Meklēšanas rezultāti - 'aminoskābes' Meklēšanas rezultāti - 'aminoskābes'
№ 41427, Bioloģija, 7 klase
Kāpēc dažas sēklas cilvēki izmanto pārtikā?

Lūdzu palīdzat man vajag uz rīdienu!

jolis
jolis
jolis
*tas palidz vesalibai un sēklas ir loti daudz ogļhidrātu
* tās nodrošina cilvēkiem imūnsistēmu.

lindāā
lindāā
lindāā
tāpēc ka tas ir vesaliigi ;)

kristux... :*
kristux... :*
kristux... :*
jo tās ir veselīgas un satur daudz minerālvielu! :)

richija
richija
richija
Tāpēc, ka tās ir ļoti veselīgas ar vitamīniem bagātas, kā piemēram ķirbju sēklas.

Kristiine
Kristiine
Kristiine
Miežus pārtikā iespējams izmantot dažādos veidos. Latvijā veikalos galvenokārt var iegādāties miežu putraimus un grūbas. Nelielā izmēģinājumā Priekuļos salīdzinājām putraimus, kas iegūti no plēkšņainiem miežiem, un skrotētus un neskrotētus kailgraudu miežu putraimus. Izrādījās, putraimi no neskrotētiem kailgraudu miežiem garšas ziņā līdzīgi plēkšņaino miežu putraimiem, bet putraimi no skrotētiem graudiem bija visgaršīgākie. Putraimu no kailgraudu miežiem bija vairāk nekā no plēkšņainajiem miežiem. Jāpiebilst, ka neskrotētu graudu priekšrocība ir tā, ka saglabājas grauda ārējā kārtiņā esošie vitamīni un vērtīgās aminoskābes...
№ 49547, Bioloģija, 9 klase
pielikumā, pirmā lapa. lūgums līdz vakaram šodien. :)
Apskaties uzdevumu
<1/1>

cittrons
cittrons
cittrons
Te būs
3.uzd
1)Nieru artērija
2)Nieru bļodiņa
3)urīns
4)ūdens
5)aminoskābes ; olbaltumbielas glikoze
6)urīnu
7)savācējkanālā
8)pirmurīns
9)urīnvads
10)kapilāru kamolīņu
4.uzd
1.cilvēks izdzer 2litrus sulas - pastiprinās
2.Pirtī jaunie;si stripri svīst - samazinās
3.vecmāmiņa lieto . . . - pastiprinās
4.vestēvs apēd... - samazinā
5.apēd arbūzu - pastiprinās
№ 52274, Ķīmija, 11 klase
vajadziga informacija par amonjaku ar visam reakcijam
iegusana
fizikalas īpšības
ķīmiskās īpašības
atrašanās dabā
amonija saļi un to nosaukumi

un protams pieši katra vajadziga reakcija

Vendija
Vendija
Vendija
Īpašības
Reaģējot ar skābēm un skābajiem oksīdiem, amonjaks veido amonija sāļus. Nozīmīgākie amonija sāļi ir amonija sulfāts ((NH4)2SO4) un amonija nitrāts (NH4NO3), kurus lieto kā minerālmēslus (slāpekļa mēslojums).

Katalītiski oksidējot amonjaku, iegūst slāpekļskābi.

Amonjakam vienkārši degot gaisā, veidojas slāpeklis un ūdens.

Amonjaks reaģē arī ar daudziem organiskajiem savienojumiem, veidojot slāpekļorganiskos savienojumus (ar halogēnogļūdeņražiem veido amīnus, ar halogēnkarbonskābēm veido aminoskābes, ar formaldehīdu veido urotropīnu (heksametilēntetramīnu)).

Crukmens
Crukmens
Crukmens
CEru ka tev noderes visa informacija ir pielikumā par vez veidigajiem
MAn vnk negribejas nemt ara tadel tur ir gan info par dzives vietu garumu u.t.t.
Un ir ieklauta to uzbuve vnk man slinkums
Apskaties risinājumu
<1/3>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 54838, Bioloģija, 10 klase
help! uzdevums pielikumā....paldies jau iepriekš.
Apskaties uzdevumu
<1/3>

Matenes Dievs
Matenes Dievs
Matenes Dievs
sorry bet 5. un 6. nevar izpildīt jo nav bildes.

2. variants
Darba izpildei izmanto attēlu B_10_UP_03_VM2; B_10_UP_03_VM3
1. uzdevums (3 punkti)
Apvelc ar aplīti burtus, ar kuriem apzīmēti patiesie apgalvojumi par dzīvības izcelšanos un evolūciju!
A. Kreacionisma teorija uzskata, ka dzīvība uz Zemes ir atnesta no citām planētām.
B. Par primitīvākajiem sauszemes mugurkaulniekiem uzskata senos abiniekus.
C. Pirmie dzīvie organismi radās uz sauszemes.
D. Meteorītos ir konstatētas aminoskābes un citas organiskās vielas.
E. Čarlzs Darvins uzskatīja, ka vēsturiskajā attīstībā ir izdzīvojušas videi pielāgotākās sugas, bet mazāk pielāgotās
ir izmirušas.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>

WaterSpiro
WaterSpiro
WaterSpiro
2. variants
Darba izpildei izmanto attēlu B_10_UP_03_VM2; B_10_UP_03_VM3
1. uzdevums (3 punkti)
Apvelc ar aplīti burtus, ar kuriem apzīmēti patiesie apgalvojumi par dzīvības izcelšanos un evolūciju!
A. Kreacionisma teorija uzskata, ka dzīvība uz Zemes ir atnesta no citām planētām.
B. Par primitīvākajiem sauszemes mugurkaulniekiem uzskata senos abiniekus.
C. Pirmie dzīvie organismi radās uz sauszemes.
D. Meteorītos ir konstatētas aminoskābes un citas organiskās vielas.
E. Čarlzs Darvins uzskatīja, ka vēsturiskajā attīstībā ir izdzīvojušas videi pielāgotākās sugas, bet mazāk pielāgotās
ir izmirušas.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 59920, Ķīmija, 12 klase
Aminoskābju molekulās ir divas funkcionālās grupas. Uzraksti šīs funkcionālās grupas un to nosaukumus.
Esteri tiek izmantoti aromāta radīšanai dažādos dzērienos, parfimērijas izstrādājumos, s d) aimniecības līdzekļos.
Dzērienos estera ūdensšķīdumā var notikt estera hidrolīzes process.
Uzraksti vienu piemēru apstākļiem, kuru maiņa var veicināt estera hidrolīzes procesu!

xanthippe
xanthippe
xanthippe
Visas aminoskābes satur divas svarīgas funkcionālas grupas: karboksilgrupu (-COOH) un aminogrupu (-NH2).
d)NaOH+HCl-->NaCl +H2O
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 62673, Bioloģija, 11 klase
Vielu un enerģijas maiņa
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Vielu un enerģijas maiņa

1.(3p) Uz dotajiem jautājumiem atbildi “jā” vai “nē”.
Vai fotosintēze pieder pie sintēzes reakcijām? Nē
Vai sintēzes reakcijās rodas enerģija? Jā
Vai dzīvnieku šūnās polisaharīdi veidojas no CO2 un H2O? Jā
Vai šūnās enerģijas uzkrājējs ir ATF? Nē
Vai visas augu šūnas satur hloroplastus? Jā
Vai olbaltumvielu monomēri ir aminoskābes? Jā

2.(3p) Jautājuma zīmju vietā ieraksti vielu formulas. Kādus procesus attēlo zīmējums?
?

O2
a) process ir _______________

b) b) process ir fotosintēze

OO CO2

O2 a) b)


3.(4p) Aplūko attēlu! Kuri četri no minētajiem parametriem ietekmē gāzes burbulīšu skaitu laika vienībā no 1 cm3 ūdens?
A. Glāzes augstums
B. Gaismas intensitāte


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Anonmous
Anonmous
Anonmous
Failā! Lūdzu nospied paldies.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 63151, Bioloģija, 11 klase
Izveido bioloģisku aprakstu skaidrojot terminus -
Transkripcija
Kodons
Translācija
Antikodāns
Mutagēns
Starta kodons

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Transkripcija-ģenētiskas informācijas pārnese.
Kodons-nukleotīdu triplets (sastāv no 3 bāzēm), kas kodē noteiktu aminoskābi.
Translācija-olbaltumvielu izveidošana no aminoskābēm atbilstoši mRNS sastāvam.
Antikodāns-nukleotīdu triplets tRNS molekulā, kas atpazīst komplementāru kodonu mRNS molekulā.
Mutagēns-eksogēni un endogēni fizikāli, ķīmiski un bioloģiski faktori, kas izraisa mutācijas.
Starta kodons- kodons, ar kuru sākas ģenētikas kods.

loreta30
loreta30
loreta30
Transkripcija ir RNS molekulas sintezēšanās uz DNS matrices.
Ģenētiskā koda vienība jeb kodons.
Olbaltumvielas sintēzi pēc informācijas, kas ir ierakstīta mRNS nukleotīdu secības veidā, sauc par translāciju.
Antikodons – nukleotīdu triplets tRNS molekulā, kas atpazīst komplementāru kodonu mRNS molekulā.
Mutagēni (burtiski no latīņu 'izmaiņu iemesls') ir eksogēni un endogēni fizikāli, ķīmiski un bioloģiski faktori, kas izraisa mutācijas.
Gandrīz visi organismi izmantot to pašu ģenētisko kodu, ko sauc par standarta ģenētiskais kods, pat bezšūnu struktūru no vīrusa, tie ir arī, izmantojot standarta ģenētisko kodu. Tomēr ir daž

greatmind
greatmind
greatmind
Transkripcija. Noteiktais DNS fragments kopējas komplementārajā RNS ķēdē. Tādu procesu sauc par transkripciju vai arī par kopēšanas procesu.
Kodons. Vienu aminoskābi kodē grupa no trim nukleotīdiem, tādu grupu sauc par kodonu.
Translācija. Nukleotīdu sekvences pārvēršanas process aminoskābju sekvencē sauc par translāciju.
Antikodons. tRNS molekula sastāv no noteiktās aminoskābes un antikodona.

№ 63916, Bioloģija, 11 klase
palidzet ludzu.
OLBALTUMVIELU SINTĒZE
1.Uzdevums. Pēc dotās DNS struktūras uzraksti: a) tai komplementāro DNS; b) tai atbilstošo iRNS; c) atbilstošos tRNS antikodonus; d) atbilstošās aminoskābes sintezētajā olbaltumvielā!
Dota kādas olbaltumvielas aminoskābju secība. Atrodi tai atbilstošo : iRNS; DNS kodu!
Uzraksti, kāda mRNS veidosies uz dotā DNS fragmenta bāzes. Kāda būs aminoskābju secība sintezējamā olbaltumvielā?
4.Uzdevums. Kāda mRNS nepieciešama, lai sintezētos šāds peptīda fragments?

turpinat faila
Apskaties uzdevumu
<1/1>

annijagudra
annijagudra
annijagudra
OLBALTUMVIELU SINTĒZE

1.Uzdevums. Pēc dotās DNS struktūras uzraksti: a) tai komplementāro DNS; b) tai atbilstošo iRNS; c) atbilstošos tRNS antikodonus; d) atbilstošās aminoskābes sintezētajā olbaltumvielā!


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 64032, Ķīmija, 12 klase
Uzraksti katras skābes nosaukumu pēc IUPAC nomenklatūras! ....
Apskaties uzdevumu
<1/1>

brooky
brooky
brooky
AIZVIETOTĀS KARBONSKĀBES

1. uzdevums (10 punkti)
Uzraksti katras skābes nosaukumu pēc IUPAC nomenklatūras! Norādi ar "" aminoskābju ūdensšķīduma vidi atbilstoši aminogrupu un karboksilgrupu skaitam aminoskābes molekulā!


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 64955, Ķīmija, 12 klase
aizvietotas karbonskabes
Apskaties uzdevumu
<1/1>

brooky
brooky
brooky
AIZVIETOTĀS KARBONSKĀBES

1. uzdevums (10 punkti)
Uzraksti katras skābes nosaukumu pēc IUPAC nomenklatūras! Norādi ar "" aminoskābju ūdensšķīduma vidi atbilstoši aminogrupu un karboksilgrupu skaitam aminoskābes molekulā!


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/2 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV