Meklēšanas rezultāti - 'kīmisko elementu periodiskā tabula' Meklēšanas rezultāti - 'kīmisko elementu periodiskā tabula'
№ 29723, Ķīmija, 9 klase
Lūdzu - man vajadzīgs referāts par Mendeļējevu! viņa dzīve uz sasniegumi.. Ja varat - arī kko interesantu par viņu. Ļoti svarīgi..
Paldies jau iepriekš! ;)

sisee
sisee
sisee
Dmitrijs Mendeļejevs (Дмитрий Иванович Менделеев; dzimis 1834. gada 8. februārī [pēc vecā stila 27. janvarī], miris 1907. gada 2. februārī) bija krievu ķīmiķis, kas kļuva pazīstams kā viens no diviem zinātniekiem, kas izveidoja ķīmisko elementu periodisko sistēmu. Atšķirībā no citiem tabulas veidotājiem, viņam izdevās paredzēt vēl neatklāto elementu īpašības. Vairākos gadījumos viņš pat riskēja apšaubīt atzīto atommasu pareizību, pamatojoties uz to, ka tie neatbilda periodiskajam likumam, un to apstiprināja vēlāka pārbaude.

Turpinājums failā ->
Apskaties risinājumu
<1/2>

byakuya
byakuya
byakuya
Zinātnes vēsturē attīstības procesā ir zināmi daudz nozīmīgi atklājumi. Taču tikai nedaudzi ir pielīdzināmi tam milzīgam darbam, ko ir veicis Mendeļējevs- viens no pasaules slavenākajiem zinātniekiem ķīmijas nozarē. Ir pagājuši dauzi gadi, kad tika izveidota Mendeļējeva tabula, neviens nespēj pateikt, kad tiks līdz galam izprasts tās saturs.
Dmitrijs Mendeļējevs dzimis 1834. gada 8.februārī, Toboļskā, ģimnāzijas direktora un Toboļskas guberņas tautas izglītības atbalstītāja Ivana Mendeļējeva un Marijas Mendeļējevas ģimenē. Zēnu audzina māte, jo neilgi pēc bērna dzimšanas tēvs kļūst akls.
1841. gada rudenī Dmitrijs uzsāk mācības Toboļskas ģi

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle
Zinātnes attīstības vēsturē ir zināmi vairāki lieli atklājumi, tikai nedaudzus no tiem var pielīdzināt ar tiem, ko ir izgudrojis Mendeļejevs – viens no izcilākajiem pasaules ķīmiķiem. No Mendeļejeva likuma atklāšanas ir pagājis daudz gadu, bet līdz pat šim brīdim neviens tā arī nespēj pateikt, kad tad īsti pilnībā tiks izprasts slavenās „Mendeļejeva tabulas” saturs.
Dmitrijs Mendeļejevs dzimis 1834. gadā 8. februārī Toboļskā, Toboļskas guberņas tautu skolu aizgādņa un ģimnāzijas direktora Ivana Pavloviča Mendeļejeva un Marijas Dmitrijevnas Mendeļejevas ģimenē.
Mendeļejeva bērnība pagāja ciemā Aremzjanka, 30 jūdzes no pilsētas. Tieši tur viņš pirmo reizi redzēja brīnumus: maziņā rūpnīcā parastas smiltis pārvērtās par caurspīdīgu stiklu. Tas atstāja savdabīgu iespaidu zēna dzīvē un var būt arī ietekmēja viņa lēmumu veltīt sevi zinātnei, kurā viņš tik spilgti izcēlās.

Turpinājums failā ->
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 47194, Ķīmija, 10 klase
(punktinju wietaa likt wajadzigo wardu)
1)Atomu kodola lādiņš skaitliski ir vienāds ar elementa ........ (Z) ķimisko elementu periodiskajā tabulā.Kodolā atrodas pozitīvi lādētas daļiņas - ......... (katrs ar lādiņu +1)
Secinājums : ......... skaits kodolā ir vienāds ar elementa ........... ķīmisko elementu periodiskajā tabulā.
Atoms ir elektroneitrāla daļina. Tātad ........ un ........ skaits atomā ir vienāds.
Secinājums : .......... skaits atomā ir vienāds ar elementu ....... ķīmisko elementu periodiskajā tabulā.
2)cik ir sicīlijam,kālijam,fosforam protonu skaits?
PALDIES JAU IEPRIEKŠ.

agent.
agent.
agent.
1) numuru
2) protoni
3) protonu
4) numuru
5)protonu
6) elektronu
7)elektronu
8) numuru
2 uzd.
Si - p=14
K-p=19
P-p=15

snow
snow
snow
1) kārtas skaitli
2)protoni
Secinājums: Protonu....kārtas skaitli
Protonu un elektronu skaits atomā ir vienāds
Secinājums: Elektronu...kārtas skaitli
2)
Si = 14
K= 19
P=15

edmunds
edmunds
edmunds
1)Atomu kodola lādiņš skaitliski ir vienāds ar elementa kārtas skaitli (Z) ķimisko elementu periodiskajā tabulā.Kodolā atrodas pozitīvi lādētas daļiņas - protoni (katrs ar lādiņu +1)
Secinājums : Protonu skaits kodolā ir vienāds ar elementa kārtas skaitli ķīmisko elementu periodiskajā tabulā.
Atoms ir elektroneitrāla daļina. Tātad protonu un elektronu skaits atomā ir vienāds.
Secinājums : Elektronu skaits atomā ir vienāds ar elementu kārtas skaitli ķīmisko elementu periodiskajā tabulā.
2) sicīlijam - 14
kālijam - 19
fosforam - 15
№ 51004, Ķīmija, 9 klase
Sveiki!
Vai varat palīdzēt ar ķīmiju?
Tātad man ir jāveido nātrija raksturojums ar 26 punktiem, ir visi izņemot vel 8.
1) Oksīda daba (skābs, vāzisks)
2) protonu skaits
3) kodola lādiņš
4)melnais, krāsainais, dārgmetāls?
5) siltum un elektro vadītspēja
6) kaļamība, veljamība
7) stiepjamība
8) cietība

Jaunkundzīte
Jaunkundzīte
Jaunkundzīte
1)bāzisks
2)23(atommasa)-11(atomnumurs)=12p
3)+11
4)sudrabaini balts, mīksts metāls
5)maza
6)ļoti mīksts
7)labi stiepjams
8)tīrs metals nav ciets

cittrons
cittrons
cittrons
Dabā nātrijs sastopams hlorīda, sulfāta, un retāk - nitrāta veidā. Nātrijs ir sastopams arī laukšpatos (nešķīstošā veidā). Brīvā veidā nātriju iegūst, elektrolizējot tā savienojumu (parasti hlorīda vai hidroksīda) kausējumus.

Protonu skaits kodolā ir vienāds ar elementa kārtas skaitli ķīmisko elementu periodiskajā tabulā

Elektrovadītspēja ir elektriskajai pretestībai apgrieztais lielums. ... dažus sārmus un sārmzemju metālus(litiju Li, nātriju Na, kāliju K, kalciju Ca, stronciju Sr, bāriju Ba). .... 3)Koks ir sliktāks siltuma vadītajs nekā metāls?

Metālu kaļamība un velmējamība.Šī īpašība ir izskaidrojama ar metāliskās ... Vismīkstākie ir sārmu metāli(Litijs,nātrijs),bet cietākie ir hroms,osmijs
Par kaļamību sauc metālu spēju bez plaisāšanas defor-mēties impulsveida ... fe bi sb mn kaļamība un velmējamība samazinās • par stiepjamību sauc metāla spēju ..... 1.15. uzraksti izkausēta nātrija sulfāta elek-trolīzes shēmu
№ 51073, Ķīmija, 11 klase
Metāla jonu liesmas krāsa un tās praktiska izmantošana.
Kur izmanto?!

Jaunkundzīte
Jaunkundzīte
Jaunkundzīte
Metālisko elementu atomi ķīmiskajās reakcijās samēra viegli atdod vērtības elektronus un savienojumos tiem ir tikai pozitīvas oksidēšanas pakāpes (ķīmisko elementu periodiskā tabula ). Ķīmiskajās reakcijās metāli viegli oksidējas.

http://www.dzm.lv/kim/IT/K_11/default.aspx@tabid=21&id=210.html, paskaties šeit!!!!
№ 57759, Ķīmija, 10 klase
ĶĪMISKO ELEMENTU PERIODISKĀ TABULA UN ATOMU UZBŪVE ! palidzet man ludzu!!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

dzinis
dzinis
dzinis
ĶĪMISKO ELEMENTU PERIODISKĀ TABULA UN ATOMU UZBŪVE
Lūdzu
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

ღ MudiiTe..ღ
ღ MudiiTe..ღ
ღ MudiiTe..ღ
ĶĪMISKO ELEMENTU PERIODISKĀ TABULA UN ATOMU UZBŪVE
ludzu
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

žirka
žirka
žirka
ĶĪMISKO ELEMENTU PERIODISKĀ TABULA UN ATOMU UZBŪVE
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
ĶĪMISKO ELEMENTU PERIODISKĀ TABULA UN ATOMU UZBŪVE
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 57760, Ķīmija, 10 klase

ĶĪMISKO ELEMENTU UN TO SAVIENOJUMU RAKSTUROJUMS PĒC ATOMU UZBŪVES UN VIETAS PERIODISKAJĀ TABULĀ
palidzet ludzuu!!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
ĶĪMISKO ELEMENTU UN TO SAVIENOJUMU RAKSTUROJUMS PĒC ATOMU UZBŪVES UN VIETAS PERIODISKAJĀ TABULĀ
PIRMA RUNDKOPA VISA PAREIZA!
Apskaties risinājumu
<1/1>

dzinis
dzinis
dzinis
Lūdzu
Apskaties risinājumu
<1/1>

ღ MudiiTe..ღ
ღ MudiiTe..ღ
ღ MudiiTe..ღ
ĶĪMISKO ELEMENTU UN TO SAVIENOJUMU RAKSTUROJUMS PĒC ATOMU UZBŪVES UN VIETAS PERIODISKAJĀ TABULĀ
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

žirka
žirka
žirka
ĶĪMISKO ELEMENTU UN TO SAVIENOJUMU RAKSTUROJUMS PĒC ATOMU UZBŪVES UN VIETAS PERIODISKAJĀ TABULĀ
Faila
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā + № 57761, Ķīmija, 10 klase (ši būs pareizais variants) :)
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 57812, Ķīmija, 10 klase
BINĀRIE SAVIENOJUMI UN ĶĪMISKO ELEMENTU PERIODISKĀ TABULA palidzet man ludzu!!
Apskaties uzdevumu
<1/2>

ziga====
ziga====
ziga====
BINĀRIE SAVIENOJUMI UN ĶĪMISKO ELEMENTU PERIODISKĀ TABULA
luudzu failā
Apskaties risinājumu
<1/3>

žirka
žirka
žirka
BINĀRIE SAVIENOJUMI UN ĶĪMISKO ELEMENTU PERIODISKĀ TABULA
šitas man jau bija kontroldarbā
Failā
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 57983, Ķīmija, 10 klase
Lūdzu lūdzu, vajadzīga Jūsu palīdzība..
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
BINĀRIE SAVIENOJUMI UN ĶĪMISKO ELEMENTU PERIODISKĀ TABULA
Failā
Apskaties risinājumu
<1/2>

dzinis
dzinis
dzinis
BINĀRIE SAVIENOJUMI UN ĶĪMISKO ELEMENTU PERIODISKĀ TABULA
Lūdzu
Apskaties risinājumu
<1/3>

žirka
žirka
žirka
BINĀRIE SAVIENOJUMI UN ĶĪMISKO ELEMENTU PERIODISKĀ TABULA
šo jau n-to reizi pildu tāpēc būs okey,uzspied lūdzu paldies arī! :)
Apskaties risinājumu
<1/3>

ziga====
ziga====
ziga====
BINĀRIE SAVIENOJUMI UN ĶĪMISKO ELEMENTU PERIODISKĀ TABULA
Luudzu!!!
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 58001, Ķīmija, 10 klase
Palīdziet
Apskaties uzdevumu
<1/2>

žirka
žirka
žirka
BINĀRIE SAVIENOJUMI UN ĶĪMISKO ELEMENTU PERIODISKĀ TABULA
uzspied paldies lūdzu ..man jau gatavs šīs darbs ir.
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 58152, Ķīmija, 10 klase
kimisko elementu periodiska tabula
Apskaties uzdevumu
<1/2>

žirka
žirka
žirka
kimisko elementu periodiska tabula
toč ir jābūt okey,es jau šitādu n-to reizi pildu.uzspied paldies lūdzu..:)
Apskaties risinājumu
<1/3>
|< << 1/2 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV