Meklēšanas rezultāti - 'fonētika' Meklēšanas rezultāti - 'fonētika'
№ 23547, Latviešu valoda, 7 klase
Uzrakstiet luudzu visus :

Patskaņus , Līdzskaņus , izskaņas.

BimBamPudeliite
BimBamPudeliite
BimBamPudeliite
(patskani)Garie-ā, ē (šaurais), ē (platais), ī, ū, o
Īsie-a, e (šaurais), e (platais), i, u, o [ō]
(lidzskani)Balsīgi-b, d, g, ģ, dz, dž, z, ž, j,l, ļ, m, n, ņ, r
Nebalsīgie-p, t, k, ķ, c, č, s, š, f, hkašķīte
kašķīte
kašķīte
Šeit vari uzzināt par patskaņiem

http://216.239.59.104/search?q=cache:a3Mr71SlIgwJ:www.liis.lv/latval/fonetika/fon5.htm+patska%C5%86i&hl=lv&ct=clnk&cd=1&gl=lv&lr=lang_en|lang_lv

Šeit par līdzskaņiem

http://216.239.59.104/search?q=cache:5PORk-tnnRYJ:www.liis.lv/latval/fonetika/fon7.htm+l%C4%ABdzska%C5%86i&hl=lv&ct=clnk&cd=1&gl=lv&lr=lang_en|lang_lv

Par izskaņām diemēžl neatradu!

laumele
laumele
laumele
Patskaņi:
a, ā, e, ē, i, ī, u, ū, o.
Līdzskaņi:
@skaneņi-l, ļ, m, n, ņ, r, ŗ...
@balsīgie-b, d, dz, dž, g, ģ, z, ž...
@nebalsīgie-p, t, c, č, k, ķ, s, š...
@vēl ir-j, v un svešvārdos sastopamie f un h...
Izskaņas:
diemžēl par izskaņām neko nevarēju atrast....sorry....:(

buciite
buciite
buciite
Patskanji
garie - ā, ē (šaurais), ē (platais), ī, ū, o
īsie - a, e (šaurais), e (platais), i, u, o [ō]
liidzskanji
b, c, č, d, dz, dž, f, g, ģ, h, j, k, ķ, l, ļ, m, n, ņ, p, r, s, š, t, v, z, ž.
izskanjas


dancis
dancis
dancis
patskaņi-a, ā, e,ē,i,ī,u,ū,o.
Līdzskaņi-r,t,p,s,d,f,g,h,j,k,l,z,c,v,b,n,m,š,ģ,ķ,ļ,č,ņ.
izskaņas-īties,īt,ināt,ināties.
№ 45016, Latviešu valoda, 9 klase
Iesakiet ko rakstīt pie tēmas - ar ko jauniešiem asociējas vārds valoda? ;D
ķip savas pārdomas jāraxta bet nevaru neko izdomāt. :D

keta
keta
keta
Pēc manām domām jauniešiem valoda asociējas ar sarunvalodu. Manuprāt, tas tā ir tādēļ, ka mēs - jaunieši sarunvalodā izmantojam slengus - jaunievedumus, kā arī nedrīkst aizmirst, ka jauniešiem vārds valoda asociējas ar savu valsti, jo valodu taču mēs sastopam sev visapkārt, un, protams, tā asociējas ar skolu, ar latviešu valodu, kā mācību priekšmetu.
Jāpiemin arī tas, ka man valoda ir kā kaut kas vienojošs - tas ir kas īpašs, kas tāds, kas katrai tautai ir atšķirīgs, tas ar ko mēs izceļamies, atšķiramies, parādam sevi.

dimantins
dimantins
dimantins
Valoda man asociējas ar valodas funkcijām: piem. sazināties , raksturo lietas, izzina, atspuļguļo pasauli, domā, izsaka domas, pamudina.
Ka ir valodas nozares - fonētika (skaņu mācība), leksikoloģija (vārdu noz. mācība), morfaloģija (vārdšķiru mācība) sintakse (teikuma mācība).
Valoda man asociējas ar dzimto valoku, kuru es apguvu jau kopš dzimšanas. Kā arī valsts valoda kurā ir jāprot runāt visiem latviešiem. Arī ikdienā mēs izmantojam Literālo valodu (rakstīšanai-dokumenti). Nu un ikdienas pats par sevi sapr..Asociējas ar dzīvām valkodām, mirušām valodām un reliģiskām valodām

lindindins
lindindins
lindindins
mani ieteikumi:

Jauniešiem vārds valoda asociejas ar to, ko vini runa ikdiena, ir mums zinama sarunvaloda, zestu valoda, formala valoda un neformala. Jauniesu vidu parasti tiek izmantoti zargonvardi, savukart greznos formalos pasakumos cilveki izmanto formalu valodu, lūk ar ko man personūgi asociējas vārds valoda:)

zanjeee2
zanjeee2
zanjeee2
Personīgi man vārds "Valoda" asociējās ar kaut ko patriotisku! - Tas ir kaut kas tāds, kas ir jāsargā un tāds kuru ir jālieto "tīru"!!!
№ 46684, Latviešu literatūra, 5 klase
varat lūdzu kāds uzrakstīt dažus teikumus par valodu?

linux
linux
linux
valoda katra valsti ir cita, bet ir izņemumi piemeram amerika un anglija ir angļu val. Katram cilvekam ir sava dzimtaa valoda, ko vinjs zin un prot vislabāk. Skolā parasti māca divas svešvalodas angļu, krievu vai vācu, kā katrs izvēlas. Aizbraucot uz citu valsti ir jāzina tās valsts valoda, jo savādāk tu tur nevari neko saprast. Bez valodas cilvēki nevar iztikt, pat sarunāties nevar. Ar valodu var pateikt daudz skaistu vārdu, bet ir tādi cilvēki kuri uzvedās ļoti nekaunīgi, sāk lamāties un runāt nesmukus vārdus.

PPpeterisPP
PPpeterisPP
PPpeterisPP
1. Valoda it kā līdzinās logam, caur kuru mēs uztveram pasauli. (Sarma Kļaviņa)
2. Ar valodu cilvēki sazinās, nosauc lietas, parād'bas, darbības un raksturo tās, izzina un atspoguļo pasauli.
3. Ar valodu cilvēki sazinās, izsaka domas, jūtas un pārdzīvojumus, pamudina cits citu uz noteiktu darbību.
4. Valoda dod iespēju saglabāt tautas kultūras mantojumu.

čukčuk..
čukčuk..
čukčuk..
mūsdienās valoda ir diezgan piesārņota.
Latviešu valoda pieder pie indoeiropiešu valodu grupas.
Mūsdienās ļoti daudzi izmanto žargonu,slengu, barbarismus.
Latvijā ļoti daudzi vārdi ienāk no citām valodās, it sevišķi- krievu un angļu.

Lii
Lii
Lii
Parasti valstī ir viena oficiāla valsts valoda, tācu irarī izņēmumi, ir valstis kurās valsts valodas statuss ir vairākām valodām, piemēram, Somijā- somu un zviedru, Īrijā- īru un angļu valoda. Valodniecībai ir arī apakšnozares, kā dialektoloģija, fonētika, frazeoloģija, leksikogrāfija, leksikoloģija, korfoloģija, sintakse, stilistika. Latviešu valodai ir trīs dialekti lībiskais dialekts, vidus dialekts, augšzemnieku dialekts.

kri4i2
kri4i2
kri4i2
Valoda ir katras kultūras pamatelements. Kas atsakās no savas valodas, tas atsakās no savas kultūras. Zaudējot valodu, zūd arī tautas kultūra, mirst pati tauta.
№ 56781, Latviešu valoda, 11 klase
Liels paldies visiem :)
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
1.
Fonētika ir mācība par skaņām.
2.
Latviešu valodā ir tikai patskaņi un līdzskaņi.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

glitter
glitter
glitter
1.
Fonētika ir mācība par skaņām.
2.
Latviešu valodā ir tikai patskaņi un līdzskaņi.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 57936, Latviešu valoda, 10 klase
Palīdziet
Apskaties uzdevumu
<1/2>

žirka
žirka
žirka
Mācību gada noslēguma pārbaudes darbs latviešu valodā 10. klasei
Valodas kultūras jautājumi. II daļa
1. uzdevums. Skaidrojiet gramatikas jēdzienus! (6 punkti )
Nr. p.k. Jēdziens Jēdziena skaidrojums
1. Ortogrāfija jeb pareizrakstība ir valodas noteikumu sistēma, kas nosaka runas vienveidīgu atveidi rakstos.
2. Fonētika ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka runas skaņas.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 58006, Latviešu valoda, 10 klase
Valodas kultūras jautājumi.
Paldies par palīdzību.
Apskaties uzdevumu
<1/2>

dzinis
dzinis
dzinis
Mācību gada noslēguma pārbaudes darbs latviešu valodā 10. klasei
Valodas kultūras jautājumi. II daļa
1. uzdevums. Skaidrojiet gramatikas jēdzienus! (6 punkti )
Nr. p.k.
Jēdziens
Jēdziena skaidrojums
1.
Ortogrāfija
jeb pareizrakstība ir valodas noteikumu sistēma, kas nosaka runas vienveidīgu atveidi rakstos.
2.
Fonētika
ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka runas skaņas.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>

žirka
žirka
žirka
Nr. p.k.
Jēdziens
Jēdziena skaidrojums
1.
Ortogrāfija
jeb pareizrakstība ir valodas noteikumu sistēma, kas nosaka runas vienveidīgu atveidi rakstos.
2.
Fonētika
ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka runas skaņas.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 58031, Latviešu valoda, 10 klase
paliiga!
Apskaties uzdevumu
<1/2>

žirka
žirka
žirka
Mācību gada noslēguma pārbaudes darbs latviešu valodā 10. klasei
Valodas kultūras jautājumi. II daļa
1. uzdevums. Skaidrojiet gramatikas jēdzienus! (6 punkti )
Nr. p.k. Jēdziens Jēdziena skaidrojums
1. Ortogrāfija jeb pareizrakstība ir valodas noteikumu sistēma, kas nosaka runas vienveidīgu atveidi rakstos.
2. Fonētika ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka runas skaņas.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 59445, Latviešu valoda, 11 klase
Fonētika! Lūdzu palīdziet! Liels Paldies Jums!
Apskaties uzdevumu
<1/2>

davigog
davigog
davigog
...
Apskaties risinājumu
<1/3>

Murii..
Murii..
Murii..
Iekšā!
Apskaties risinājumu
<1/2>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Fonētika 11.klase. l
Apskaties risinājumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/2>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Nav atbildes uz visiem uzdevumiem, bet, kurus zināju, uz tiem ir dotas atbildes. Ceru, ka palīdzēs
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 60060, Latviešu valoda, 11 klase
fonetika
Apskaties uzdevumu
<1/2>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Izpildītajos uzdevumos izmantoti latviešu valodas likumi. Ir arī uzdevumi, kuri nav izpildīti
Apskaties risinājumu
<1/3>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Fonētika
Apskaties risinājumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/2>

ziga====
ziga====
ziga====
luudzu..
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 60157, Latviešu valoda, 10 klase
Lūdzu palīdziet uzd. faila
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/3>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Fonētika ! :)
Apskaties risinājumu
<1/2>
|< << 1/3 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV