Meklēšanas rezultāti - 'rotacijas ķermeņi' Meklēšanas rezultāti - 'rotacijas ķermeņi'
№ 24583, Fizika, 8 klase
ko sauc par spēka plecu?

Kā izmērīt spēka plecu?

hhlady
hhlady
hhlady
Spēka plecs l – īsākais attālums no rotācijas ass līdz spēka F darbības taisnei.
Kkā tā. :)

agija
agija
agija
Īsāko attālumu no rotācijas ass līdz spēka pielikšanas punktam sauc par spēka plecu
M=r*F(visi burti ir vektori)

kapis
kapis
kapis
Attālumu no ķermeņa rotācijas ass līdz spēka darbības līnijai sauc par spēka plecu.

Ķermenis, kuram nav rotācijas kustības, atrodas līdzsvarā, ja tam pielikto spēku rezultējošais spēks ir vienāds ar nulli.

F = F1 + F2 + ... = 0

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle


Mehānikas nodaļu, kura pēta ķermeņa līdzsvara nosacījumus, sauc par statiku.
No Ņūtona likumiem izriet, ka ķermenis atrodas relatīvā miera stāvoklī vai kustas vienmērīgi taisnā virzienā, ja visu tam pielikto spēku rezultējošais spēks ir vienāds ar nulli. Šādā situācijā parasti saka, ka ķermenim pieliktie spēki kompensējas. Lai aprēķinātu visu pielikto spēku rezultējošo, visus spēkus nepieciešams pielikt masas centram.


Turp. skat. failaa
Apskaties risinājumu
<1/4>
№ 35258, Fizika, 9 klase
Ieraksti tukstoshos vardus.
Svarstibu kustiba ir....kustiba.Svarstibu kustibu raksturo svarstibu...un.... .
Laiks,kura kermenis veic vienu pilnu svarstibu,ir.... .
Svarstibu frekvenci nosaka pec formulas.... un kustibas laiks ..... .
Rotacijas frekvence ir kermnja pilno apgriezienu skaits...... .
To apzime ar burtu ..... un mera.... .

3)nosaki rotacijas periodu.
Rokas pulkstenja sekunzu raditaja rotacijas periods ir .... sek,.
Sienas pulkstenja stundu raditaja rotacijas periods ir ... min.
Zemes rotacijas ap savu asi periods ir .... h .
Zemes rotacijas ap sauli periods ir ,,,, d.

mazaasiga
mazaasiga
mazaasiga
Svārstību kustība ir ķermeņa kustība. Svārstību kustību raksturo svārstību periods un frekvence .
Laiks, kurā ķermenis veic vienu pilnu svārstību, ir svārstību periods .
Svārstību frekvenci nosaka pēc formulas svārstību frekvence = svārstību skaits : kustības laiku

Rotācijas frekvence ir ķermeņa pilno apgriezienu skaits sekundē .
To apzīmē ar burtu V [nī] un mēra Hz [hercos]

Rokas pulksteņa sekunžu rādītāja rotācijas periods ir 60 sek.
Sienas pulksteņa stundu rādītāja rotācijas periods ir 60 min.
Zemes rotācijas ap savu asi periods ir 24 h .
Zemes rotācijas ap sauli periods ir 365d

deeep
deeep
deeep
es pa šito dabuju 9 :)
Svarstibu kustiba ir periodiska kustiba. Svarstibu kustibu raksturo savrstibu periods un frekvence. Laiks kura kermenis veic 1 pilnu svarstibu ir periods. Svarstibu frekvenci nosaka pec formulas V = skaits daliits ar kustibas laiks . Rotacijas frekvence ir kermena pilno apgriezienu skaits viena laika vieniba. To apzime ar burtu V un mera hercos (Hz) . :) ludzu

gk
gk
gk
Periodiska, periods, frekvence, periods, V= n dalīts ar t, svārstību skaits, 1 sekundē, Hz, hercos.
3) 60 s, 60 min., 24 h, 365 d.

snow
snow
snow
varstibu kustiba ir līklīnijas .kustiba.Svarstibu kustibu raksturo svarstib periods.un frekvence .
Laiks,kura kermenis veic vienu pilnu svarstibu,ir periods .
Svarstibu frekvenci nosaka pec formulas Frekvence = svarstibu skaits/periods
Rotacijas frekvence ir kermnja pilno apgriezienu skaits sekundē .
To apzime ar burtu V un mera hercos .

60 sek

720 min

24h

356 dienas
№ 45851, Fizika, 10 klase
Kurš būs tik mīļs, un uzrakstīs eseju par ''INERCES NEGATĪVĀS ĪPAŠĪBAS'' vai ''INERCES POZETĪVĀS ĪPAŠĪBAS'' ? :**

valerija92
valerija92
valerija92
Inerce mehānikā – ķermeņa īpašība, kas izpaužas tādejādi, ka ķermenis, ja uz to neiedarbojas citi ķermeņi vai arī to iedarbība savstarpēji kompensējas, attiecībā pret inerciālu atskaites sistēmu pārvietojas vienmērīgi taisnā virzienā vai arī atrodas miera stāvoklī, bet, ja turpretī apkārtējo ķermeņu iedarbība uz aplūkojamo ķermeni nav savstarpēji kompensēta, ķermenis attiecībā pret inerciālu atskaites sistēmu pakāpeniski iegūst noteiktu paātrinājumu. Turklāt, jo lielāka ir ķermeņa inerce, jo mazāku paātrinājumu noteikta spēka iedarbībā tas iegūst. Ķermeņa inerces mērs translācijas kustībā ir masa; rotācijas kustībā ķermeņa inerci raksturo ine
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 52288, Fizika, 10 klase
kas ir Ķermeņu sadursme un rotācija un Spēku momentu likums(vajag teorija) ļoti lūdzu

Geimeris
Geimeris
Geimeris
Spēka moments raksturo spēka spēju izraisīt ķermeņa rotāciju attiecībā pret rotācijas asi. Vienāds ar spēka lieluma un spēka pleca (attāluma līdz rotācijas asij) reizinājumu.

ķermeņu sadursme ir gan elastīga gan neelastīga. Elastīga sadursmē nemainās ķermeņa enerģija, bet impulss mainās pretējā virzienā. Neelastīga sadursmē ķermeņi var mainīt formu, neatgriezeniski deformēties, sadalīties daļās.

Par ķermeņa rotāciju ap nekustīgu asi, sauc tādu kustību, kad visi punkti, kas atrodas uz
rotācijas ass paliek nekustīgi.

Geimeris

dante22
dante22
dante22
Elastīga sadursmē nemainās ķermeņa enerģija, bet impulss mainās pretējā virzienā.

Impulsa nezūdamības likums nosaka, ka noslēgtā sistēmā kustības ķermeņu kopējais impulss pēc mijiedarbības ir vienāds ar kopējo impulsu pirms mijiedarbības.

Ķermeņa impulss vienāds ar ķermeņa masas un ātruma reizinājumu. Impulss ir vektors, kas vērsts ķermeņa momentānā ātruma vektora virzienā.

Neelastīga sadursmē ķermeņi var mainīt formu, neatgriezeniski deformēties, sadalīties daļās. Neelastīgā sadursmē daļa ķermeņa enerģijas pāriet siltumā un nesaglabājas sistēmas sākotnējais impulss.

Precesija ir rotējoša cieta ķermeņa rotācijas ass kustība, aprakstot konisku virsmu.

Spēka impulss raksturo spēka iedarbību uz ķermeni noteiktā laika intervālā. Skaitliski vienāds ar spēka un tā darbības laika reizinājumu. Spēka impulss ir vienāds ar ķermeņa impulsa izmaiņu.

Spēka moments raksturo spēka spēju izraisīt ķermeņa rotāciju attiecībā pret rotācijas asi. Vienāds ar spēka lieluma un spēka pleca (attāluma līdz rotācijas asij) reizinājumu.

Svira nostājas līdzsvara stāvoklī, ja visu spēka momentu summa pret rotācijas asi ir vienāda ar nulli. Spēka momentu, kas griež sviru pulksteņa rādītāja virzienā, pieņem par negatīvu, bet pretēji tam - par pozitīvu.

Žiroskops - ierīce, kurā impulsa momenta nezūdamības dēļ ātri rotējošam ķermenim saglabājas nemainīga rotācijas ass. Žiroskops, piemēram, ir spēļu vilciņš. Žiroskopus galvenokārt izmanto navigācijas iekārtās.

Turpinājums failā->
Apskaties risinājumu
<1/1>

SunShine
SunShine
SunShine
Darbiņš failā! ;)
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 61856, Matemātika, 11 klase
Paralelitāte telpā. Varbūt kāds var piepalīdzēt? Uzdevumi failā.
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā!
Apskaties risinājumu
<1/2>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Paralelitāte telpā 11.klase
Tests.
1. Stereometrijas pamatjēdzieni ir
A. Punkts un taisne;
B. Aksiomas, definīcijas;
C. Daudzskaldņi un rotācijas ķermeņi;
D. Punkts, taisne, plakne.

2. No dotajiem apgalvojumiem patiesi ir:
1. Caur taisni un punktu ārpus tās var novilkt bezgalīgi daudz plakņu; nē! Tikai vienu var!!!
2. Caur trim punktiem, kas neatrodas uz vienas taisnes, var novilkt vienu vienīgu plakni; nē!
Ja divi taisnes punkti pieder plaknei, tad visi šīs taisnes punkti pieder


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 62881, Matemātika, 12 klase
Palīdziet!:(
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Anonmous
Anonmous
Anonmous
Failā! :)
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Rotācijas ķermeņi.
4.kontroldarbs.

1. Cilindra aksiālšķēlums ir kvadrāts ar 36cm2 laukumu. Aprēķināt cilindra pilnu virsmu un tilpumu.

ABCD=36cm2
AD=BA=6cm - kvadrāta viena mala (6*6=36)
S riņķim=π*R2= π*32=9π cm2
S sānu = 2π*R*H=2π*3*6=36π cm2
S pilns = S sānu + 2Sriņķim = 36π + 2*9π = 36+18= 54π cm2
V= π*R2*H= π*32*6= π*9*6=54π cm3
2. Konusa pamata diametrs ir 8cm. Tas ar veiduli veido 450 leņķi. Aprēķināt konusa pilnu virsmu un tilpumu.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 62939, Matemātika, 12 klase
ludzu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Anonmous
Anonmous
Anonmous
Failā!
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Rotācijas ķermeņi.
4.kontroldarbs.

1. Cilindra aksiālšķēlums ir kvadrāts ar 36cm2 laukumu. Aprēķināt cilindra pilnu virsmu un tilpumu.

ABCD=36cm2
AD=BA=6cm - kvadrāta viena mala (6*6=36)
S riņķim=π*R2= π*32=9π cm2
S sānu = 2π*R*H=2π*3*6=36π cm2
S pilns = S sānu + 2Sriņķim = 36π + 2*9π = 36+18= 54π cm2
V= π*R2*H= π*32*6= π*9*6=54π cm3


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 63226, Matemātika, 12 klase
+++PD. Rotācijas ķermeņi.
Paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
ROTĀCIJAS ĶERMEŅI

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 63288, Ģeometrija, 12 klase
1 semestra pedejais darbs, ludzu palidziet! Pielikumā
Apskaties uzdevumu
<1/1>

≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
ROTĀCIJAS ĶERMEŅI

1. augstums ir 84 cm
veidule ir 85 cm
rādiuss ir 13 cm
2. C – taisnstūris
3. R=7m
H=8m
Ssānu = 2π*R*H=2*3,14*7*8=351,68m2
V=π*R2*H=3,14*72*8=1230,88m3
Spamats = π*R2=3,14*72=153,86m2
Svirsmas = Spamats+Ssānu = 153,86+351,68=505,54m2
4. H=19mm – vienāds ar kvadrāta malu
R=19:2=8,5mm – puse no kvadrāta malas
Ssānu = 2π*R*H=2*3,14*19*8,5=1014,22mm2


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 63951, Matemātika, 12 klase
Matematika 12kl, Rotācijas ķermeņi
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
ROTĀCIJAS ĶERMEŅI
1.variants.

1.uzd.
Cilindra elementa nosaukums Cilindra elementa apzīmējums zīmējumā
rādiuss AO
veidule CD
aksiālšķēlums ABCD


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/3 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV