Meklēšanas rezultāti - 'prizmas' Meklēšanas rezultāti - 'prizmas'
№ 25839, Ģeometrija, 12 klase
Slīpas prizmas pamats ir regulārs trijturis, kura malas garums ir 4cm.Prizmas sānu šķautne ir 6cm gara un veido ar pamata plakni 60 grādu leķi.Aprēķināt prizmas tilpumu!

vespertilio
vespertilio
vespertilio
Nav teikts, kādā virzienā prizma sašķiebta. Pieņemsim, ka malas AB projekcijas atrodas uz pamata trijstūra augstuma.
Pamata trijstūra augstums BE ir 2√5 cm (Pitagora teorēma).
No punkta E novelk taisni perpendikulāru pamata plaknei. Šīs taisnes krustpunkts ar malu AB ir pukts X (ievēro, ka tas var gan sakrist ar punktu A, gan nesakrist - tas nav zināms). cos60=EB/BX => BX=4√5>6
Novelk prizmas augstumu AZ. Trijstūri AZB un XEB ir līdzīgi. EX=√60 (Pitagora teorēma trijstūrim XEB).
EX/AZ=BX/BA
AZ=6*√60/4√5=3√12/2
Pamata laukums ir 4√3
V=SH=4√3*3√12/2=6cm³

arieta
arieta
arieta
failaa
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 26646, Matemātika, 12 klase
1.)Taisna paralelskaldnja katras skautnes garums ir 8cm ,bet pamata lenkis ir 60o(graadi) aprekinat paralelskaldna diognales ,pilnas virsmas laukumu un tilpumu
2.)Regulara 4trstuura prizmas diognaljskelums ir kvadarats ,kura diognale ir 7√2 cm aprekinat prizmas pilnas virsmas laukumu.
3.)Regulara 6stuura prizmas tilpums ir M.Piramidas garaka diognale veido ar pamata lenki a(alfa) aprekinat prizmas virsmas laukumu.

vespertilio
vespertilio
vespertilio
1) otrs pamata leņķis 180-60=120 gradi
pamata diagonale tikpat gara ka pamata malas, jo veidojas v/malu triisturis.
prizmas diagonale, izmantojot pitagora teoremu ir √(128)=8√2.
S(pilnas virsmas) = S(pamatu)+S(sānu)=64√3+256
2)d(kvadrata)=a√2
a=7 (ta ir diagonalsk. mala)
S(pamata)=d²/2
S(pamata)=24,5

arieta
arieta
arieta
failaa
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 28948, Ģeometrija, 11 klase
Paliiidziet!!!!!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Cheshire Cat
Cheshire Cat
Cheshire Cat
V=Spamata * h , h=a, bet sānu skaldnes leņķis ir 90, jo prizmas pamats ir kvadrāts, tatād pamata šķautne ir b un Vprizmas= b² * a

P.S. Kamdēļ dots leņķis?!
№ 29629, Ģeometrija, 11 klase
Taisnas prizmas pamats ir taisnleņķa trijstūris. Sānu skaldņu laukumi ir 28 cm2, 21 cm2 un 35 cm2. Aprēķināt prizmas pilnas virsmas laukumu un tilpumu.

angel
angel
angel
x,y.z..pamata malas
H...prizmas augstums
x²+y²=
x*H=28 H=28/x
y*H=21 H=21/y
z*H=35 H=35/z
H=7
x=4
y=3
z=5
S=2*(xy/2)+(x+y+z)*H=4*3+(4+3+5)*7=12+12*7=12+84=96 cm²
V=xy/2*H=4*3/2*7=6*7=42 cm³
V=21x/2=21*4/2=21*2=42 cm³


vaarna
vaarna
vaarna
failaa
Apskaties risinājumu
<1/1>

arieta
arieta
arieta
failaa
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 31557, Ģeometrija, 9 klase
Aprēķin;at taisnas prizmas virsmas laukumu un tilpumu, ja prizmas augstums ir 20 cm, bet pamatā ir taisnleņķa trīsstūris, kurā katetes ir 12 un 16 cm.

Vajag ar visu pierakstu.

uglyduckling
uglyduckling
uglyduckling
Prizmas virsmas laukumu veidos 3 sānu skaldnes taisnstūri. kuru laukums attiecīgi pamata šķautnes garums x augstums jeb
1) 12 x 20 = 240 2) 16 x 20 = 320 un 3) 20 x 20 = 400 (3. sķautne 20 - pēc Piatagora teorēmas 12²+16²=144+256=400 bet √400=20)
4) apakšējais un augšējais pamats vienādi 12 x 16 : 2 = 192
Summējam visus 5 lakumus:
246 + 320 + 400 + 192 + 192 = 1350 cm²

angel
angel
angel
hipotenūza=√(12²+16²)=√(144+256)=√400=20 cm
P pamata=12+16+20=48 cm
S pamata=12*16/2=96 cm²
S virsmas=2*96+48*20=192+960=1152 cm²
V=96*20=1920 cm³

snow
snow
snow
S(pamatam) = 12 · 16 · 0,5 = 96cm²
V = 1/3· S(pamatam) · augstums = 1/3 · 96 · 20 = 640cm³
Hipotenuza = √12² + 16²
Hipotenuza = 20
P = 20 + 12 + 16 = 48
S = S(pamatam) + P(pamatam) · augstums = 96 + 48 · 20 = 10cm²
№ 37345, Ģeometrija, 11 klase
regularas trijstura prizmas katra skautne ir 4 cm gara. apreikinat prizmas pilnas virsmas laukumu

m6t7
m6t7
m6t7
Regulāras trijstūra prizmas virsma sastāv no četriem vienādmalu trijstūriem, līdz ar to jāaprēķina viena trijstūra laukums un jāpareizina ar četri. Tā kā vienādmalu trijstūra laukuma formula ir (a²√3)/4, tad sanāk ka regulāras trijstūra prizmas laukuma formula būs a²√3 kas mūsu gadījumā ir 16√3.
Atbilde:16√3
№ 39196, Ģeometrija, 11 klase
Un veel vareetu kaads man pateik plzz:
*)4 paralēlskaldņa īpašibas
*)Ko sauc par paralēlskaldņiem?
*)Kas ir Kubs?
*)Slīpas prizmas normālšķēlums, augstums, laukuma un tilpuma formulas!!!!
:) :)

  Леса
  Леса
Леса
1)Kubs jeb regulārs heksaedrs ir regulārs daudzskaldnis, kuru norobežo 6 kvadrātveida skaldnes. Kuba skaldnes savstarpēji krustojoties veido taisnus leņķus. Kubs ir kvadrāta prizmas speciāls gadījums. Kubs ir simetrisks paralēlskaldnis, kam ir dažādas simetrijas asis, plaknes un simetrijas centrs. Katrā kuba virsotnē saiet kopā 3 tā šķautnes. Kubam ir 6 skaldnes, 12 šķautnes un 8 virsotnes.

Turpinājums failā->
Apskaties risinājumu
<1/2>

Triobet
Triobet
Triobet
1. a) Площадь параллелограмма равна произведению его стороны на высоту, проведенную к той стороне или ее продолжению.
b)Площадь параллелограмма равна произведению двух его смежных сторон, на синус угла между ними.
с)Площадь параллелограмма равна произведению длин его диагоналей на половину синуса угла, образованного диагоналями.
№ 40234, Matemātika, 11 klase
Sveiki. Man 1dien jānodod viena ieskaitīte matemātikā. Ar pusi tikts galā, bet vēl puse ir palikusi neizrēķināta. Varbūt varat man palīdzēt? Kaut mazu kriksīti no tiem uzdevumiem izrēķināt. Lielais paldies!!!!!
Uzdevumus skatīt pievienotajā failā -->
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Двоечник
Двоечник
Двоечник
2)
buvejam prizmu
prizmas pamata hipotenuze pec Pitagora =12√2cm
prisma ir taisna tad, pec ta pasa Pita atrodam ka skaldnes diagonale ir 24cm,un katete pret 30° ir puse tad augstums =24/2=12cm
viss!

4)
sektors AOB ar O=90°
R°=R*α=16*90=1440
lAB=π*R°/180=3,14*1440/180=25,12cm
lAB tas ir konusa pamata apla garums,tad L=2πR -> R=L/2π=4 cm
Atbilde:R=4 cm.. ( bet veidulei jabut 16cm)
№ 40269, Ģeometrija, 11 klase
1)Slīpas prizmas sānu šķautnes garums ir 5cm, bet attālumi starp sānu šķautnēm ir3,4,5cm. prizmas tilpums ir: B)24cm³ D) 36cm³ T) 6√2 cm³ V) 30cm³

2) Piramīdas augstums AC=3cm,tās pamatā ir rombs, kura malas garuns ir 2cm, bet šaurais leņkis ir 60 gradi.piramidas tilpums ir?

Двоечник
Двоечник
Двоечник
oksik15 № 40269, Геометрия, 11 класс
см.файл
Apskaties risinājumu
<1/1>

Triobet
Triobet
Triobet
1)
Prizmas garums - 5 cm.

Attālumi ir 3. 4, 5 cm.

3*4*5=60 cm - attālumi.

60/5= 12 cm³= 6√2 cm³ - Prizmas tilpums.

Atbilde: Prizmas tilpums ir 6√2 cm³


2) AC= 3 cm (h)
Romba malas garumi - 2 cm.
Šaurais leņķis - 60 grādi.

3*2= 6 cm.

cos 60 = 6/x
1/2 = 6/x
x= 12 cm³

Atbilde: Piramīdas tilpums ir 12 cm³.

mupuce
mupuce
mupuce
V=1/3*Spam.*H
Ja romba šaurais leņķis ir 60*, tad īsākā diagonāle ir vienāda ar romba malu.
Tātad īsākā mala ir 2cm, garāko aprēķina pēc teorēmas:
x²(garākā mala) = 2²+2²=8(cm) x=√8=2√2(cm)
Spam.=2*2√2= 4√2 (cm²)
V=1/3*4√2*3=4√2(cm³)
№ 48514, Ģeometrija, 10 klase
Paralēlskaldnis,prizma, daudzstūris
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Triobet
Triobet
Triobet
1.3.9
1) ABCD - Rombs.
CC1= 8 cm = h
A1O= 4 cm.
B1O= 3 cm.

V=a*b*c*h
V= 8*4*3*h=72*8= 576 cm³
S1=1/2*d*d1= 1/2*8*4= 32/2= 16 cm²
S2= 1/2*d1*d2= 1/2*4*3= 12/2= 6 cm²
Atb: V(tilpums) = 576 cm³
S1=16 cm²; S2= 6 cm²
2) Prizma -> Paralelograms.
a=7; b=6, c= 7; h=4

V=ABC
V= 7*7*6= 294 cm³
S1= 1/2a*h
S1= 1/2*7*4= 28/2 = 14 cm²
S2= 1/2*6*4= 24/2= 12 cm²
Atb: V=294 cm³
S1= 14 cm²
S2= 12 cm²

3) Prizmas pamats -> paralelograms.
V= 240 cm³
S=V/h
S= 240/5
S= 48 cm²
Atb: Prizmas laukums 48 cm²

4)Prizma -> seškantīgais trijstūris.
A= a1=a2=a3=a4=a5=a6
A= 6 cm.
A=b=h
V=6*6*6=216 cm³
Sāni un malas ir vien.

zahar
zahar
zahar
1.3.9.
1)
2) V=252cm³ Ssanu=210cm² S=282cm²
3) 8cm
4) V=324√3cm³ Ssanu=198cm²

1.3.10.
1) 12cm
3) Ssanu=96cm² S=108cm² V=48cm³
|< << 1/3 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV