis.lv/matpam/geometrija/stereometrija/11teorija.htm

aksiālšķēlums šķeļ vienmēr caur centru!

snow
snow
snow
Aksiālšķēlums ir cilindra šķēlums ar plakni, kura iet caur rotācijas asi.
№ 32414, Ģeometrija, 9 klase
Televizora taisnstūr veida ekrāna izmērs pa dignāli ir 45 cm . Tā malu atiecība ir 3:4 .Aprēķināt televizora ekrāna izmērus!!!

Sintux
Sintux
Sintux
..
Apskaties risinājumu
<1/1>

angel
angel
angel
(3x)²+(4x)²=45²
25x²=2025
x²=81
x=9
3x=3*9=27 cm
4x=4*9=36 cm
ekraana izmeeri 27 cm un 36cm

eldarite
eldarite
eldarite
Ņem par labu.
Apskaties risinājumu
<1/1>

disko_diva
disko_diva
disko_diva
¼
Apskaties risinājumu
<1/1>

snow
snow
snow
Tātad 3:4
3x.. ekrāna garums
4x.. ekrāna platums

Ja kaut ko jēdz no ģeometrijas, tad var saprast, ka var izmantot °Pitagora teoremu
(3x)² + (4x)² = 45²
9x² + 16x² = 2025
25x² = 2025
x² = 2025 ÷ 25 = 81
x1 = -9 (neder)
x2 = 9
3x = 3 · 9 = 27 cm (Garums)
4x = 4 · 9 = 36 cm (Platums)
№ 34973, Matemātika, 10 klase
LUUDZU PALIIIDZIET!!! man vajag atrast kaut ko no matematikas vesturi par kadu teoriju vai slvenibu kas ir kaut ko izdomajis!!jau ieprieksh milzigs paldies

silvushka
silvushka
silvushka
Eiklīds, pazīstams arī kā Aleksandrijas Eiklīds, bija sengrieķu matemātiķis.
Nozīmīgākais Eiklīda darbs ir "Elementi" (13 grāmatas), kur aplūkota planimetrija, stereometrija, skaitļu teorija. Tas ir pirmais mēģinājums konstruēt ģeometrijas loģisko uzbūvi, izmantojot aksiomātiku. Šis darbs ietekmēja matemātikas attīstību līdz pat mūsdienām.
Lūdzu..!:)

snow
snow
snow
Pitagors (582.g.p.m.ē. - 496.g.p.m.ē., grieķu valodā: Πυθαγόρας) bija Joniešu matemātiķis, filozofs, zinātnieks, ārsts, politiķis, priesteris, izgudrotājs, visplašāk pazīstams pēc Pitagora teorēmas.

Turpinājuma -> failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

jutux13
jutux13
jutux13
1. Matemātikas vēstureLīdz 17. gadsimta vidum matemātika pētīja galvenokārt skaitļus un ģeometriskas figūras. 17. gadsimtā sākās strauja matemātikas attīstība, izmantojot mainīgā lieluma un funkcijas jēdzienus. Par atsevišķām matemātikas nozarēm izveidojās variāciju rēķini, diferenciālģeometrija, varbūtību teorija, skaitļu teorija, kombinatorika. Matemātikas attīstības mūsdienu posms sākās 19. gadsimtā, kad izveidojās kompleksā analīze, grupu teorija, neeiklīda ģeometrija, matemātiskā loģika, topoloģija, kopu teorija, funkcionālanalīze. 20. gadsimtā paplašinājas matemātikas lietojuma forma, ciešāki kļuva tās sakari ar citām zinātnēm. Atzīmēsim, ka mūsdienās ir daudzi matemātikas profesori un universitāšu pasniedzēji, kas uzskata, ka matemātika nav zinātne. Tas ir tāpēc, ka matemātikas pētāmie objekti nav atrodami realitātē. Visām citām zinātnēm pētāmie objekti ir arī realitātē.

Turpinājums -> http://wapedia.mobi/lv/Matemātika
№ 35227, Algebra, 7 klase
nu pildat un palīdzat mums =)
Apskaties uzdevumu
<1/1>

silvushka
silvushka
silvushka
Nosauc Tās profesijas vai dzīves jomas ,kurās izmanto ģeometrijas pētījumu rezultātu:

1)Ģeogrāfs
2)Kosmonauts
3)Ģeogrāfijas skolotājs
Nosauc trīs situācijas , kurās tu šodien pats saskāries ar ģeometriskiem apsvērumiem:
1)Pildot mājas darbus ģeometrijā
2)Ar mammu sākām runāt par ģeogrāfiju
3)Kārtojot grāmatu plauktu, atradu ģeometrijas grāmatu un kladi


4. Atbilstošajiem ģeometrijas jēdzieniem atrodi piemērus no dzīves(centies nosaukt vairākus gadījumus)
1) virsma
2)plakne (tās daļa)
3)Līnija
4)taisne
5)ģeometriska figūra
6)Trijstūris
7)taisnstūra paralēlskaldnis

Ceturto uzdevumu es nesatatu... ceru ka pārējie derēs..!
Silvushka...

Jūs varat rakstīt savus dzīves veidus !

snow
snow
snow
1) Celtniecība
2) Arhitektūra
3) Mākslinieks

1)Ceļš, kāatrāk nokļūt līdz mājām.
2) Kā pareizi jāsaloka lapa. lai sanāktu origami putns
3) Cik daudz ūdens jāielej glāzē?

1) Galds, asfalts
2) Spogulis
3) Ceļš, lineāls
4) horizonts
5) Māja, stabs
6) Jumts
7) Ēka
|< << 1/4 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV