Meklēšanas rezultāti - 'pūt vējini' Meklēšanas rezultāti - 'pūt vējini'
№ 20807, Latviešu valoda, 11 klase
Разобрать фильм по этому план. pūt, vējiņi!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Anjutik
Anjutik
Anjutik
1. Pūt vējiņi, Gunārs Piesis-režisors, scenārijs- Imants Ziedonis, Gunars Piesis.
2. Tās sižetā izmantota folklora – tautas dziesmas par bārenīti un mātes meitām. Kā vadošais motīvs – sena tautas dziesma „Pūt, vējiņi!”. Filmas darbības pamats ir bārenītes Baibas un lepnā, bagātā daugavieša Ulda mīlas drāma. Latvijā 13.gs. Galvenā uzmanība filmā veltīta psiholoģiskām problēmām.

Uz visu at°bildēt nesanāca, bet dazi punkti ir (sk.failaa)
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 44750, Literatūra, 10 klase
Ja nav grūti tad kāds nevarētu uzrakstīt grāmatai pūt vējiņi anotāciju!!?

edmunds
edmunds
edmunds
http://www.gudrinieks.lv/referati/referats/j-rainis-put-vejini.html
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 51341, Mūzika, 10 klase
Kaut kas jāsameklē par Jurjāna Andreja tautasdziesmu apdari.

Jāanalizē Jurjān Andreja ”Pūt vējiņi”

Var noklausīties - http://www.youtube.com/watch?v=SaKOblSsX6o

laumiņa12
laumiņa12
laumiņa12
Jurjānu Andrejs tautas dziesmu harmonizācijas laukā kļūst par jauna ceļa gājēju. Kritiski vērtēdams J. Cimzes un citu viņa priekšgājēju paveikto šajā novadā, Jurjāns balstījās uz diatonisma principu apdarēs. Tāpat viņš nostājās pret tautas dziesmu korāļveida harmonizāciju. Viņš darinājis apdares gan solo balsij ar klavieru pavadījumu, gan korim a capella. Šo stilu tālāk attīsta E. Melngailis.
Jurjān Andreja ”Pūt vējiņi”- puisis brauc laimi meklēt uz Kurzemi, sievas māte uzskata, ka tas ir nabags un dzērājs, viņa meitai neder.
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 60398, Literatūra, 11 klase
PD par Raiņa lugu ''Pūt,vējiņi.''
Apskaties uzdevumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Pūt vējiņi...

1.1. Kurš, nolauž eglei galotni.
1.2. Par to, ka Barba iekoda viņam rokā, jo pretojās viņam.
1.3. Uldis, jo viņš to dara tēvam un mātei nezinot.
1.4. Stīvu punu sadauzīt.
1.5. Audžumeita.
1.6. Tāpēc, ka ļaudis nezinādami situāciju smējās par viņu , cik viņa ļoti netikla, Uldis viņu pazemoja.
1.7. Uldis izber ogas, spītējot Barbai, jo viņa viņu atraida, Barba nevēlas iet tautās ar viņu.
1.8. Barba biju ļoti satraukta, jo visi ļaudis smējās par viņu , viņa norāva sev lakatiņu un noģība, jo nespēja to izturēt...
1.9. Ortu padzen, jo viņa saveda kopā Gatiņu un Barbu.
1.10. Šos vārdus teica Barba, vispirms novilkdama vainadziņu un iemeta Daugavā un pēc tam pati ielēca Daugavā, jo viņa bēga no Ulda...

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 60403, Latviešu literatūra, 11 klase
STEIDZAMI VAJADZIGS ,PALIDZIET LUDZU:(
Apskaties uzdevumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Pūt vējiņi....

1.1. Kurš, nolauž eglei galotni.
1.2. Par to, ka Barba iekoda viņam rokā, jo pretojās viņam.
1.3. Uldis, jo viņš to dara tēvam un mātei nezinot.
1.4. Stīvu punu sadauzīt.
1.5. Audžumeita.
1.6. Tāpēc, ka ļaudis nezinādami situāciju smējās par viņu , cik viņa ļoti netikla, Uldis viņu pazemoja.
1.7. Uldis izber ogas, spītējot Barbai, jo viņa viņu atraida, Barba nevēlas iet tautās ar viņu.
1.8. Barba biju ļoti satraukta, jo visi ļaudis smējās par viņu , viņa norāva sev lakatiņu un noģība, jo nespēja to izturēt...
1.9. Ortu padzen, jo viņa saveda kopā Gatiņu un Barbu.
1.10. Šos vārdus teica Barba, vispirms novilkdama vainadziņu un iemeta Daugavā un pēc tam pati ielēca Daugavā, jo viņa bēga no Ulda...

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 60426, Literatūra, 11 klase
LIEls Lugums nerakstit mulkibas! :)
Apskaties uzdevumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Pūt vējiņi

1.1. Kurš, nolauž eglei galotni.
1.2. Par to, ka Barba iekoda viņam rokā, jo pretojās viņam.
1.3. Uldis, jo viņš to dara tēvam un mātei nezinot.
1.4. Stīvu punu sadauzīt.
1.5. Audžumeita.
1.6. Tāpēc, ka ļaudis nezinādami situāciju smējās par viņu , cik viņa ļoti netikla, Uldis viņu pazemoja.
1.7. Uldis izber ogas, spītējot Barbai, jo viņa viņu atraida, Barba nevēlas iet tautās ar viņu.
1.8. Barba biju ļoti satraukta, jo visi ļaudis smējās par viņu , viņa norāva sev lakatiņu un noģība, jo nespēja to izturēt...
1.9. Ortu padzen, jo viņa saveda kopā Gatiņu un Barbu.
1.10. Šos vārdus teica Barba, vispirms novilkdama vainadziņu un iemeta Daugavā un pēc tam pati ielēca Daugavā, jo viņa bēga no Ulda...

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 60443, Latviešu literatūra, 11 klase
PUT VEINI
Apskaties uzdevumu
<1/1>

taisone
taisone
taisone
Pielikumā :)
Apskaties risinājumu
<1/3>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Pūt vējiņi

1.1. Kurš, nolauž eglei galotni.
1.2. Par to, ka Barba iekoda viņam rokā, jo pretojās viņam.
1.3. Uldis, jo viņš to dara tēvam un mātei nezinot.
1.4. Stīvu punu sadauzīt.
1.5. Audžumeita.
1.6. Tāpēc, ka ļaudis nezinādami situāciju smējās par viņu , cik viņa ļoti netikla, Uldis viņu pazemoja.
1.7. Uldis izber ogas, spītējot Barbai, jo viņa viņu atraida, Barba nevēlas iet tautās ar viņu.
1.8. Barba biju ļoti satraukta, jo visi ļaudis smējās par viņu , viņa norāva sev lakatiņu un noģība, jo nespēja to izturēt...
1.9. Ortu padzen, jo viņa saveda kopā Gatiņu un Barbu.
1.10. Šos vārdus teica Barba, vispirms novilkdama vainadziņu un iemeta Daugavā un pēc tam pati ielēca Daugavā, jo viņa bēga no Ulda...

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 60924, Latviešu literatūra, 11 klase
ludzu par palidzibu! Pd faila!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Pūt vējiņi

1.1. Kurš, nolauž eglei galotni.
1.2. Par to, ka Barba iekoda viņam rokā, jo pretojās viņam.
1.3. Uldis, jo viņš to dara tēvam un mātei nezinot.
1.4. Stīvu punu sadauzīt.
1.5. Audžumeita.
1.6. Tāpēc, ka ļaudis nezinādami situāciju smējās par viņu , cik viņa ļoti netikla, Uldis viņu pazemoja.
1.7. Uldis izber ogas, spītējot Barbai, jo viņa viņu atraida, Barba nevēlas iet tautās ar viņu.
1.8. Barba biju ļoti satraukta, jo visi ļaudis smējās par viņu , viņa norāva sev lakatiņu un noģība, jo nespēja to izturēt...
1.9. Ortu padzen, jo viņa saveda kopā Gatiņu un Barbu.
1.10. Šos vārdus teica Barba, vispirms novilkdama vainadziņu un iemeta Daugavā un pēc tam pati ielēca Daugavā, jo viņa bēga no Ulda...


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 62203, Literatūra, 11 klase
Raiņa lugas analīze
Apskaties uzdevumu
<1/3>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Rīgas 1. privātā vidusskola Vārds, uzvārds ……………………………….
Darba lapa literatūrā 11. klasei
Raiņa lugas analīze
(53 punkti )
Izlasītās lugas nosaukums „Pūt vējiņi”

Teksta analīzes
jautājumi Teksta analīze
Nosauciet lugas tēmu,
problēmas!

( 4 punkti ) Lugas tēma ir mīlestība, kura ir arī kā problēma.
Baibas un Ulda attiecību sarežģītais stāvoklis, kad abi jaunieši nespēj būt kopā, jo viņu šķiru dažādības dēļ pret viņiem bijs lielākā daļa lugas tēlu.
Tas, ka abi jaunieši nevarēja būt kopā, kļuva par traģēdijas pamatu, jo Baiba nolēma mirt, apzinādamās, ka nevarēs būt kopā atr savu mīļoto.
Vēl viena no problēmām ir tā, ka mātes māsa uzskatīja, ka viņas meita ir labāka nekā Baiba.
Kā viena no problēmām varētu būt arī Ulda alkoholisms.
Nosauciet lugas, Jūsuprāt, 8 - 10 svarīgākos notikumus, kas virza lugas darbību!

( 10 punkti ) Uldis dodas precībās uz Daugavas pretējo krastu, kur viņam ir noskatīta Zane, bet ieraugot Baibu, viņš iemīlas viņā. Šis fakts maina visu notikumu gaitu.
Ulda atraidījums Zanei.
Zane neliek Uldim mieru. Viņas mātes attieksme mainās pret Baibu, viņa nolād un nolamā Uldi un Baibu.
Uldis pa visām varītēm cenšas iekarot Baibas sirdi.
Baibas atteikumi Uldim, lai tika nesāpinātu Zani.
Baibas bojāeja – viņas vietā vajadzēja iet bojā Zanei, bet Baiba to izdarīja pirmā.
Ulda attieksme, kad meitene iet bojā – viņš paņem mkeiteni un aizpeld Daugavā, kas norāda uz patiesu mīlestību.
Citu tēlu iejaukšanās pa vidu, kas tikai saasina abu jauniešu attiecības šie tēli ir – Ciepa, Orta, Didzis un citi.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 64493, Latviešu literatūra, 12 klase
dramaturgija
Apskaties uzdevumu
<1/1>

dinjuks9
dinjuks9
dinjuks9
Lugas analīze
(53 punkti ) Izlasītās lugas nosaukums „Pūt vējiņi”

Teksta analīzes
jautājumi Teksta analīze
Nosauciet lugas tēmu,
problēmas!

( 4 punkti ) Lugas tēma ir mīlestība, kura ir arī kā problēma.
Baibas un Ulda attiecību sarežģītais stāvoklis, kad abi jaunieši nespēj būt kopā, jo viņu šķiru dažādības dēļ pret viņiem bijs lielākā daļa lugas tēlu.
Tas, ka abi jaunieši nevarēja būt kopā, kļuva par traģēdijas pamatu, jo Baiba nolēma mirt, apzinādamās, ka nevarēs būt kopā atr savu mīļoto.
Vēl viena no problēmām ir tā, ka mātes māsa uzskatīja, ka viņas meita ir labāka nekā Baiba.
Kā viena no problēmām varētu būt arī Ulda alkoholisms.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

ligucis28
ligucis28
ligucis28
Risinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/2 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV