Meklēšanas rezultāti - 'metālu un to savienojumu kimiskās īpašības' Meklēšanas rezultāti - 'metālu un to savienojumu kimiskās īpašības'
№ 62865, Ķīmija, 11 klase
Pārbaudes darbs "Metālu un to savienojumu ķīmiskās īpašības"
Apskaties uzdevumu
<1/1>

vetra
vetra
vetra
Химия, 11 класс
Pārbaudes darbs "Metālu un to savienojumu ķīmiskās īpašības"
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 63004, Ķīmija, 11 klase
Steidzami!!!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Tēma – Metālu un to savienojumu ķīmiskās īpašības.


1. Uzrakstīt elektronu formulas cinkam,aluminijam,barijam!(6. punkti)
Cinks: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2
Alumīnijs: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
2.Nosaki metāliskā elementa vērtības un augstāko oksidēšanas pakāpi savienojumos pēc vietas periodiskajā tabulā un elektronu skaita atomā: (8.punkti)
a) Li; metāliskā elementa vērtība: I; augstākā oksidēšanās pakāpe: +1
Ca; metāliskā elementa vērtība: II; augstākā oksidēšanās pakāpe: +2
Al; metāliskā elementa vērtība: III; augstākā oksidēšanās pakāpe: +3.
b) nosaukt metālus ar šādām elekronformulām!
a) 1s22s22p63s23p63d84s2 – niķelis.
b) .........3s23p63d104s1- kālijs.
c) ..........5s25p65d46s2 – volframs.
d)1s22s22p63s23p63d34s2 – vanādijs.
f)1s22s22p63s23p63d104s2 – arsēns.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

marigolo
marigolo
marigolo
2 uzd B) a- Ni b-Cu c- W d-V f)Zn

tatu
tatu
tatu
4.uzd
Cu+2HCl->Cu2Cl+H2
№ 63006, Ķīmija, 11 klase
ludzu hellp
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Tēma – Metālu un to savienojumu ķīmiskās īpašības.


1. Uzrakstīt elektronu formulas cinkam,aluminijam,barijam!(6. punkti)
Cinks: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2
Alumīnijs: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
2.Nosaki metāliskā elementa vērtības un augstāko oksidēšanas pakāpi savienojumos pēc vietas periodiskajā tabulā un elektronu skaita atomā: (8.punkti)
a) Li; metāliskā elementa vērtība: I; augstākā oksidēšanās pakāpe: +1
Ca; metāliskā elementa vērtība: II; augstākā oksidēšanās pakāpe: +2
Al; metāliskā elementa vērtība: III; augstākā oksidēšanās pakāpe: +3.
b) nosaukt metālus ar šādām elekronformulām!
a) 1s22s22p63s23p63d84s2 – niķelis.
b) .........3s23p63d104s1- kālijs.
c) ..........5s25p65d46s2 – volframs.
d)1s22s22p63s23p63d34s2 – vanādijs.
f)1s22s22p63s23p63d104s2 – arsēns.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

tatu
tatu
tatu
4.uzd
Cu+2ClH->CuCl2+H2
Mg+2HCl->MgCl2+H2
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 63017, Ķīmija, 11 klase
ludzuuuu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
11. klase 2. Ieskaite– ĶĪMIJA /
Vārds Uzvārds klase
Tēma – Metālu un to savienojumu ķīmiskās īpašības.


1. Uzrakstīt elektronu formulas cinkam,aluminijam,barijam!(6. punkti)
Cinks: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2
Alumīnijs: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
2.Nosaki metāliskā elementa vērtības un augstāko oksidēšanas pakāpi savienojumos pēc vietas periodiskajā tabulā un elektronu skaita atomā: (8.punkti)
a) Li; metāliskā elementa vērtība: I; augstākā oksidēšanās pakāpe: +1
Ca; metāliskā elementa vērtība: II; augstākā oksidēšanās pakāpe: +2
Al; metāliskā elementa vērtība: III; augstākā oksidēšanās pakāpe: +3.
b) nosaukt metālus ar šādām elekronformulām!
a) 1s22s22p63s23p63d84s2 – niķelis.
b) .........3s23p63d104s1- kālijs.
c) ..........5s25p65d46s2 – volframs.
d)1s22s22p63s23p63d34s2 – vanādijs.
f)1s22s22p63s23p63d104s2 – arsēns.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 65629, Ķīmija, 11 klase
1.uzdevums un 2.uzdevums un 3.uzdevums paldies par palidzibu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
METĀLU UN TO SAVIENOJUMU ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS
1. variants
1. uzdevums (5 punkti)
Izmantojot metālu elektroķīmisko spriegumu rindu, izvēlies atbilstošo metālu un ieraksti tekstā metāla nosaukumu!
a) Nātrijs ar ūdeni reaģē tikai paaugstinātā temperatūrā, veidojot metāla oksīdu un ūdeņradi.
b) Magnijs ir spēcīgāks reducētājs nekā alumīnijs, bet vājāks reducētājs nekā kalcijs.
c) Mangāns reaģējot ar vara sāļu ūdensšķīdumiem, var aizvietot varu tajos.
d) Dzīvsudrabs nereaģē ne ar aukstu, ne ar karstu ūdeni un neiedarbojas ar skābēm.
e) Litijs aktīvi reaģē ar ūdeni, veidojot sārmu un ūdeņradi.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 65630, Ķīmija, 11 klase
4.uzdevums un 5.uzdevums paldies par palidzibu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
METĀLU UN TO SAVIENOJUMU ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS
1. variants
1. uzdevums (5 punkti)
Izmantojot metālu elektroķīmisko spriegumu rindu, izvēlies atbilstošo metālu un ieraksti tekstā metāla nosaukumu!
a)................................ ar ūdeni reaģē tikai paaugstinātā temperatūrā, veidojot metāla oksīdu un ūdeņradi.
b)........................................... ir spēcīgāks reducētājs nekā alumīnijs, bet vājāks reducētājs nekā kalcijs.
c)......... ..............................., reaģējot ar vara sāļu ūdensšķīdumiem, var aizvietot varu tajos.
d).......................................... nereaģē ne ar aukstu, ne ar karstu ūdeni un neiedarbojas ar skābēm.
e)............................................ aktīvi reaģē ar ūdeni, veidojot sārmu un ūdeņradi.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 65664, Ķīmija, 11 klase
Varbūt kādam ir?
Apskaties uzdevumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Metālu un to savienojumu ķīmiskās īpašības

1. uzdevums (3 punkti)
Izmantojot metālu elektroķīmisko spriegumu rindu, izvēlies atbilstošo metālu un ieraksti tekstā metāla nosaukumu!
A.Magnijs ir spēcīgāks reducētājs n A. ekā alumīnijs, bet vājāks reducētājs nekā kalcijs.
B. Dzelzs, reaģējot ar vara(II) sulfāta ūdensšķīdumu, reducē Cu2+ jonus, kas atrodas šķīdumā.
C. Zelts nereaģē ne ar aukstu, ne ar karstu ūdeni un neiedarbojas ar atšķaidītām skābēm.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 67894, Ķīmija, 11 klase
Ķīmija
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Ieskaite 11.klase
Metālu un to savienojumu ķīmiskās īpašības


1. uzdevums ( 4 punkti)
Cinka hidroksīds reaģē gan ar sālsskābi, gan ar nātrija hidroksīdu. Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus!
Zn(OH)2 + 2HCl  ZnCl2 + 2H2O
Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2[Zn(OH)4]
2.uzdevums (3 punkti)

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/1 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV