Meklēšanas rezultāti - 'epitets' Meklēšanas rezultāti - 'epitets'
№ 40951, Latviešu valoda, 11 klase
Нужно проанализировать любые один/два стиха Ояра Вациетиса по след пунктам: 1.Temats 2. Ar kādu tēlu(motīvu, notikumu) palīdz.to atklāj 3. dzejoļa kompozīcija 4. mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi Paldiess!

Triobet
Triobet
Triobet
Dzejolis Ojāra Vācieša - Rīgas uguns
Ņemts no http://www.riga.lv/LV/Channels/About_Riga/Kaleidoscope/LiteraturaParRigu/Poesy/OjarsVacietis.htm

1. Tēma: Iedzīvotāji skatās uz savu dzimto upi Daugavu.
2, Tas palīdz atklāt ar:
....katru vakar jož,
Un katru vakaru...
Upe tiek jūrā...
3. Dzejoļa kompozicija
Sastāv no 23 rindām un katrā rindkopā apmēram 2-4 vārdi.
Kopā 7 panti.
4. Makslinieciskās izteiksmes:
Epitets: uguņu piešļakstīti.
Metafora: grīva ir ciet.
Salīdzinājums: nav.
Personifikācija: ticīgie nelīdz.
№ 42626, Latviešu literatūra, 11 klase
Tā zilā ilgu puķe

Tā zilā ilgu puķe, tā nav ne še, ne te
Tā puķe, tā zilā puķe - nez, kur tā augusi?
To puķi, to zilo puķi - kur gan lai meklē to?
Cik simtu tūkstošs jūdžu pie viņas jāceļo?

Pēc zilās ilgu puķes ir velti meklēts sen,
Bet vienmēr meklētājus no jauna ilgas dzen
Tā zilā ilgu puķe, lai ir kā pasaule
Tā puķe, tā zilā puķe ir tomēr jāmeklēAnalizēt dzejoli.
1.dzejoļa motīvs-par ko vēsta dzejolis.
2.liriskā "es" pārdzīvojums
3.dzejoļa kompozīcija,pankta forma,ritms.
4.dzejoļa tēli(raksturojums)
5.mākslinieci. izteiksmes līdzekļi.
6.rakstur.dzejolī paustā pārdzīvojma aktualitati

Triobet
Triobet
Triobet
1. Pazaudēta puķe. Dzejolis vēsta par to ka, jasaudzē puķes, lai pēctam nevajadzēu viņus meklēt.
2. Autora pārdzīvojums ir par puķēm, ka tas cilvēks kurš meklē puķi, viņš nevar to atrast.
3. 2 panti, katrā pantā pa 4 rindas. Ritms - sinhroniskais.
4. Puķē: zila, meklēta.
5. epitets: zilo puķi; salidzinājums - zilā ilgu puķe, ir kā pasaule.
6. Vajag labi atteicaties ar dabu, un tad būs visas uķes un nevajadzēs viņus meklēt.

pucite
pucite
pucite
1.Dzejoļis vēsta par mīlestību
5. Māklsinieciskie izteiksmes līdzekļi ir zilā puķe, kas simbolizē ilgas !!
6. dZEJOĻI par nepiepildītu mīlestību būs aktuāli visos laikos, jo bez mīlestības cilvēks ir tukšs, tādēļ arī visi tik ļoti tiecas un meklē mīlestību, jo tā padara mūsu dzīvi krāšņaku un pilnvērtīgāku!
№ 43114, Literatūra, 9 klase
Ludzu palīdziet.!! Dotos vārdus iesaisti noraditaja mākslinieciskas izteiksmes līdzekli? Personifikācija: iela. Metafora-tumsa. Epitets-zemnieks. Personifikācija- doma. Paldies.

disko_diva
disko_diva
disko_diva
Personifikācija: iet iela
Epitets- vecs zemnieks
Personifikācija- gaaja doma

-=::KaZiņA::=-
-=::KaZiņA::=-
-=::KaZiņA::=-
kustīga iela
nāvējoša tumsa
neatlaidīgs zemnieks [?]
lido domas

kristcal
kristcal
kristcal
iela juta drausmīgas sāpes
doma skrēja
tumsa bija redzama viņa acīs
mirdzošais zemnieks

cittrons
cittrons
cittrons
dzīvā iela skaļā iela
tumšā tumsa
saules zemnieks
dzīva doma
№ 45677, Latviešu literatūra, 10 klase
Uzrakstit maksl.izteiksmes lidzekljus katrai dainai (salidz, epitets u.c

Ai Dieviņi, ai Dieviņi,
Par meitiņu viegla dzīve!
Dzīvo bites vielumiņu,
ābeļziedu baltumiņu


Vai vai tautu meita,
Tavu smuidru augumiņu!
Tu ar savu augumiņu.
Puišiem dari traku galvu

Ai, bagati ziemas svētki
Apaviņa pūdetaji:
Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Man kājiņas nenoautas

Vai Dieviņ ko darīšu
Saulē kapj mugurā
Gan Sēdetu ēniņā,
kas ēna maizi dos

Dod, dieviņu, dodamo
Es saņemšu ņemamo
Es saņemšu ņemamo
Ar abām rociņam.

Ja, Dieviņ, mantu dodi
Dodi gudru padomiņu
Manta vien maz der lieti,
Ja nav gudra padomiņu

somas6
somas6
somas6
1 salidzinajums
2. salidzinajums
3 metafora
4 epitets
5. salidzinajums
6 epitets

ludzu
№ 50032, Latviešu valoda, 9 klase
Ieraksti tēlainās izteiksmes līdzekļus!
Epiteti: (piemēri)
Metaforas: (piemēri)
Personifikācijas: (piemēri)
Salīdzinājumi: (piemēri)
Hiperbolas: (piemēri)

rupuC
rupuC
rupuC
epitets :Es skaļā dienā kaunos tev to teikt
Metafora:Aizver tās mēness acis.
Personifikacija:Saule aizklāj vaigu, tecēt stājas diena,
Zeme gaidās netrīc, elpu aiztur mežs.
Salidzinajums:Kā gulbji balti padebeši iet.
hiperbola:Sāka tie nu abi lauzties,
Tā ka zeme līgojās.
LUDZU CERU KAD TEV NODERES! :))
№ 51599, Literatūra, 10 klase
Palīdziet lūdzu atrast Tēlainos Izteiksmes Līdzekļus E. Veidembauma dzejolim:

Vēl desmit divdesmit gadu,
Un lugai būs pienācis gals,
Vai slinkojis būtu, vai centies,
Reiz trūdēt sauc likteņa balss.

Un tomēr te dzīvē sapņots
Par mūžīgām lietām tiek:
Par laimi, par slavu, par godu,
Uz kapa grib laurus lai liek.

Bet lauri un gods, un slava
Līdz iznīkst, kā beidzies tu pats.
Un tāļāk, un atkal tāļāk
Rit šausmīgais mūžības rats.

aigaa.
aigaa.
aigaa.
metaforas - likteņa balss, mūžības rats
simbols - luga/dzīve

cittrons
cittrons
cittrons
te būs:
Es atradu šādus izteiksmes līdzekļus: pienācis gals, reiz trudēt sauc, rit šausmōgais mūžības rats.

johns-zinošais
johns-zinošais
johns-zinošais
likteņa balss sauc - personifikācija
šausmīgais mūžības rats - epitets
mūžības rats - metafora likteņa neizbēgamībai
trūdēt sauc likteņa balss - metafora nāvei
lugai pienācis gals - metafora (dzīve ir kā luga. Tās gals ir nāve)
lai iznīkst kā beidzies tu pats - salīdzinājums
№ 57939, Literatūra, 11 klase
Help! Steidzami, rīt vajag gatavu. Nav ne mazākas poņas!
Apskaties uzdevumu
<1/2>

žirka
žirka
žirka
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola

______. klases skol________

kontroldarbs literatūrā
dzejas darba analīze

datums__________________________________________
1. uzdevums. Atrodi katram izceltajam izteiksmes līdzeklim vai figūrai atbilstošo nosaukumu un ieraksti tabulā! Skati paraugu!(12 punkti)
Nr. Atbilde Dzejas fragments Izteiksmes līdzeklis Izteiksmes līdzekļa nosaukums
Paraugs E Svētdien panācu uz ceļa
Meiteni ar kallu ziediem.
Acis zilas, zilas, zilas,
Kur tu augi, Margarita? /I.Ziedonis/ A salīdzinājums
1. C Alvidus ar torni izstaigāja mežus- nomīdīja plakanus, pārpeldēja ezerus un mainīja upēm gultni. /J.Einfelds/ B epitets

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 58987, Literatūra, 11 klase
Brīvajā ailē ieraksti atbilstošu mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu kārtas skaitli!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Laine
Laine
Laine
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

xanthippe
xanthippe
xanthippe
;]
Apskaties risinājumu
<1/1>

žirka
žirka
žirka
1.Kā gulbji balti padebeši iet.
2.Lēni, lēni, klusi, klusi mežā nakts ienākusi
3.Aizver tās mēnes acis.
4.Tie ir baltā virsvlkā laimīgā būtība - glābt.
5.Saule aizlej vaigu, tecēt stājas diena, zeme gaidās netrīc, elpu aizsyur mežs
6.Es skļā dienā kaunos tev to teikt
7.Grām aizszskrēja vilciens- tālumā laipa.
8.Kalējs kala debesīs, ogles bira Daugavā.
9.Sāka tie nu abi lauzties , tā ka zeme līgojās
10.Lāčplēsis
Uzspied lūdzu paldies:)

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
1.kalejs kala debesis , ogles bira Daugava 100%
2.Lēni, lēni
klusi , klusi
mežā nakts ir ienakusi. (divkaršojums ir vārdu atkartojums taja pašā
posmā)
3.Es skaļā dienā kaunos Tev pateikt. 100% epitets
4.Sāka tie nu abi lauzties , tā ka zeme līgojās 100% hiperbola
5.aizver tās mēness acis. 100% metafora
6.Tā ir baltā virsjaka,
Galvenā būtība -glābt. 100% metonimija
8..Saule aizklāj vaigu, tecēt stājas diena
Zeme gaidas netric , elpu aiztur mežs 100% personifikācija
9.Kā gulbji balti padebeši iet 100% salīdz.
10.Lāčuplēsis 100% simbols uzspied THANKS - visam jabut pareizi http://www.gudrinieks.lv/referati/konspekts/telainas-i
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 58988, Literatūra, 11 klase
Brīvajā ailē ieraksti atbilstošu mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu kārtas skaitli!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

xanthippe
xanthippe
xanthippe
lūdzu ;]
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

žirka
žirka
žirka
1.Lāčplēsis
2.Lēni, lēni, klusi klusi,mež nakts ie ienākusi.
3.aizver tās mēnes acis
4.Saule aizklāj vaigu, tecēt stājas diena, Zeme gaidās netrīc , elpu aizstur mežs.
5.Kalēj kala debesis, ogles bira Daugavā.
6.Tā ir
7.Garām aizskrien vilciens, tālumā laipa.
8.Kalējs kala debesis, ogles bira Daugavā
9.Sāka nu tie abi lauzsties, tā ka zeme līgojās
10.Lāčplēsis
Uzdpied lūdzu paldies:)

wineta-s
wineta-s
wineta-s
1.kalejs kala debesis , ogles bira Daugava 100%
2.Lēni, lēni
klusi , klusi
mežā nakts ir ienākusi.
3.Es skaļā dienā kaunos Tev pateikt. 100% epitets
4.Sāka tie nu abi lauzties , tā ka zeme līgojās 100% hiperbola
5.aizver tās mēness acis. 100% metafora
6.Tā ir baltā virsjaka,
Galvenā būtība -glābt. 100% metonimija
8.Saule aizklāj vaigu, tecēt stājas diena
Zeme gaidas netric , elpu aiztur mežs 100% personifikācija
9.Kā gulbji balti padebeši iet 100% salīdz.
10.Lāčuplēsis 100% simbols uzspied THANKS - visam jabut pareizi http://www.gudrinieks.lv/referati/konspekts/telainas-izteiksmes-lidz
№ 59289, Latviešu valoda, 11 klase
palīdziet lūdzu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Anafēra- 2
Epifora- 4
Epitets- 5, 8, 7
Hiperbola- 6, 9
Inversija-6
Salīdzinājums- 1
Deminutīvs-4, 5, 9
Sinekdoha-3
Metafora- 11
Ironija- 10
Oksimorons- 12
Personifikācija- 14, 8
Metonīmija- 7, 13

Es
Es
Es
anafora:4
epifora:4
epitets:3,4,5,6,7,8,12,14
Hiperbola:1,3,5,6,8,12,14
inversija:9,11
Salīdzinājums:1
Denimutīvs:4,5,8,11
Metafora: 6,7,11,14
ironija:10
Oksimorons:7
personifikacija:6,14

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Anafora-2.
Epifora-4.
Epitets-7. 11.
Hiperbola - 6.
Inversija - nav.
Salīdzinājums - 1.
Deminutīvs - 4. 5. 8. 9. 11.
Sinekdoha - 3.
Metafora - 12.
Ironija - 10.
Oksimorons - 12.
Litota - 5.
Persinofikācija - 14.
Metonīmija - nav.

davigog
davigog
davigog
Lūdzu piespied Paldies!
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 2/3 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV