Meklēšanas rezultāti - 'kulturoloģija' Meklēšanas rezultāti - 'kulturoloģija'
№ 50551, Kultūras vēsture, 11 klase
Paldies par centību tiem, kas jau atbildēja, bet šķiet nepareizi noformulēju uzdevumu! Uzrakstiet vismaz 1 definīciju vārdam kultūra, definīcijas jāmeklē enciklopēdijās (NEKĀDAS INTERNETĀ ATRASTAS DEFINĪCIJAS!!!) Jānorāda arī enciklopēdijas nosaukums!

SunShine
SunShine
SunShine
(Nez., varbūt noder) ;) Mums 10. kl. Kulturoloģijā tika pasniegts, ka:
Sabiedrībā pastāv divi kultūras izpratnes veidi: 1. Šaurākā kultūras izpratnes variantā kultūru saprot, kā dažādu mākslas jomu kopumu; 2. Plašākā kultūras izpratnes variantā, ar kultūru saista arī cilvēku uzvedības un domāšanas īpatnības.

cittrons
cittrons
cittrons
Te būs:
Kultūra: latv. strādn. izglītības biedrība. dibināta 1915 X Petrogradā. Darbojas KSDS petrogardas org-jas latv. raj. Organizēja lekcijas, koncertus, kursus.
P.S. Nu nezinu vai tev tādu vajadzēja, bet enciklopēdijā tāda bija rakstīta.
Enciklopēdija:
Latvijas padomju enciklopēdija LPE 10 sējumos
5 sējums

Es
Es
Es
Mazā Mākslas Vēstures terminu vādnīca - Zvaigzne ABC
Kultūra (no lat. Cultura, kas sakņojas vārdā colere — kultivēt) apzīmē cilvēku darbības veidus, kā arī simboliskās struktūras, kas piešķir jēgu šīm darbībām.
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 59176, Kultūras vēsture, 11 klase
PIRMATNĒJĀ KULTŪRA. RELIĢIJAS UN MITOLOĢIJAS NOZĪME
Apskaties uzdevumu
<1/1>

žirka
žirka
žirka
Uzspied lūdzu paldies:)
Apskaties risinājumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Kulturoloģija....
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 62159, Kultūras vēsture, 12 klase
palidziet ludzu ar uzdevumu kulturologijaa. pielikumaa.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Sanāca diezgan pagarš darbs :)

Uzdevumi kulturoloģijā 12. klasei 1. pusgads
1. Mākslas izpausmes forma
Raksturot divas gleznas tādā shēmā : žanrs, virziens, stils.
Mona liza – portrets, renesanses glezna, eļļas krāsu tehnika
Svētā ģimene ar Sv.Jāni - klusās dabas un ainavas apvienojums, eļļa, audekls.

2. Vizuālās mākslas virzieni
Raksturot sengrieķu skulptūru: autors, nosaukums, par ko vēstā skulptūra ( kāds Grieķijas mīts kļuva par sižetu), kā mākslas darbs atklāja grieķu kultūras īpatnības.
Milosas Venēra jeb Mīlas Afrodīte – sengrieķu skulptūra, kurā attēlota Afrodīte, apmēram ap 130.g.p.m.ē. Šī skulptūra tiek uzskatīta par skaistuma etalonu. Šo skulptūru veidoja tēlnieks Feidijs. Iespējams, ka šis mākslas darbs agrāk kalpojis kā ēkas vai svētnīcas rotājums.
Par šo skulptūru pastāv mīts - Atrašana. Tā tika uzieta 1820.gadā Mēlas salā un tiek uzskatīta par vienu no skaistākajām statujām pasaulē. Kad tā pirmoreiz uzieta, bijusi vēl ar rokām. Statuju alā zem sava lauka uzgājis kāds grieķu zemnieks. Iespējams, ka savulaik tā kalpojusi par senas ēkas vai svētnīcas rotājumu. Zemnieks statuju aiznesa uz šķūni un tur noslēpa. Bieži pēc tam viņš devās turp mākslas darbu apbrīnot. Tik bieži, ka sieva domājusi tam citu sievieti


Turpinājums failā->
Apskaties risinājumu
<1/5>
№ 62268, Latviešu valoda, 10 klase
kultaroloģijā uzdevums
Eseja līdz 200 vārdiem par tēmu: kultūtra ir domu un jūtu, tātad- dvēseles auglis..

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Kultūra ir domu , jūtu -tātad dvēseles auglis... (eseja)
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Uzrakstīju divus variantus. Tā kā Tev ir rakstīs, ka līdz 200 vārdiem, tad:
1. variantā ir 146 vārdi
2. variantā ir 162 vārdi

Kultūra ir domu un jūtu, tātad - dvēseles auglis.
Ikvienam piedzimstot, tiek iemantots kāds kultūras veids. Tas tiek izdarīts nepazināti, mēs paši to nevaram izvēlēties līdz noteiktai robežai. Piemēram, mēs nevaram izvēlēties – piedzimsim latvietis vai anglis, japānis vai korejietis, kas automātiski jau mūs klasificē pie noteiktas kultūras. Bet, mēs varam izvēlēties, kā dzīvosim tālāk – pie kultūras pieder arī mūsu runa, ikdienas ieražas un daudz kas cits.
Kultūra sevī ietver vairākas lietas, kā, piemēram, zinātni, mākslu, morālās vērtības. Iedomāsimies divas atšķirīgas tautas, piemēram, latviešus un indiešus. Kā piemēru ņemsim kāzas – latviešiem kulturoloģijā jau izsenis ir ieviesies, ka sievietes precoties velk baltu kleitu, bet indietēm tiek ar hennu ietetovētas rokas, t.i., tādejādi izdaiļojot sievieti.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 63741, Kultūras vēsture, 12 klase
Pārbaudes darbs,kas var palīdzēt atsūtiet savu e-pastu;)
Paldies jau iepriekš!;))

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
izmantotas zināšanas kulturoloģijā

1. uzdevums
• monoteisms
raksturojums – ir uzskats, ka eksistē tikai viens vienīgs Dievs
piemērs – zināmākās monoteiskās reliģijas ir kristietība, islāms un jūdaisms
• kosmocentriskā teorija
raksturojums - filozofiskā viedokļa sistēma, kas parādījās Senajā Grieķijā, saskaņā ar kuru pasaule tiek uztverta kā telpa, kas ir daudzveidīga, harmoniska un tajā pašā laikā šausminoša. Visas parādības pasaulē tiek skatītas caur prizmu kosmosā
piemērs – uzskats, ka pasaule ir radusies no kosmosa atlūzas gabala
• panteisms
raksturojums – uzskats, ka Dievs ir it viss un it visur, katrs un visi ir Dievs, t.i., tā ir ticība daudziem Dieviem
piemērs – Dievs ir it viss, piemēram, koks ir Dievs, klints ir Dievs, dzīvnieks ir Dievs, debesis ir Dievs, saule ir Dievs, tu pats esi Dievs utt.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 64237, Kultūras vēsture, 10 klase
1.uzdevums vai 2.uzdevums
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Pārbaudes darbs kulturologijā „Vērtības”

________________________________

1.uzdevums. Skaidro jēdzienus! Mini piemērus!6 p.

Vajadzība – cilvēkam nepieciešamas lietas, sajūtas, piemēram, fizioloģiskās vajadzības, kā ēdiens, miegs, ūdens.
Vērtība – kaut kas vērtīgs, svarīgs, piemēram, ģimene, draudzība.
Kultūrvaronis - mitoloģiska persona (nav ne Dievs, ne pusdievs, bet gan ar fantastiskām spējām apveltīts cilvēks, kas veic aizstāvības misiju - aizsargā savu tautu un cilvēkus). Kā piemērus var minēt, bruņinieku Rolandu.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Tev ir rakstīs, ka jāizpilda 1. vai 2. uzdevums. Izvēlējos 1. uzdevumu

Ja nav grūti, nospied paldies :)
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 64354, Kultūras vēsture, 10 klase
1.uzdevums vai 2.uzdevums vai 5.uzdevums paldies par palidzibu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Pārbaudes darbs kulturoloģijā
Daba. Civilizācija”
_____________________________


1.uzdevums. Skaidro jēdzienus!4p.
Fetišs - objekts, kam piedēvē pārdabiskas spējas un kam, cilvēka veidotam objektam, ir spējas pār citiem.
Amulets - priekšmets (parasti piekariņš), kam piedēvē maģisku spēju pasargāt tā īpašnieku no burvestībām, slimībām un nelaimēm.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Tev bija rakstīs, ka jāpilda 1., 2. vai 5. uzdevums, izvēlējos 1.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 64371, Kultūras vēsture, 10 klase
2.uzdevums vai 3.uzdevums paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Tev bija rakstīts, ka jāpilda 2. vai 3. uzdevums. Izvēlējos 2. uzdevumu
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Pārbaudes darbs kulturoloģijā
Daba. Civilizācija”
_____________________________


1.uzdevums. Skaidro jēdzienus!4p.
Fetišs - objekts, kam piedēvē pārdabiskas spējas un kam, cilvēka veidotam objektam, ir spējas pār citiem.
Amulets - priekšmets (parasti piekariņš), kam piedēvē maģisku spēju pasargāt tā īpašnieku no burvestībām, slimībām un nelaimēm.
Tabu - kādas rīcības aizliegums, uzskatot, ka tā ir pārāk svēta vai grēcīga, lai cilvēks to atļautos darīt.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 64669, Kultūras vēsture, 10 klase
1.uzdevums vai 2.uzdevums vai 3.uzdevums paldies par palidzibu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

celms
celms
celms
Pēdējā uzdevumā ir par daudz teksta, vajag uzrakstīt kodolīgāk :-)

Pārbaudes darbs kulturoloģijā „Zīmes un simboli”
____________________________________
1.uzdevums. Skaidrojiet jedzienus! Miniet piemērus! 3p.
Zīme - Zinātni par zīmēm sauc par semiotiku. Zīme semiotikā tiek definēta kā jebkas, kas kādam kaut kādā mērā aizstāj kaut ko citu.
Simbols - tēls, kas nosacīti pārstāv kādu ideju.
Monoteisms- ir uzskats, ka eksistē viens un tikai viens Dievs.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Tev bija rakstīts, ka jāpilda 1., 2. vai 3. uzdevums, izvēlējos 1. uzdevumu
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 64883, Kultūras vēsture, 11 klase
ko sapratu izpildiju parejo nezinu!!!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
11. klase 6. Ieskaite – KULTUROLOĢIJA /
Vārds Uzvārds klase
Tēma – RENESANSES LITERATŪRA, MĀKSLA UN ARHITEKTŪRA

1. uzdevums (24 punkti) Sniedziet īsas atbildes! Novērtējiet apgalvojumu pareizību, raksturojiet pieļautās kļūdas!


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/5 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV