Meklēšanas rezultāti - 'geometriskie parveidojumi' Meklēšanas rezultāti - 'geometriskie parveidojumi'
№ 62755, Matemātika, 11 klase
Pārbaudes darbs "Ģeometriskie pārveidojumi".
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Pārbaudes darbs 11. Klasei. „Ģeometriskie pārveidojumi.”

1. variants.

1. Koordinātu plaknē no koordinātu sākumpunkta atlikts vektors = (8; 4). Nosaki šī vektora galapunkta koordinātas, ja to pārvieto paralēlajā pārnesē par vektoru ! (2p)

Iegūst vektoru AB, kura galapunkts ir B:
B(8;9) - koordinātas

2. Attēlā redzamais grafiks ir iegūts no apgrieztās proporcionalitātes grafika, izpildot paralēlo pārnesi. Nosaki paralēlās pārneses vektora koordinātas! (2p)Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 63171, Matemātika, 11 klase
Ģeometriskie pārveidojumi
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

greatmind
greatmind
greatmind
Ģeometriskie pārveidojumi

1.uzdevums (5 p.) Izvēlies pareizu atbildi!
a) Kurš pārveidojuma veids izmantots zīmējumā, lai no vienas figūras iegūtu otru?
A. centrālā simetrija B. pagrieziens
C. Aksiālā simetrija D. paralēlā pārnese

b) Ja trijstūrim ir viena simetrijas ass, tad tas ir:
A. vienādmalu trijstūris B. dažādmalu
trijstūris C. vienādsānu trijstūris D. tāds trijstūris neeksistē

c) Dots trijstūris ABC. Centrālajā simetrija pret virsotni C virsotnes A attēls ir D, bet virsotnes B attēls ir punkts F. Kāds ir taišņu, kuras satur augstumu AB un DF, savstarpējais novietojums plaknē?


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 63179, Matemātika, 11 klase
nevaru sapras 2 :)
Apskaties uzdevumu
<1/1>

≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
11. klase 4.ieskaite Matemātika /
Vārds Uzvārds klase
Ģeometriskie pārveidojumi

1.uzdevums (5 p.) Izvēlies pareizu atbildi!
a) Kurš pārveidojuma veids izmantots zīmējumā, lai no vienas figūras iegūtu otru?
A. centrālā simetrija B. pagrieziens
C. Aksiālā simetrija D. paralēlā pārnese

b) Ja trijstūrim ir viena simetrijas ass, tad tas ir:
A. vienādmalu trijstūris B. dažādmalu
trijstūris C. vienādsānu trijstūris D. tāds trijstūris neeksistē


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

greatmind
greatmind
greatmind
Failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 63208, Matemātika, 11 klase
HEELLPPP
Apskaties uzdevumu
<1/1>

greatmind
greatmind
greatmind
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Ģeometriskie pārveidojumi

1.uzdevums (5 p.) Izvēlies pareizu atbildi!
a) Kurš pārveidojuma veids izmantots zīmējumā, lai no vienas figūras iegūtu otru?
A. centrālā simetrija B. pagrieziens
C. Aksiālā simetrija D. paralēlā pārnese

b) Ja trijstūrim ir viena simetrijas ass, tad tas ir:
A. vienādmalu trijstūris B. dažādmalu
trijstūris C. vienādsānu trijstūris D. tāds trijstūris neeksistē

c) Dots trijstūris ABC. Centrālajā simetrija pret virsotni C virsotnes A attēls ir D, bet virsotnes B attēls ir punkts F. Kāds ir taišņu, kuras satur augstumu AB un DF, savstarpējais novietojums plaknē?


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 63221, Matemātika, 11 klase
Ģeometriskie pārveidojumi
Apskaties uzdevumu
<1/1>

greatmind
greatmind
greatmind
Failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Ģeometriskie pārveidojumi

1.uzdevums (5 p.) Izvēlies pareizu atbildi!
a) Kurš pārveidojuma veids izmantots zīmējumā, lai no vienas figūras iegūtu otru?
A. centrālā simetrija B. pagrieziens
C. Aksiālā simetrija D. paralēlā pārnese

b) Ja trijstūrim ir viena simetrijas ass, tad tas ir:
A. vienādmalu trijstūris B. dažādmalu
trijstūris C. vienādsānu trijstūris D. tāds trijstūris neeksistē

c) Dots trijstūris ABC. Centrālajā simetrija pret virsotni C virsotnes A attēls ir D, bet virsotnes B attēls ir punkts F. Kāds ir taišņu, kuras satur augstumu AB un DF, savstarpējais novietojums plaknē?


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 64554, Matemātika, 12 klase
Sarežģītākās tēmas matemātikā vidusskolas kursā. Palīdziet uzrakstīt eseju.

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

SunShine
SunShine
SunShine
Eseja
Sarežģītākās tēmas matemātikā vidusskolas kursā
Ģeometriskie pārveidojumi - aksiāla simetrija, homotētija, centrālā simetrija, paralēlā pārnese,
pagrieziens. Centrālā simetrija - divus punktus sauc par centrāli simetriskiem attiecībā pret
kādu citu punktu, ja punkts atrodas uz nogriežņa, kas savieno šos punktus, un ir kāds cits punkts,
kurš ir šī nogriežņa viduspunkts. Homotētija - homotētiju nosaka divi parametri – homotētijas
centrs un homotētijas koeficients. Homotētijas centrs ir punkts; homotētijas koeficients ir
skaitlis, kas atšķiras no nulles.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 66088, Matemātika, 11 klase
Lūdzu pēc palīdzības..
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Ģeometriskie pārveidojumi

1.uzdevums (5 p.) Izvēlies pareizu atbildi!
a) Kurš pārveidojuma veids izmantots zīmējumā, lai no vienas figūras iegūtu otru?
A. centrālā simetrija B. pagrieziens
C. Aksiālā simetrija D. paralēlā pārnese

b) Ja trijstūrim ir viena simetrijas ass, tad tas ir:
A. vienādmalu trijstūris B. dažādmalu
trijstūris C. vienādsānu trijstūris D. tāds trijstūris neeksistē

c) Dots trijstūris ABC. Centrālajā simetrija pret virsotni C virsotnes A attēls ir D, bet virsotnes B attēls ir punkts F. Kāds ir taišņu, kuras satur augstumu AB un DF, savstarpējais novietojums plaknē?
A. paralēlas B. taisnes sakrīt C. perpendikulāras D. krustojas, bet nav perpendikulāras


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 68005, Matemātika, 11 klase
Matemātika
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
Ģeometriskie pārveidojumi
1.variants. 11.klase
1.uzd( 5p) Apvelc pareizo atbildi.
a) Lai definētu pagriezienu, nepieciešams uzdot
A centru un vektoru B centru un koeficientu
C simetrijas asi D centru un leņķi

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 70075, Algebra, 11 klase
Lūdzu palīdziet!!!!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
11.N ĢEOMETRISKIE PĀRVEIDOJUMI

1.uzd.
Jebkuras ģeometriskas figūras galvenie punkti ir vienādā attālumā pret taisni t..
Piemēram, kā redzams zīmējumā, kurā attēlots trijstūris, var redzēt, ka skatoties pret taisni t, visi punkti ir vienādā attālumā no taisnes.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 70482, Ģeometrija, 11 klase
Ģeometriskie pārveidojumi
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
Ģeometriskie pārveidojumi
11.klase
1.uzd( 5p) Apvelc pareizo atbildi.
a) Lai definētu pagriezienu, nepieciešams uzdot
A centru un vektoru B centru un koeficientu
C simetrijas asi D centru un leņķi

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/2 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV