Meklēšanas rezultāti - 'mijiedarbība un spēks' Meklēšanas rezultāti - 'mijiedarbība un spēks'
№ 26007, Fizika, 11 klase
napi6ite zakon Kulona i ukazite predeli ego primenimosti

kristine181
kristine181
kristine181
Kulona likums-Mijiedarbības spēks F starp nekustīgiem lādētiem punktveida ķermeņiem vakuumā ir tieši proporcionāls šo lādiņu moduļu q1 un q2 reizinājumam un apgriezti proporcionāls lādiņu savstarpējā attāluma r kvadrātam. F=k·(q1·q2/r kvadrātā) kur k=9·10 kāpināts 9

edzuss61
edzuss61
edzuss61


Kulona likums - divu punktveida lādiņu un mijiedarbības spēks ir centrāls, tieši proporcionāls lādiņu lielumiem un apgriezti proporcionāls to savstarpējā attāluma kvadrātam.

Kulona likumu, kurš ir analoģisks Ņūtona gravitācijas likumam, Šarls Ogistēns Kulons (Francija) precīzā eksperimentā konstatēja 1785.gadā, lai gan dažus gadus iepriekš Henrijs Kevendišs (Anglija) to bija pierādījis. Taču H. Kevendiša darbs nebija plaši pazīstams.

Zim sk. failaa
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 53730, Fizika, 10 klase
1.Kur sadzīvē un mūsu ķermenī sastopama kapilaritāte? kā tieši tā izpaužas?
2.Kāpēc kapilaritāti izmanto sporta apavos?

SunShine
SunShine
SunShine
Kapilaritāte

Kapilaritāte ir šķidrumu spēja pārvietoties (pacelties vai nosēsties) pa ļoti sīkiem kanāliņiem. Kapilaritāti izraisa šķidruma un cietvielas daļiņu spēku mijiedarbība.

Šķidrums paceļas (un veido ieliektu menisku), ja šķidruma un cietas vielas pievilkšanās spēki ir lielāki nekā starp šķidruma molekulām. Saka, kā šāds šķidrums slapina virsmu. Šķidrums paceļas tik augstu, cik „atļauj” gravitācijas spēks. Kad šķidruma līmenis kapilārā ir nostabilizējies, gravitācijas spēks līdzsvaro molekulāros spēkus. Jo tievāks kapilārs, jo augstāk paceļas šķidrums.

Par kapilaritāti dēvē parādību, kas nosaka šķidruma izturēšanos maza diametra traukos, caurulītēs, atvērumos vai spraugās.
Kapilaritāti daudzviet novēro gan nedzīvajā, gan dzīvajā dabā, kā arī plaši izmanto dažādās tehnoloģijās, kas saistītas ar šķidruma filtrēšanos caur kapilāriem.
Asinsvadu kapilārajā sistēmā asinis pārvietojas pa cilvēka ķermeni. Augu stublāju un stumbru kapilāros, pa kuriem tie no augsnes saņem barības vielas, šķidrums spēj pacelties daudzu metru augstumā. Ūdens pa kapilāriem spēj uzsūkties audumā vai porainos materiālos. Dzīvsudraba kustība termometra stabiņā arī ir kapilāra parādība.
Auduma dvielī ir tievi kanāliņi, kas uzsūc šķidrumu, arī tur novērojama kapilaritāte.

Sporta apavos izmanto kapilaritāti, lai apavi uzsūktu lieko mirumu un kājas nepaliktu slapjas, tādā veidā iegūstos noberzumus.
№ 57837, Fizika, 10 klase
MIJIEDARBĪBA UN SPĒKS,lūdzu palidziet!;)
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
MIJIEDARBĪBA UN SPĒKS Failā
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 58079, Fizika, 10 klase
palidziet ludzu
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Mijiedarbība un spēks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/4>
№ 58485, Fizika, 10 klase
Lūdzu palīdziet FIZIKĀ
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Mijiedarbība un spēks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/4>

Dzooo
Dzooo
Dzooo
Mijiedarbība un spēks
Failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>

ziga====
ziga====
ziga====
Mijiedarbība un spēks
Lūdzu!!Bet tikai krievu valoda..
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 60523, Fizika, 10 klase
MIJIEDARBĪBA UN SPĒKS 2.var.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Mijiedarbība un spēks
2. variants.
1.uzd.
a) Reaktīvā kustība var rasties arī bezgaisa telpā.(Jā. Nē.)
b) Uz nekustīgas virsmas esoša ķermeņa miera stāvokļa berzes spēks ir vērsts pretēji iespējamam ķermeņa kustības virzienam. (Jā. Nē.)
c) Ja pa horizontālu virsmu ar horizontālu vilcējspēku vienmērīgi pārvieto kasti, tad vilcējspēka modulis ir lielāks nekā berzes spēka modulis. (Jā. Nē.)
d) Jo lielāka ir ragavu masa, jo lielāks berzes spēks rodas, ragavas velkot. (Jā. Nē.)
e) Divu dažādas masas ķermeņu mijiedarbībā lielākas masas ķermenis iegūst lielāku paātrinājumu. (Jā. Nē.)
f) Stieples elastības spēks, stiepli pagarinot, ir atkarīgs no tās sākotnējā garuma. (Jā. Nē.)
g) Vienu ņūtonu liels spēks ķermenim, kura masa ir 0,5 kg, piešķir paātrinājumu 0,5 m/s2. (Jā. Nē.)


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>

Angelly
Angelly
Angelly
Viss izņemot pēdējo uzdevumu. Par to neesmu droša, kā rēķināt!
Veiksmi! :)
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 60963, Fizika, 10 klase
mijiedarbība un spēks
Apskaties uzdevumu
<1/3>

samanta30
samanta30
samanta30
Lūdzu
Pārbaudes darbs. Mijiedarbība un spēks.
1. uzdevums (7 punkti)

Vai apgalvojums ir patiess? Apvelc aplīti vārdam “Jā” vai “Nē”.
a) Reaktīvā kustība rodas ķermeņu mijiedarbībā. Jā. Nē.
b) Berzes spēks rodas tikai tad, kad ķermeņi pārvietojas viens pa otra ķermeņa virsmu. Jā. Nē
c) Ja pa horizontālu virsmu vienmērīgi pārvieto kasti, tad berzes spēka modulis nemainās. Jā. Nē.
d) Jo lielāka ir automobiļa masa, jo lielāks ir automobiļa inertums. Jā. Nē.
e) Divu dažādas masas ķermeņu mijiedarbībā abi ķermeņi iegūst vienāda lieluma paātrinājumu. Jā. Nē.
f) Deformējot ķermeņus, rodas elastības spēks. Jā. Nē.
g) Vienu Ņūtonu liels spēks ķermenim, kura masa ir 1 grams, piešķir paātrinājumu 1 m/s2. Jā. Nē.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/4>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā.
Apskaties risinājumu
<1/4>
№ 61009, Fizika, 10 klase
Ieskaite fizikā 10. klasei
Apskaties uzdevumu
<1/5>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Nedaudz.

Nobeiguma darbsfizikā 10. klasei
Darba izpildes laiks 80 minūtes

1. Uzdevums (10 punkti).
Vai apgalvojums ir patiess? Apvelc aplīti vārdam “Jā” vai “Nē”!
N.p.k. Apgalvojums Jā Nē
1. Ātrums ir skalārs lielums. x
2. Ja pa horizontālu virsmu ar horizontālu vilcējspēku vienmērīgi pārvieto kasti, tad vilcējspēka modulis ir lielāks nekā berzes spēka modulis.
x
3. Jo lielāka ir ragavu masa, jo lielāks berzes spēks rodas, ragavas velkot. x
4. Divu dažādas masas ķermeņu mijiedarbībā lielākas masas ķermenis iegūst lielāku paātrinājumu. x
5. Divu dažādas masas ķermeņu mijiedarbībā lielākas masas ķermenis iegūst lielāku paātrinājumu x
6. Ja mehānisma lietderības koeficients ir 80%, tad lietderīgais darbs ir 20% no visa padarītā darba. x
7. Vertikāli augšup izsviestas lodītes pacelšanās laiks ir tikpat liels, cik nokrišanas laiks, ja neņem vērā gaisa pretestību. x
8. Jaudas mērvienība ir džouls. x
9. Uzspiestas svārstības ir nerimstošas. x
10. Svārstību amplitūda ir maksimālā novirze no līdzsvara stāvokļa. x


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/5>
№ 61472, Fizika, 10 klase
Ņūtona likumi (tests)
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Tests Ņūtona likumi. (jāatbild ar JA vai NE)
1.Ja uz diviem ķermeņiem ar atšķirīgu masu darbojas vienādi kopspēki, tad lielāku paātrinājumu iegūst tas ķermenis, kuram ir mazāka masa. (jā/nē)’
2.Ja uz automašīnu tās kustības virzienā darbojas nemainīgs kopspēks, tad automašīnas ātrums nemainās. (jā/nē)
3. Divu ķermeņu mijiedarbībā lielāku paātrinājumu iegūst tas ķermenis, kuram ir lielāka masa. (jā/nē)
4.Vienu Ņūtonu liels spēks ķermenim, kura masa ir 0.5kg, piešķir 2m/s2 lielu paātrinājumu. (jā/nē)
5.Zeme tai apkārt riņķojošo pavadoni pievelk ar lielāku spēku nekā pavadonis pievelk Zemi. (jā/nē)
6. Ja, tuvojoties stacijai, vilciena ātrums vienmērīgi samazinās, tad samazinās arī bremzējošais spēks (jā/nē)


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 62265, Fizika, 12 klase
Failā!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Magnētiskais lauks 12.klase
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
MAGNĒTISMS

1. Kas ir Magnētisms? (fizikāla parādība, kas izpaužas kā mijiedarbība starp elektriskām strāvām, elektrisko strāvu un magnētu vai arī starp magnētiem.)
2. Kā sauc magnēta galus? (poli)
3. Ko dara vienādie magnēta poli? (atgrūžas)
4. Ko dara atšķirīgie magnēta poli? (pievelkas)
5. Kā sauc ķermeni, kas ilgstoši uzglabā magnētismu? (patstāvīgais magnēts)
6. Cik polu ir magnētam? (divi – ziemeļpols un dienvidpols)
7. Kas raksturo mijiedarbības stiprumu? (magnētiskais spēks)
8. Kurus materiālus pievelk magnēts? ( alumīnijs, dzelzs, varš)
9. Kā sauc vielas, ko magnētiskais lauks ietekmē minimāli? (nemagnētiskas vielas)


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/2 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV