Meklēšanas rezultāti - '9 punkti 10 l��nijas' Meklēšanas rezultāti - '9 punkti 10 l��nijas'
№ 62707, Latviešu literatūra, 12 klase
+PD – L.Stumbre „Spalvas”
Paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Pārbaudes darbs 12.klasē – L.Stumbre „Spalvas”

1) Atbildēt uz jautājumiem! (21 punkti)
a) Nosauc 3 dramaturģijas kā literatūras veida pazīmes! (3 punkti)
1) Rakstīti sarunu formā
2) Galveno varoņu raksturi un uzskati atklājas dialogos.
3) Uzskatu sadursme un attiecības ar citiem tēliem.
b) Nosauc dramaturģijas žanrus! (2 punkti)]
1) Traģēdija
2) Komēdija
3) Drāma.
c) Kādas attiecības veidojas starp lugas galvenajiem varoņiem Olafu, Laumu, Elīnu un Reini? Raksturojiet tās! (4 punkti)
Olafs, mīlēdams Elīnu, taču, būdams precējies ar Laumu, nespēja būt laimīgs ne ar vienu no viņām. Tāpēc starp māsām rodas konflikts, jo abām patīk vīrietis.
Olafam aizlidojot prom, Lauma uzstāj, lai Reinis prec Elīnu, jo mājās vajag vīrieša rokas. Taču Elīnai puisis nemaz nepatīk, tomēr Laumai viņš patīk.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 62728, Latviešu literatūra, 12 klase
+PD L.Stumbre „Spalvas”
Paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Pildīts pamatojoties uz literatūras zināšanām

Ja nav grūti, nospied paldies :)
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Pārbaudes darbs 12.klasē – L.Stumbre „Spalvas”

1) Atbildēt uz jautājumiem! (21 punkti)
a) Nosauc 3 dramaturģijas kā literatūras veida pazīmes! (3 punkti)
1) Rakstīti sarunu formā
2) Galveno varoņu raksturi un uzskati atklājas dialogos.
3) Uzskatu sadursme un attiecības ar citiem tēliem.
b) Nosauc dramaturģijas žanrus! (2 punkti)]
1) Traģēdija
2) Komēdija
3) Drāma.
c) Kādas attiecības veidojas starp lugas galvenajiem varoņiem Olafu, Laumu, Elīnu un Reini? Raksturojiet tās! (4 punkti)
Olafs, mīlēdams Elīnu, taču, būdams precējies ar Laumu, nespēja būt laimīgs ne ar vienu no viņām. Tāpēc starp māsām rodas konflikts, jo abām patīk vīrietis.
Olafam aizlidojot prom, Lauma uzstāj, lai Reinis prec Elīnu, jo mājās vajag vīrieša rokas. Taču Elīnai puisis nemaz nepatīk, tomēr Laumai viņš patīk.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 62900, Latviešu literatūra, 11 klase
Pārbaudes darbs 12.klasē – L.Stumbre „Spalvas”

Atbildēt uz jautājumiem! (21 punkti)
Nosauc 3 dramaturģijas kā literatūras veida pazīmes! (3 punkti)
Nosauc dramaturģijas žanrus! (2 punkti)
Kādas attiecības veidojas starp lugas galvenajiem varoņiem Olafu, Laumu, Elīnu un Reini? Raksturojiet tās! (4 punkti)
Raksturojiet vienu lugas varoni – izskatu, rīcību, raksturu u.c.. (3 punkti)
Kāpēc vīrieši aizlido, bet sievietes paliek? Pamatojiet ar dzīves piemēriem un lugas saturu! (2 punkti)
Ja būtu iespēja, pārvērsties par putnu, tad jūs kļūtu par … . Kāpēc? (2 punkti)
Skaidrojiet frazeoloģismus! (5 punkti)
Nelaimes putn

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Pievienoju Tev pilno versiju, jo, cik sapratu, Tev tai nepietika vietas, jo teksts palika pusrakstīts

rbaudes darbs 12.klasē – L.Stumbre „Spalvas”

1) Atbildēt uz jautājumiem! (21 punkti)
a) Nosauc 3 dramaturģijas kā literatūras veida pazīmes! (3 punkti)
1. Drāma – raksta sarunas formā, autors notikumos iejaucas netīši, galveno varoņu uzskati un raksturi atklājas dialogos, dramatiski konflikti cilvēku dzīvē
2. Traģēdija – spēcīga personība sasprindzinātā cīņā ar pretinieku iet bojā, izcili cilvēki un lielas kaislības
3. Komēdija – komiski raksturi komiskās situācijās,
b) Nosauc dramaturģijas žanrus! (2 punkti)
1. traģēdija
2. komēdija
3. drāma
c) Kādas attiecības veidojas starp lugas galvenajiem varoņiem Olafu, Laumu, Elīnu un Reini? Raksturojiet tās! (4 punkti)
Daiļdarbā ir gan ārējie, gan, protams, arī iekšējie konflikti. Ārējais konflikts ir starp Elīnu, Olafu un Laumu, jo Lauma ar Olafu ir precēts pāris, taču Elīnai ir trīs Olafa bērni. Konfliktu pastiprina tas, ka viņi visi dzīvo vienā mājā. Nerisinot šo konfliktu, sešu cilvēku dzīves kļūst neciešamas. To vēlas risināt un vērst par labu Reinis, piedāvādams Elīnai pamest mājas, līdzi ņemot bērnus. Tad atklājas indivīdu iekšējie konflikti. Elīna, patiesībā mīlēdama Olafu, neticēja Reiņa ilūzijām un tomēr nevēlējās pamest mājas. Lauma negribēja viņus laist projām, jo vīlusies Olafa mīlestībā, cerību saskatīja Reinī. Olafs, mīlēdams Elīnu, taču, būdams precējies ar Laumu, nespēja būt laimīgs ne ar vienu no viņām.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Anonmous
Anonmous
Anonmous
Failā!
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 62925, Ķīmija, 11 klase
Neorganisko vielu daudzveidība un pārvērtības dabā
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Anonmous
Anonmous
Anonmous
NEORGANISKO VIELU DAUDZVEIDĪBA UN PĀRVĒRTĪBAS DABĀ
1. variants

1.uzdevums (3 punkti)
Dotas vielu formulas: MgCl2, Fe(OH)3, Ba(NO3)2, NaOH, H3PO4, CO, Ca(HSO4)2, Cr2O3, Li2O, Mg(OH)Cl, SO2, HBr.
Aizpildi tabulu, katrā ailē no dotajām vielu formulām ierakstot vienu atbilstošo ķīmisko formulu!
Vielas klase Ķīmiskā formula
Amfotērs oksīds Cr2O3
Nešķīstoša bāze Fe(OH)3
Skābais sāls Ca(HSO4)2

2. uzdevums (5 punkti)
Tabulā doti veiktie ūdens paraugu pētījuma rezultāti. Paskaidro, par ko liecina veiktie pētījumu rezultāti!
Ūdens paraugs Avota ūdens Jūras ūdens Ezera ūdens
Kopējā Ca2+ un Mg2+ jonu koncentrācija, mmol/l
9,2
90,3
2,3
a) Kuram ūdens paraugam ir vislielākā cietība? Atbildi pamato!


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

tomats21
tomats21
tomats21
Šī ir otrā daļa pie nemetāliem, ievietoju te, jo tur nevar divus failus pievienot!
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 64198, Fizika, 9 klase
Sveiki!
Man jāgatavojas svarīgam kontroldarbam, un lūdzu vai jūs varētu man palīdzēt. vēlākais otrdien. Milzīgs paldies.
Failā:
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
FIZIKA UN TEHNIKA
1.variants

1. uzdevums (5 punkti)
Andris ar āmuru no dēļa izvilka naglu.
a) Kā sauc vienkāršā mehānisma modeli, kuru Andris izmantoja?
Apvelc pareizo atbildi!
Slīpā plakne Svira Ķīlis Trīsis
b) Lai izvilktu naglu, Andris uz āmura rokturi iedarbojās ar spēku F1 = 50 N.
Cik garš ir attiecīgais spēka plecs? l 1= 30cm
c) Cik garš ir otra spēka F2 plecs? l2 = 10cm
d) Salīdzini spēkus F1 un F2! Kurš no tiem ir lielāks? Atbildi pamato!


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 64230, Bioloģija, 10 klase
3.uzdevums vai 5.2 uzdevums vai 5.3 uzdevums paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
3.Uzdevums. Kuras no nosauktajām biocenozēm ir dabiskas (zaļā krāsā iekrāsotas)? Apvelc vajadzīgo burtu ar O!(5 punkti).
[Vērtēšanas kritēriji: Par katru pareizi izvēlēto biocenozi- 1 punkts: 1x5=5p.]
a) kartupeļu tīrums; b) ezers; c) rapšu lauks; d) ābeļdārzs; e) āboliņa lauks; f) siltumnīca; g) purvs; h) šampinjonu audzētava; i) lapkoku mežs; k) liedags; l) dīķis.
№ 66036, Fizika, 11 klase
plz palīdzēsiet
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
5. uzdevums (10 punkti)

Siltuma mašīnu darbībā gāzu procesus parasti attēlo p, V koordinātās. Uzdevumā modelēta daļa no procesiem siltuma mašīnā. 0,4 moliem vienatomu gāzes spiediens p atkarībā no tilpuma V mainās tā, kā parādīts grafikā.
Aprēķini!
a) Cik liela ir gāzes absolūtā temperatūra stāvoklī K? pV/T = 1*10/T; T=10K
b) Cik liela ir gāzes iekšējā enerģija stāvoklī K? U=3pV/2=3*1*10/2=30/2=15
c) Cik lielu darbu veic gāze, pārejot no stāvokļa K stāvoklī L? A=0 – gāze darbu neveic!
d) Cik liels siltuma daudzums jāpievada gāzei, lai tā no stāvokļa K pārietu stāvoklī L?


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 66096, Latviešu valoda, 11 klase
Paldies jau iepriekš.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Pārbaudes darbs latviešu valodā 11. klasei stilistikā

1. uzdevums. Atrodiet atbilstošos apgalvojuma variantus! ( 10 punkti )

N.p.k. Apgalvojums Izvēle Apgalvojums
0.
Valoda bagāta, spilgta, emocionāla, spilgti izteikts autora individuālais stils.
F A Lietišķo rakstu valodas stils
1.
Raksturīga aktualitāte, mērķtiecība.
D B Oficiālais stils
2.
Lieto neitrālu leksiku, valodas mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus neizmanto.
L C Svinīgais stils


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 66268, Ķīmija, 10 klase
Ķīmija
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Pārbaudes darbs 10.klase (Janvāris)

1. Aprēķini sērskābes molāro koncentrāciju šķīdumā, ja 200ml šķīduma satur 0,01 molu sērskābes. (2 punkti)
c=
V = 200 ml = 0,2 l
n=0,01mol

c = = 0,05 mol/l


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 66552, Ķīmija, 11 klase
Need
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
2. uzdevums (5 punkti)
Tabulā doti dažādu ūdens paraugu analīžu rezultāti.
Ūdens paraugs
Avota ūdens
Jūras ūdens
Ezera ūdens
Kopējā Ca2+ un Mg2+ jonu koncentrācija, mmol/l
9,2
90,3
2,3

a) Kuram ūdens paraugam ir vislielākā ūdens cietība? Atbildi pamato!

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 2/3 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV