Meklēšanas rezultāti - 'kulona likums' Meklēšanas rezultāti - 'kulona likums'
№ 26007, Fizika, 11 klase
napi6ite zakon Kulona i ukazite predeli ego primenimosti

kristine181
kristine181
kristine181
Kulona likums-Mijiedarbības spēks F starp nekustīgiem lādētiem punktveida ķermeņiem vakuumā ir tieši proporcionāls šo lādiņu moduļu q1 un q2 reizinājumam un apgriezti proporcionāls lādiņu savstarpējā attāluma r kvadrātam. F=k·(q1·q2/r kvadrātā) kur k=9·10 kāpināts 9

edzuss61
edzuss61
edzuss61


Kulona likums - divu punktveida lādiņu un mijiedarbības spēks ir centrāls, tieši proporcionāls lādiņu lielumiem un apgriezti proporcionāls to savstarpējā attāluma kvadrātam.

Kulona likumu, kurš ir analoģisks Ņūtona gravitācijas likumam, Šarls Ogistēns Kulons (Francija) precīzā eksperimentā konstatēja 1785.gadā, lai gan dažus gadus iepriekš Henrijs Kevendišs (Anglija) to bija pierādījis. Taču H. Kevendiša darbs nebija plaši pazīstams.

Zim sk. failaa
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 34231, Fizika, 11 klase
Vakuumā 50 cm attālumā viens no otra atrodas divi punktveida lādiņi. Katra lielums ir 1 C. Aprēķināt lādiņa mijiedarbības spēku.

Vipsis
Vipsis
Vipsis
Meitiņ, Kulona likums: F=k*q1*q2/r^2, kur k-elektriskā konstante, q1 un q2-lādiņi, r- attālums starp lādiņiem.
Tātad F=8.988*10^9*1*1/0.5^2=3.595*10^10
№ 48881, Fizika, 11 klase
Kā iedala vielas pēc to spējas vadīt elektrisko strāvu?

Formulē Kulona likumu?

Ko sauc par homogēnu elektrisko lauku?

Vai protona masa ir ieverojami lielaka neka elektrona masa?

Kadu ierici izmanto lai konsatetu statistisko ladinu?


driller
driller
driller
1. Kulona likums nosaka spēku, ar kādu pievelkas vai atgrūžas divi lādiņi.
Šis spēks ir atkarīgs no lādiņu lielumiem un savstarpēja attāluma,
gluži kā gravitācijas likumā.

F = q1 x q2 / R2 x elektriskā konstante

2. Homogēns – viendabīgs elektriskais lauks.
Attēlojot homogēnu elektrisko lauku, intensitātes līnijas ir vērstas
vienā virzienā un vienādos attālumos cita no citas.

3. Elektrons ir visvieglākā atoma sastāvdaļa - masa ir aptuveni 1/1836 no protona masas.

4. Elektroskopu.

zahar
zahar
zahar
1) pa latviski nezinu kā. Проводники, полупроводники, диалектрики
2) F=|q1|*|q2|*k /r²
3) Ja elektriskā lauka intensitāte katrā punktā ir viena un tā pati, tad tādu lauku sauc par. homogenu.
4) tie ir vienadi

meitene_palidz
meitene_palidz
meitene_palidz
Pielikumā. Pēdejo nevarēju atrast - piedod.. Ja atradīšu,tad ielikšu.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 57494, Fizika, 11 klase
Palīdziet lūdzu uzdevums par kulona likumu. Uzdevums failā
Apskaties uzdevumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Diagnosticējošais darbs. KULONA LIKUMS
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 68431, Fizika, 11 klase
Fizika
Apskaties uzdevumu
<1/1>

ShamanCat
ShamanCat
ShamanCat
Elektriskais lauks, elektriskā lauka intensitāte.
11.klase
1.uzd.(3p)
a) Kas ir eklektiskā lauka intensitāte? Elektriskā lauka intensitāte jeb elektriskā lauka intensitātes vektors {displaystyle {vec {E}} } raksturo elektrisko lauku katrā telpas punktā. Elektriskā lauka intensitāte ir Kulona spēks {displaystyle {vec {F}} }, kurš pielikts vienu kulonu lielam pozitīvam punktveida lādiņam.
b) Kulona likums! Kulona likums ir likums, kas apraksta, kā savstarpēji mijiedarbojas

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 73462, Fizika, 11 klase
Palīdziet lūdzu!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
Kulona likums.
1.uzdevums.
Elektrona orbītas diametrs ūdeņraža atomā ir 0,1 nm. Aprēķini pievilkšanās spēku starp elektronu un kodolu ūdeņraža atomā.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/1 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV